Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Bild: Ernst Henry photography och TT. 

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Sonesson: Centerns feminism saknar trovärdighet

Centern låter påskina att omfattande flyktingmottagande från starkt patriarkala kulturer går att förena med feministiska framsteg. Fler väljare bör se igenom Annie Lööfs feministiska dimridåer.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Centern har medvind i opinionen och allt tyder på att partiet överträffar sitt förra valresultat med råge. Enligt förste vice ordförande Anders W Jonsson, har mycket kraft ägnats åt att analysera i vilka väljargrupper det finns röster att hämta. En målgrupp är kvinnliga akademiker. Jonsson hävdar att Centerns tydlighet i värderingsfrågor attraherar kvinnor.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Centern kallar sig formellt för ett feministiskt parti, det innebär att man anser att kvinnor är strukturellt underordnade män. Frågan är vilken slutsats Centerpartiets feministiska företrädare drar efter att ha sett senaste Uppdrag granskning som analyserat våldtäktsdomar i Sverige? Programmet, som sändes i SVT under onsdagen, har genomfört den hittills största journalistiska granskningen av fällande våldtäktsdomar och koppling till födsloplats med syftet att ta fram ett korrekt faktaunderlag.

Våldtäkt är könsmaktsordningens brutalaste uttryck. Nästan alla förövare är män och nästan alla offer är kvinnor. 58 procent av de män som dömts för våldtäkt eller försök till våldtäkt i tingsrätten de senaste fem åren är födda utomlands. Överrepresentationen bland utlandsfödda är markant särskilt när det gäller gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter. Bland de dömda är Afghanistan det enskilt vanligaste medborgarskapet förutom Sverige.

Det är ingen nyhet att utlandsfödda är överrepresenterade vid denna typ av brott, Brå har tidigare fört statistik som påvisat detta samband. Ann Heberlein, doktor i etik och moderat riksdagskandidat, analyserade fenomenet i sin bok ”Våldtäkt och kultur” (Greycat Publishing House) som publicerades i somras. 

Heberlein driver tesen att det faktum att män födda i Mellanöstern, Centralasien och Nordafrika är överrepresenterade vid sexualbrott i Sverige hänger samman med normer och värderingar, gällande kvinnans roll och synen på relationer mellan könen, som förövarna bär med sig från sina ursprungsländer.

En person som delar Heberleins analys är Mustafa Panshiri, som flyttade till Sverige från Afghanistan när han var 11 år. Han är tidigare polis och föreläser om möten mellan kulturer. Panshiri anser att det är ett svek att tona ner överrepresentationen av utlandsfödda i brottsstatistiken och att kulturella skillnader måste lyftas och motverkas om sexualbrott ska stävjas.

Bara för att man har rötter i en kultur med utpräglat patriarkala värderingar behöver det givetvis inte påverka ens beteende, människor är föränderliga. Mycket pekar emellertid på att stor invandring från sådana kulturer får konsekvenser för kvinnors frihet i Sverige. 

Det handlar inte bara om sexualbrott utan även om hedersvåld, tvångsäktenskap, barnäktenskap, månggifte, kvinnlig könsstympning, slöjtvång och överhuvudtaget begränsade livsmöjligheter för kvinnor och flickor. I sanningens namn är Centern inte ensamt om att i svensk politik ducka inför detta samband. Men inom borgerligheten utmärker sig partiet för att skamlöst påskina att ett fortsatt omfattande flyktingmottagande från starkt patriarkala kulturer går att förena med feministiska framsteg i Sverige. 

Centern hyser större övertygelse än något annat parti till att låglönejobb är trollspön för att fixa integrationen, fast integration handlar om så mycket mer än lönekonton. 
Fredrik Haage, politisk chefredaktör för Smålandsposten, belyste detta när han nyligen  lyfte Sveriges mest kända hedersmord. När Rahmi Sahindal sköt sin dotter Fadime Sahindal år 2002 i Uppsala hade han inte bara fast anställning. Fadern jobbade hårt och ägnade sig åt aktiehandel. Han var ekonomiskt integrerad men befann sig ändå värderingsmässigt långtifrån ifrån svenska normer. 

Centern strävar inte bara efter att vara Alliansens gröna röst utan vill även, i konkurrens med Liberalerna, vara det alliansparti som är en garant för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är en roll som förpliktigar. 

Det går inte att bortse ifrån att det finns klarlagt samband mellan kvinnokränkande fenomen och utpräglade patriarkala kulturer. Ska man ta de feministiska frågorna på allvar i samtidens Sverige måste man bemöda sig med att göra en ordentlig konsekvensanalys av vad som håller på att ske. Någon sådan analys har Centern inte gjort. Fler väljare bör se igenom Annie Lööfs (C) feministiska dimridåer.