Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

LUNDSBERG STäNGS

Lundsberg: Stoppa stängningsbeslutet

Styrelsen för Lundsbergs begär nu inhibition - tillfälligt stopp - av Skolinspektionens beslut att stänga skolan efter uppmärksammade misshandelsfall.

I ett pressmeddelande som skickades ut i dag och som är undertecknat av styrelsen för stiftelsen Lundsbergs skola skriver man att skolan "begärt inhibition av Skolinspektionens beslut, vilket skulle möjliggöra för skolan att fortsätta sin verksamhet och säkra skolgången för de drabbade eleverna - samtidigt som dialogen med Skolinspektionen om nödvändiga åtgärder fortsätter".

I pressmeddelandet meddelas också att valberedningen inom de närmaste dagarna kommer att lämna ett förslag till ny styrelse. I samband med att Skolinspektionen i onsdags beslöt att stänga skolan ställde styrelsens sina platser till förfogande.

Styrelsen anser inte att Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud står i proportion till det som inträffat på skolan.

-Beslutet sätter alla de här ungdomarna på bar backe på ett sätt som är helt ofattbart. Det är ingen som ifrågasätter hur man ska vara och agera mot varandra som en god medmänniska, men det här står inte alls i proportion till det som hänt, säger styrelseledamot Sofia Orre som motivering till överklagandet.

Lundsbergs skola var på fredagen helt tömd på elever.

-De flesta har åkt hem till sina föräldrar. Men det är ju inte alla här som har någonstans att vara, då har de fått lösa det med kamrater eller släktingar.

På frågan om internatskolor som Lundsberg ska förlora sin speciella status och bli av med de statliga bidragen för elever med föräldrar i utlandet svarar statsminister Fredrik Reinfeldt:

-Den frågan vi satt frågetecken för är att om man får offentligt stöd för utbildning så ska man inte samtidigt kunna ta ut elevavgifter för utbildningsdelen. Det har vi begärt fram ett underlag för att kunna förändra. Det kan jag anse är rimligt.

Reinfeldt syftar på en utredning som regeringen redan har tillsatt.

-I ett land där de flesta har ganska nära till skolan och där föräldrarna finns hemma på kvällarna ska man kunna respektera att det finns de som inte har exakt de förutsättningarna. Här finns de som har utlandsbaserade föräldrar, som har andra villkor. Då kan det vara viktigt att människor som inte lever precis samma liv som de flesta också har förutsättningar att få en bra skolgång.

Lundsbergstyrelsens begäran om inhibition kommer att hanteras av förvaltningsrätten i Göteborg.

-Man vill att det här verksamhetsförbudet tills vidare inte ska gälla. Det kommer vi att pröva så snart vi kan. Vår planering är att kunna ta ställning i början av nästa vecka, säger chefsrådman Olle Holmstedt vid förvaltningsrätten i Göteborg.

Vid prövningen tar man hänsyn till flera faktorer.

-Vi tittar på hur sannolikt det är att överklagandet vid en slutlig prövning kommer att bifallas och tar också hänsyn till eventuella skadeverkningar för enskild, säger Olle Holmstedt.

Tills det skett gäller Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud.

-Förvaltningsrätten kan efter sin prövning besluta att vårt beslut tills vidare inte ska gälla. I sådant fall kan skolan öppna igen, säger Carina Larsson, pressekreterare på Skolinspektionen.

Hittills har åtta föräldrar till elever på Lundsberg anmält Skolinspektionens beslut till JO.

Mest läst