Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
1/18

Hög halt arsenik i barngröt och välling

Två portioner gröt eller välling om dagen. Det kan räcka för att ett barn ska få i sig för stora mängder tungmetaller. Flera gröt- och vällingsorter innehåller höga halter arsenik och kadmium.

För fyra år sedan visade en analys som Testfakta gjorde på uppdrag av oss att många gröt- och vällingprodukter för barn innehöll höga halter giftiga tungmetaller. Särskilt oroande var blyhalten i ett par av produkterna som efter testet togs bort från marknaden och ersattes med nya recept. 
När vi nu har låtit Testfakta upprepa undersökningen hittades glädjande nog inga höga halter av bly. Däremot bestod problemen med arsenik i risbaserade gröt- och vällingsorter och ett par fabrikat innehöll höga halter kadmium.  

Höga värden hos Holle och Nestlé


Mest arsenik hittades i den ekologiska risgröten från Holle och Sinlac Specialgröt från Nestlé. Här räckte det med en till två portioner om dagen för att komma upp i Livsmedelsverkets rekommenderade maxnivå för hur mycket ett barn bör få i sig. Nestlés majs- och risvälling kom upp i nästan lika höga halter. 
Enligt Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket, visar resultaten att producenter och myndigheter måste jobba ännu hårdare för att sänka nivåerna. 
– Vi vill att halterna på sikt ska bli betydligt lägre. Producenterna måste hitta ännu bättre råvaror och EU-kommissionen bör fortsätta arbetet för att sänka gränsvärdet för arsenik i ris som används till barnmat. 

 

Klicka på tabellen för att se den i större format. 

Ingen avrådan från Livsmedelsverket


Sedan två år tillbaka avråder Livsmedelsverket från att ge barn riskakor på grund av halterna av arsenik. Men att avråda från risbaserad barnmat vill man inte göra. 
– Gröt och välling innehåller många nyttigheter till skillnad från riskakor. Och risbaserad barnmat är ett viktigt alternativ till glutenintoleranta barn. Däremot bör man variera maten och inte bara ge risbaserade produkter, säger Rickard Bjerselius. 
Hur gör man om barnet inte kan äta gluten eller bara vill äta vissa produkter? 
– Jag tycker inte man behöver vara orolig. Det handlar om en väldigt kort period i livet som barnen exponeras för det här och när barnen blir äldre kommer variationen automatiskt. Vuxna har ett lägre intag av arsenik i förhållande till riktvärdet eftersom vuxna äter mer varierat och äter mindre i förhållande till sin kroppsvikt jämfört med barn, säger han. 

 

Klicka på tabellen för att se den i större format. 

Kadmium kopplat till njurskador och benskörhet


När det gäller kadmium däremot ligger även den vuxna befolkningen nära det tolererbara dagliga intaget, TDI, som EU-kommissionen kommit fram till. Ett högt kadmiumintag är kopplat till saker som benskörhet, njurskador, minskad reproduktionsförmåga och ämnet misstänks även vara cancerframkallande. 
I jämförelsen var det den mjölkfria gröten och den mjölkfria vällingen från Enago som hade ett högt kadmiuminnehåll. Här räckte det med två portioner för att komma upp i TDI. Produkterna låg strax över respektive strax under gränsvärdet för hur mycket kadmium som får finnas i själva pulvret.  
– Det är naturligtvis inte acceptabelt om halten ligger över gränsvärdet och även här måste nivåerna sänkas. Tittar man på övriga produkter i er undersökning så har ju de flesta tillverkarna lyckats hålla nere halterna, troligen genom att köpa in råvaror med lägre halter kadmium, säger Rickard Bjerselius. 

Producenternas ansvar


Livsmedelsverket anser att producenterna har ett ansvar att själva sänka nivåerna av tungmetaller i sina produkter. Agneta Svensson som är ägare till Enago säger att företaget arbetar aktivt för att hålla så låga kadmiumnivåer som möjligt. 
– Vi är medvetna om att havre kan innehålla kadmium och eftersom våra produkter är mjölkfria blir koncentrationen av havren större än i produkter som även innehåller mjölkprotein. Men vi kontrollerar våra produkter regelbundet och både våra egna analyser och Livsmedelsverkets kontroller visar att vi håller oss till regelverket. 
På Nestlé svarar kommunikationschef Annelie Barkelund på hur företaget arbetar med sina arseniknivåer. 
– Vi kontrollerar varje rismjöls-parti innan den går in i produktionen och våra produkter uppfyller alla nationella och internationella säkerhetskrav för arsenik i ris. Nestlé samarbetar också med jordbruksuniversitet, leverantörer och odlare för att förbättra metoderna och sänka nivåerna i riset. Vi fortsätter också att förbättra vår kunskap om vilka odlingsområden som har lägre nivåer av arsenik.

Livsmedelsverkets råd


För att minska risken att barn får i sig olämpliga ämnen råder Livsmedelsverket föräldrar att ge barn en så varierad kost som möjligt. Variera om möjligt både fabrikat och typ av mat. Det hjälper troligen inte att laga egen gröt och välling, eftersom halterna av olämpliga ämnen kan vara högre i dessa råvaror. Livsmedel riktade till barn har hårdare krav och genomgår mer kontroller än andra livsmedel. 

Fakta om testet


Eurofins laboratorium för livsmedel har analyserat förekomsten av tungmetallerna bly, kadmium och arsenik i femton gröt- och vällingprodukter för barn. 
Utifrån de spädningsanvisningar som finns angivna på paketen har Testfakta räknat fram vad värdena blir per portion. 
Eventuella metaller i dricksvattnet har inte räknats in i redovisningen av värdena för den utspädda produkten.

Arsenik


Finns naturligt i berggrunden, jorden och ibland i grundvattnet. Mycket höga doser kan ge akut förgiftning. Lägre doser under lång tid ökar risken för cancer. 
Det finns två olika typer av arsenik – organisk och oorganisk. Den oorganiska är den farliga sorten. Testfaktas analys visar inte vilken sorts arsenik produkterna innehåller, men i ris ligger andelen oorganisk arsenik oftast kring 70 procent. Denna siffra har använts vid riskvärderingen av de risbaserade produkterna. 
Sedan 1 januari 2016 får riset som används i barnmat innehålla max 0,1 milligram (100 mikrogram) oorganisk arsenik per kilo. 
EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har räknat fram ett hälsobaserat riktvärde på 0,3-8,0 mikrogram oorganisk arsenik per kilo kroppsvikt och dag. För livsmedel riktade till barn utgår Livsmedelsverket från Efsas lägre värde eftersom barn är känsligare för påverkan. 

Kadmium


Är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden. Luftföroreningar och viss handelsgödsel eller slam kan öka nivåerna i åkermark. 
Ett högt kadmiumintag är kopplat till effekter som benskörhet, njurskador, minskad reproduktionsförmåga. Ämnet misstänks även vara cancerframkallande. 
Gränsvärdet för kadmium i gröt- och vällingpulver är 0,04 milligram (40 mikrogram) per kilo. 
Efsa har räknat fram ett tolererbart dagsintag av kadmium på 0,36 mikrogram per kilo kroppsvikt. 

Bly


Kan orsaka skador på nervsystemet och påverka hjärnans utveckling.
Särskilt när hjärnan utvecklas hos foster och små barn är känsligheten för bly stor. I studier på barn har man observerat lägre IQ redan vid måttligt höga blodblyhalter. 
Efsa rekommenderar att intaget ska vara lägre än 0.5 mikrogram bly per kilo kroppsvikt och dag.

Mest läst