Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Så ersätts en försenad flygresa

Semestertider och dags att flyga? Du kan få ersättning från flera håll om planet är överbokat, resan blir försenad eller inställd.

Den som blir strandsatt på flygplatsen går inte lottlös. Dels finns försäkringar, dels EU-regler om ersättning vid försening från flygbolagen.
Efter viss försening går det att kamma hem schablonbelopp från olika håll: försäkringsbolaget för hemförsäkringen och kortförsäkringen och flygbolaget har koppling till EU.
Originalkvitton för tvingande utlägg, kanske för en hotellnatt eller kläder, är däremot bara tillåtet att skicka till ett ställe för att få ut ersättning.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

LÄS OCKSÅ: Slipp bolagen som tjänar på din flygförsening

Har du fastnat på flygplatsen på en utresa är första åtgärden att kontakta flygbolaget, inte resebyrån som bara är återförsäljare.
Flygbolagen ska alltid agera för resenärernas bästa, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
EU-förordningen har mallade ersättningar på förseningar på minst tre timmar. Men var femte svensk känner inte till EU:s regler om ersättning, enligt Sifo. Bara en av tio drabbade reklamerar alltid.

Mycket pengar att kräva

Enligt Airhelp finns 555 miljoner svenska kronor att kräva ut bara för flygstörningar som ägde rum bara i svenskt luftrum förra året. Företaget är ett av flera som har specialiserat sig på flygpassagerares rättigheter. Oftast tar dessa 25 procent av ersättningen i provision. Konsumentombudsmannen har stämt Airhelp i Patent- och marknadsdomstolen, eftersom avtalsvillkoren strider mot svensk lag. Bolaget är stationerat i Hongkong.
Spontant skulle jag vilja säga att det är onödigt att ta hjälp. Om du inte kan göra det själv finns säkert någon i din närhet som kan göra det för dig utan att ta betalt. Det är bara något samtal och lite pappersexercis. säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
Reklamationen av flygningen ska lämnas in eller skickas skriftligen på särskild blankett till flygbolaget. Du hittar den på Hallå konsuments webbsida

Men som passagerare har du rätt att få ut ersättning för försenade resor även från andra håll. Hemförsäkringens reseskydd täcker de första 45 dagarna på resande fot, och du har sannolikt betalat resan med ett betalkort och därmed en kortförsäkring som täcker 60 dagars resa. Hemförsäkringen har ett brett reseskydd, kortförsäkringen mer begränsat skydd. Förseningar ersätter dock bägge.
För att kunna kompensera dig för en flygförsening ska du:
*Spara all dokumentation som resehandlingar och kvitton för utlägg.
*Fylla i EU-blanketten och skicka till flygbolaget.
*Be om ett intyg på förseningen från researrangören eller transportföretaget.
*Kontakta ditt försäkringsbolag och oftast skicka in både förseningsintyg och resedokumentation, likaså till kortföretaget och bolaget där du eventuellt betalat för en specialförsäkring för en konsert eller motsvarande.
Det finns dock försäkringsbolag och kortföretag som bara ersätter mot kvitton, vilket omintetgör tillfället att få schablonbelopp från flera håll.

Det räcker med tre timmars försening för att resenärer ska ha rätt till EU-ersättningen som träder in vid flygförseningar. Dock kommer flygbolagen undan med "extraordinära omständigheter".
Oavsett orsak ger en försening på minst två timmar och en resa på högst 1 500 kilometer enligt EU:s regler alltid rätt till service och assistans, som mat och dryck och rätt till telefonsamtal till din destination. Det gäller strandade passagerare även på längre resor inom EU med förseningar på tre timmar och utanför EU från fyra timmars försening. Vid förseningar till nästa dag är flygbolagen skyldiga att ordna boende och transfer fram och tillbaka till flygplatsen.

Lägsta gräns

För att kortförsäkringen ska gälla ska du oftast ha betalat minst 75 procent av resan med kortet, en del har 50 procent som gräns. 
Det är bra att betala sin resa med kort av den anledningen men också för att det oftast ingår avbeställningsskydd, vilket det generellt inte gör i en hemförsäkrings reseskydd, såvida man inte har de mer omfattande plusförsäkringarna, säger Gabriella Hallberg.
Finns någon anledning att ta en extra försäkring i samband med flygresor?
En specialförsäkring ska kan vara bra att teckna om man exempelvis ska göra någon riskfylld aktivitet eller om resan har ett speciellt syfte, som en fotbollsmatch eller konsert som man riskerar att missa vid en flygförsening, säger hon.
Tänk på att det även finns förseningsersättning för bagage.

