Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
_AI13873 (kopia)
Lena Andersson, Vd för Älvstranden Utveckling AB.

Lena Andersson: "Vi ska göra något som ingen sett tidigare"

Älvstranden Utveckling har en nyckelroll när Göteborg ska växa. Vd Lena Andersson ska leda bolagets arbete med Vision Älvstaden, där minst 25 000 bostäder och nästan dubbelt så många arbetsplatser ska byggas på båda sidor om älven. Mest surras det om den stora blandstaden i Frihamnen.

Vad är egentligen en blandstad?

Tidigare har man byggt mycket zonindelat och sagt att här ska det vara verksamheter, här bostäder och där parkering. Vi vill bygga någonting som ger en rikare upplevelse och där det finns både arbetsplatser, bostäder och skolor på samma ställe. Det blir en attraktivare miljö som också blir mer hållbar. Det är jättesvårt att sätta en exakt definition av blandstad och det kommer se olika ut i de olika områdena eftersom de har olika förutsättningar. Vi ska inte smeta ut en tanke över alltihop och heller inte göra något som vi sett någon annanstans i världen, vi ska göra något som ingen har sett tidigare.

Bostadsbeståndet ska bestå av en fjärdedel billigare hyresrätter. Hur ser den fördelningsmodellen ut?

De som ska bygga har lite olika tankar. En del ska bygga lägenheter som redan i produktion sätts att ha en lägre hyra, och sen avgör ekonomiska förutsättningar vem som kan få en sådan lägenhet. Andra har tankar på ett slags privat bostadsbidrag, där man inte kommer att kunna se utifrån att det är en lägenhet med lägre hyra. Man kommer på något sätt att söka på deklarerad inkomst och utifrån det få ett bidrag som gör att hyresnivån blir lägre. Det vi jobbar mycket med nu är hur urvalet ska gå till och hur vi ska följa upp detta så att vi får fram en välfungerande modell.

När är första lägenheterna inflyttningsklara?

Får vi spaden i jorden nästa år så kanske i slutet av 2019, då har vi jobbat på bra. Målet är 1000 lägenheter inflyttade och klara i Frihamnen 2021, men ambitionen är att överträffa det med råge.

Organisationen Fastighetsägarna är kritiska till att politiken styr byggandet på det här sättet. Dina tankar kring det?

Många tror att de här hyresnivåerna kommer från ena sidan av politiken, så är det inte. De kommer från Vision Älvstaden och i den står att alla ska kunna bo i Älvstaden samt att de byggherrar som möjliggör det ska ha förtur till marken. Det beslutet har tagits i kommunfullmäktige och det var ingen som reserverade sig vad jag vet. Vi är tvungna att göra något och vi är tvungna att testa nya lösningar. Och vi hittar ju inte på något själva, utan genomför det som politiken har beslutat.

Ni ska redan nu bygga temporära bostäder i Frihamnen till studenter, företag och flyktingar. Varför?

Bostadsbehovet är extremt stort och här finns ytor som det inte kommer hända något med under de närmsta femton åren. Det är en utmärkt plats att använda temporärt under tiden som vi håller på och bygger så mycket.

I början av januari gick ansökningstiden för att hyra Bananpiren som evenemangsarena ut. Vad har ni fått in?

Vi har en intressant aktör som vi är ganska nöjda med och där allt går enligt plan. Upphandlingen är i slutskedet och vi har god förhoppning om att få se spännande event framöver, exakt vad kan jag dock inte säga.

Det har också ryktats om att Cityvarvet skulle kunna återuppstå och ni har slutit ett avsiktsavtal med en hemlig aktör. Vad kan du berätta?

Området är så förorenat och det är en extremt svår fråga att få en snabb lösning där. Normalscenariot i en miljötvist av den här storleken är att det tar åratal och under den tiden går det inte att göra någonting. Skulle vi kunna få till en något snabbare lösning så finns intresse för att hyra området för service av sjöfarten. Det handlar inte om att bygga båtar, utan om underhåll. Den storlek på docka som vi har nu, som ska köras iväg, kommer nog aldrig tillbaka utan det handlar i så fall om en mindre variant.

