Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Luckor täpps till i sjukförsäkringen

En ny sjukersättning ska kunna ges till nollklassade. Det väntas regeringen föreslå i budgeten på tisdag.

Kristdemokraterna misslyckades med att från årsskiftet få igenom en skattesänkning för de sämst ställda pensionärerna med totalt två miljarder kronor. Nu ser det ut som om KD i gengäld fått gehör för en annan hjärtefråga, som innebär förbättringar i sjukförsäkringen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– Det handlar om satsningar i miljardklassen, som bland annat handlar om de nollklassade, avslöjar riksdagsledamoten Lars Gustafsson (KD), som sitter i socialförsäkringsutskottet.

Tillsammans med partikamraten och riksdagsledamoten Emma Henriksson ingick han i KD:s arbetsgrupp som tidigare i år föreslog en lång rad förbättringar av sjukförsäkringsreformen.

Flera liknande förslag fanns med i den promemoria som en arbetsgrupp inom regeringskansliet utarbetade i våras och nu gått på remiss under sommaren.

Sjukpenning i särskilda fall

En av förbättringarna gäller de så kallade nollklassade, som saknar sjukpenninggrundande inkomst och saknar möjlighet att återvända till sjukförsäkringen vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Den gruppen, som beräknas omfatta 5 700 personer, föreslogs få en ny ersättning – sjukpenning i särskilda fall, som ska motsvara den ersättning de haft under arbetslivsintroduktionen på arbetsförmedlingen.

Emma Henriksson (KD) bekräftar att de hör till de grupper som kommit i kläm och som KD högprioriterat.

Ny ersättningsform

– Det är dels de som är alldeles för sjuka och inte har någon möjlighet att komma tillbaka, dels de som fått en alldeles för låg ersättning. Där har det blivit en lucka som måste täppas till genom att vi tillskapar en ny ersättningsform.

I promemorian ingick också förslag om att ge ökat utrymme för individuella bedömningar liksom en tidigare samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen – förslag som C och FP också står bakom.

Folkpartiledaren Jan Björklund sa till exempel i samband med sitt sommartal i Marstrand att han ville skjuta till mellan en halv och en miljard för att rätta till bristerna i sjukförsäkringen, genom att inte tvinga svårt sjuka personer till Arbetsförmedlingen, när de varit sjukskrivna i två och ett halvt år.

Lärararsatsningar för 3,8 miljarder

Höjda lärarlöner har varit FP:s enskilt viktigaste budgetkrav och i går offentliggjorde regeringen ett antal lärarsatsningar på totalt 3,8 miljarder kronor för åren 2012-2015 som ska ingå i budgeten.

Där ingår en karriärutvecklingsreform, lärarlyft, kompetensutveckling för förskollärare och yrkeslärare, vidareutbildning av obehöriga lärare och forskarskolor för lärare.

Satsningen presenterade de fyra alliansledarna i lämplig miljö på Värmdö gymnasium, på motsvarande sätt som de tidigare berättat om den sänkta restaurangmomsen på en hotell- och restaurangskola och om järnvägssatsningar – iförda bygghjälmar.

Några av redan offentliggjorda satsningar i budgeten som läggs fram på tisdag:

Infrastruktursatsningar på järnväg och väg för totalt 5 miljarder kronor.

Skattereduktion på privatpersoners gåvor till hjälporganisationer på max 6 000 kronor.

495 miljoner kronor över tre år till bredbandsutbyggnad.

4 miljoner för att öka säkerheten för den judiska minoriteten.

500 miljoner för höjt bostadstillägg för pensionärer. Innebär en förstärkning med cirka 170 kronor i månaden för de pensionärer som har det sämst ställt. Ungefär 250 000 pensionärer berörs.

2,6 miljarder 2012-2015 för att stärka mattekunskaperna i skolan.

Nyanlända kan få behålla etableringsstödet även om de börjar jobba.

200 miljoner kr 2012-2015 till supermiljöbilspremien.

Statsbidragen till trossamfund höjs med 10 miljoner.

Säkerhetspolisen får 85 miljoner kronor i ökade anslag 2012 och 55 miljoner från 2013.

140 miljoner årligen från 2013 till stärkt klimat- och energirådgivning.

80 miljoner till 2015 för att skapa fler jobb i skogsnäringen.

46 miljoner för att bryta romers utanförskap.

62 miljoner kronor mot extremism.

7,5 miljarder kronor för att förbättra ungdomars möjligheter att få jobb. Där ingår sänkt restaurangmoms för 5,4 miljarder kronor.

120 miljoner på två år för att stärka biogasens lönsamhet och produktion.

400 miljoner år 2012 i biståndsbudgeten för entreprenörskap mot fattigdom.

Kulturarvslyft för personer som varit långtidssjukskrivna i form av lönebidrag.

360 miljoner kronor för att få landstingen att införa vårdval inom den öppna specialistvården.

Mest läst