FAKTA

Utan ersättning

Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta passagerarna ekonomiskt om det försenade flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”.
Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är:

  • politisk instabilitet
  • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
  • säkerhetsrisker
  • oförutsedda brister i flygsäkerheten
  • strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget

Tekniska fel ses enligt en dom från 2008 som ett återkommande problem som flygbolagen bör kunna förbereda sig för, enligt Konsument Europa.

 

EU-förordningen

EU-förordningen tvingar flygbolagen att kompensera på två sätt när ett flyg är försenat: ersättning och skadestånd. De gäller om flygresan gick till eller från en flygplats inom EU – eller till EU om flygbolaget är registrerat inom EU, eller i Island, Norge och Schweiz.
Om du blir minst tre timmar försenad till din destination utgår:

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer.
  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är 1 500-3 500 kilometer.
  • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Rättigheterna är desamma vid inställt flyg, men om du blir ombokad till en annan flygning kan schablonersättningarna ovan halveras. Är det en ombokning som du får information om god tid före avresan har du ingen rätt till denna ersättning. Reklamera alltid direkt till flygbolaget och skicka med kopior på alla dokument.
Så fort flygbolaget har anledning att anta att förseningen till destinationen kommer att bli minst fem timmar lång ska du erbjudas pengarna tillbaka för biljetten och eventuellt fri flygresa till avgångsorten om resan inte längre har ett syfte och då har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat.
Med återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget utan kostnad ska flyga dig vidare till resmålet. Däremot i vissa fall gratis flygning tillbaka till din avgångsort snarast möjligt.
För att få skadestånd måste du bevisa kostnader du haft på grund av förseningen med kvitton, samt intyg från arbetsgivare om du begär ersättning för förlorad inkomst.
Du kan få högst 4 694 SDR (vilket motsvarar 56 328 svenska kronor) som ersättning för dina utgifter. Flygbolaget behöver inte ersätta dig om det kan bevisas att allt gjorts som rimligen kan begäras för att undvika skadorna.
För paketresor gäller att det försenade flyget måste innebära ett väsentligt fel i din resa för att du ska få pengarna tillbaka. Du vänder dig till arrangören för att få hjälp med att kräva EU-kompensationen. Kan du inte få hjälpen där vänder du dig till flygbolaget.

 

Hemförsäkringen

Grundskyddet gäller för 45 dagars resa, för hela hushållet.
Förseningen ska bero på att det allmänna färdmedlet, flyget, har blivit försenat minst fyra eller sex timmar - bolagen har olika gränser.
Oftast schablonbelopp för tidsintervall, men en del bolag kräver kvitton.
Det kan vara bäst att redan på flygplatsen kolla med försäkringsbolagen och säkerställa vad som gäller, så att man inte riskerar att glömma att anmäla, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
En flygresa räknas från att resenären är incheckad, men i vissa hemförsäkringar finns resestartskydd eller anslutningsskydd som ger ersättning för nödvändiga och skäliga resekostnader för att komma ikapp, även om förseningen skedde på väg mot flygplatsen.
Vissa hemförsäkringar har förseningsmoment som kan ge ersättning även vid strejk, som annars är ett undantag.
Exempel från Folksam: Om färdmedlet som du ska resa med, till exempel flyg, försenas mer än sex timmar lämnas ersättning med 600 kronor och därefter ytterligare 600 kronor för var tolfte timme. Högsta ersättning är 5 000 kronor per person. Gäller vid personförsening med tilläggsförsäkringen Resklar.
Läs det finstilta i din försäkring, eftersom villkoren skiljer mellan bolagen och försäkringsnivå.

 

Kortreseförsäkring

Kortreseförsäkring ingår när du betalar en resa med ett bank, betal- eller kreditkort. Exempel: Visa, Mastercard och Eurocard.
Ett dyrare Mastercard Platinum har annan ersättningsnivå än det vanliga kortet utan tillnamn.
Kortreseförsäkringen gäller oftast minst för resa som köpts inom familjen, till partner och barn som är folkbokförda på samma adress.
Minst en viss del av resan ska vara köpt på kortet, ibland även via internetbank.
Resan ska oftast påbörjas inom Norden.
Oftast måste man vara försenad minst fyra timmar innan förseningsförsäkringen börjar att gälla.
De allra flesta kortföretag ger schablonbelopp utan kvitto.
Tänk på att kortet ska vara giltigt, annars upphör försäkringen att gälla även om resan köptes innan kortet gick ut.
Undantag: konkurs och strejk.
Om flygbolaget har gått i konkurs är det en fördel om resan köpts på kredit direkt av flygbolaget, då resan kan reklameras hos kreditgivaren (invändningsrätt i konsumentkreditlagen).
Exempel från Handelsbanken: Allkort och Bankkort Mastercard ger schablonersättningen 600 kronor efter fyra timmar och 1 200 kronor efter åtta timmar.

Källor: Konsument Europa, Hallå Konsument och Konsument Göteborg

 

Mest läst