Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

1/6

Trygga din framtid med ett enkelt dokument

En olycka eller plötslig sjukdom kan göra att du inte längre klarar av att fatta viktiga beslut. Nu kan du själv få bestämma vem som ska ta över.

Det kan vara svårt att tänka på att det kan komma en dag när man inte längre kan ta hand om sin egen ekonomi. Om man fokuserar på praktiska lösningar kan det kännas lättare, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas bank- och finansbyrå.
– Sätt dig ner och tänk, vad är det jag gör i dag som jag kanske inte skulle klara att göra i framtiden? Vad skulle jag behöva lösa, och hur skulle jag vilja att det gick till på ett värdigt sätt? säger hon. 

Välj vem som får sälja din bostad eller förvalta dina fonder


En fullmakt ger en annan person rätt att agera i ditt ställe. Det kan handla om allt från att hämta ett paket på posten till att sköta försäljningen av en bostad. Fullmakten kan hjälpa den som inte klarar av sina egna ärenden, men även den som är bortrest under en period eller helt enkelt inte vill ta ansvar för vissa beslut. 
Sedan den första juli i år är det möjligt att teckna en framtidsfullmakt. Den ger en viss person rätt att fatta beslut åt dig när eller om du inte längre kan göra det själv. Här kan du bland annat skriva in vem som får betala dina räkningar och din hyra, vem som har rätt att sälja din bostad och hur du vill att ditt sparande ska förvaltas. 
– Framtidsfullmakten ger möjlighet att bestämma exakt vad någon annan ska göra i en viss situation, säger Kicki Westerståhl. 

Stor nytta för demenssjuka


Alla över 18 år kan skriva ner hur de skulle vilja ha det i framtiden. Vem som helst kan råka ut för en olycka eller bli sjuka, men fullmakten kan vara till särskilt stor hjälp för personer som drabbats av demens eller en liknande sjukdom. I dessa fall kan det vara svårt att själv uppfatta när man förlorar förmågan att ta ansvar för sin egen ekonomi. Med en framtidsfullmakt är det personen som du lämnar över ansvaret till som avgör när fullmakten börjar gälla. 
– Tycker man att det känns olustigt kan man skriva in att en tingsrätt ska avgöra när den träder i kraft, säger Kicki Westerståhl.

Nu kan anhöriga hjälpa till med räkningar


Samtidigt som framtidsfullmakten infördes gjordes även en annan lagändring för att underlätta för den som successivt förlorar förmågan att sköta sin egen ekonomi. Genom så kallad anhörigbehörighet kan exempelvis en partner, syskon eller barn numera hjälpa till med vardagliga ärenden, utan att man tecknat någon fullmakt. Det kan handla om att ansöka om bidrag, teckna en hemförsäkring eller att betala räkningar från personens konto. 
Eftersom lagändringarna är så nya har Kicki Westerståhl inte hunnit fått någon uppfattning om vilka problem de skulle kunna medföra. 
– Det skulle kunna uppstå oklarheter, om man har skrivit flera fullmakter och det visar sig att de krockar. Är man osäker på hur man ska formulera sig kan man vända sig till en jurist för att få hjälp, säger hon.

Fakta: Så fungerar en framtidsfullmakt

 

  • Sedan den 1 juli i år är det möjligt att teckna en framtidsfullmakt. För att denna ska vara giltig måste följande krav vara uppfyllda: 
  • Den som tecknar fullmakten måste vara myndig och kunna ta hand om sina angelägenheter
  • Fullmakten måste vara skriftlig
  • Två personer, utöver den som fullmakten gäller för, måste bevittna den
  • I fullmakten ska det framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vad fullmakten omfattar och vilka villkor som gäller
  • Det krävs ett original av fullmakten för att den ska kunna användas vid exempelvis bankärenden


Källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå

Mest läst