Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Leta nya platser för nyanlända

Gör en ny inventering av platser för temporära bostäder åt nyanlända flyktingar. Platser som är tänkta för byggnation men där den planerade byggstarten inte beräknas komma igång förrän om tidigast 10–15 år, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M).

Den invandring som Sverige haft under den senaste perioden är den största vi skådat i modern tid. Många har kommit och vi skulle verkligen behöva en flyktingpaus! Däremot finns det i dag i vår stad många ensamkommande och barnfamiljer som vi enligt lag måste hjälpa med boende.

I oktober 2014 tog kommunstyrelsen beslut om ”Förslag till strategi – bostadsförsörjning för nyanlända flyktingar”. Konsekvensen av strategin blev beslut i fastighetsnämnden om att bifalla fastighetskontorets förslag om att ta fram 1 000 temporära bostäder, men nämnden avslog efter yrkande från Alliansen förslaget att köpa in bostadsrätter och hus för ändamålet. Syftet då var främst att ordna genomgångsbostäder för bostadslösa barnfamiljer.

Några platser är olämpliga

Därefter har tjänstemännen på fastighetskontoret tagit fram förslag på 12 platser där kommunen ur ett markägarperspektiv funnit det möjligt att ställa upp modulbostäder. Samtidigt har social resursnämnd signalerat att det största behovet nu finns kring ensamkommande flyktingbarn. Platserna är nu ute på samråd i stadsdelarna. Vi har redan fått tydliga signaler att några av platserna är olämpliga. Detta utifrån att kommunen i översiktsplanen angett att områdena inte ska användas för bebyggelse utan rekreation, hälsa eller på grund av höga naturvärden. Det rör sig alltså om platser staden tidigare angett som olämpliga för byggnation.

Föreslår en ny inventering

Därför föreslår vi på dagens sammanträde med fastighetsnämnden (8/2) att vi redan nu ger tjänstemännen i uppdrag att göra en ny inventering av platser. Denna inventering bör ske brett i staden och utgå från utbyggnadsplaneringen och redogöra för platser som är tänkta för byggnation men där den planerade byggstarten inte beräknas komma igång förrän om tidigast 10–15 år. Det är viktigt att den här processen sköts i samklang med göteborgarna för bästa möjliga acceptans samt för att få en så lyckad integration som möjligt.

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid framtagandet av platserna är säkerheten både för de omkringboende och för dem som ska bo i de temporära bostäderna.

I morgon, tisdag (9/2), kommer byggnadsnämnden att ha sammanträde – vi kommer där att tydliggöra att besluten om eventuella bygglov måste hanteras av nämnden enligt gängse rutiner och inte som ordförandebeslut av Ulf Kamne (MP) som det har talats om i debatten.

Hampus Magnusson (M)

gruppledare fastighetsnämnden

Axel Josefson (M)

gruppledare byggnadsnämnden

Bild - 2
Axel Josefson (M), gruppledare byggnadsnämndenAxel Josefson (M), gruppledare byggnadsnämnden
Bild - 3
Mest läst