Hur stora är chanserna att vi får ett nytt varv? Och när?

50-50. I bästa fall tar det kanske sex år, i värsta fall har vi en miljötvist i ett decennium, så illa är det. För att vara väldigt tydlig mot Miljöförvaltningen och andra aktörer i diskussionen så finns inte den minsta tanke på att använda området till stadsutveckling, vi har fullt upp med allt annat under 30 år. Så länge någon vill hyra området för att serva sjöfarten så kommer vi att göra allt för att behålla den funktionen i staden.

Om du får drömma lite och ni överträffar förväntningarna i Vision Älvstaden – hur mycket lyckas ni bygga på 25 år?

Jag tror lätt att vi kan komma upp i 30 000 till 35 000 lägenheter om vi lär oss att bygga tätt och att utnyttja marken effektivare än tidigare. Göteborg har ingen som helst vana av att vara begränsade i mark, tvärtom har man alltid bara tagit ny. Det är ju bara att titta på hur långt utanför staden vissa områden ligger. Man har aldrig behövt tänka att nu ska vi bygga stad, hushålla med resurser och tänka på infrastruktur. Nu byggs ett nytt Halmstad mitt i Göteborg, vi fördubblar innerstan. Sen finns en gräns för när exploatering inte blir bra där vi får för lite grönytor och offentliga rum. Att hålla den balansen blir oerhört viktigt.

Lena Andersson

Ålder: 50 år.

Bor: Kedjehus i Askim.

Gör: Vd för Älvstranden Utveckling AB.

Bakgrund: Född och uppväxt i Göteborg. Direkt efter Chalmers jobbade hon på Arkitektstudion mellan 1997 och 2000. Därefter Lundberg Arkitekter fram till 2005, innan hon bytte till HSB och arbete med projekt- och markutveckling. Tillträdde som vd för Älvstranden 2013.

Andersson om... 

Egna bostadskarriären

Första bostaden var en liten etta i stan. Jag fick barn tidigt så vi flyttade till Frölunda, en större lägenhet i miljonprogrammet. Efter det en liten hyresrätt vid Nya Varvet, innan vi bytte till en liten bostadsrätts-trea vid Radiotorget. Till sist flyttade vi till Askim, ett kedjehus från 60-talet.

Linbaneplanerna

Linbanan kommer att bli fantastisk! Från en rolig grej till ett projekt där varje steg gör det hela mer självklart. Den är inte bara kul, den är ekonomiskt och funktionsmässigt jättesmart och gör att vi snabbare kan binda ihop staden, plötsligt dyker det upp fantastiska möjligheter.

Nya Hisingsbron

Den kommer att betyda jättemycket om vi får den på plats 2020. Det är väldigt trångt kring den bro som finns idag och vi behöver göra det enklare att ta sig över älven. Den måste bara komma till. Jag tror också den har ett viktigt symboliskt värde i att nu genomför vi något som har stort värde. Det är jätteviktigt.

Varför

Göteborg ska växa explosionsartat och kommunala Älvstranden Utveckling har en nyckelroll i planerna. I Frihamnen och de andra områdena inom Vision Älvstaden - Lindholmen, Kville, Backaplan, Ringön men också på andra sidan älven - ska det byggas minst 25 000 bostäder under kommande två decennier. Lena Andersson tror på 10 000 till.

Hur

På Älvstranden Utvecklings nya kontor på Lindholmen, med utsikt mot Ramberget på den ena sidan och en fantastisk vy över älven, kranarna och stora delar av det som ska bli Älvstaden på den andra. Lena Andersson förklarar, funderar och pekar ut allt som ska byggas på en stor karta över båda sidor älven.

Reflektioner

När vi ska bygga så mycket så kan vi inte bara göra som vi alltid gjort, det skulle bli gräddhyllor utan dess like. Samtidigt skulle vi utsätta hela projektet för en enorm risk, för det krävs ganska stor inkomst för att ha råd med nyproducerade lägenheter idag. Med så högt tempo och så stora volymer räcker inte underlaget till annars.

Mest läst