Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Så länge kunde skandalen fortgå

Från att statsministern fick kännedom om it-skandalen på Transportstyrelsen tog det runt 9 månader innan situationen var under kontroll. Räknar man i stället från den tidpunkt då regeringskansliet fick den första informationen handlar det om minst 1 år och 8 månader.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I januari förra året fick Maria Ågren lämna sitt jobb som generaldirektör för Transportstyrelsen. Skälet som angavs var att ”regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas”. Samtidigt pågick en förundersökning mot henne. Statsminister Stefan Löfven (S) har hävdat att det var då, i samband med att Ågren delgavs misstanke om brott, som han fick kännedom om it-skandalen på Transportstyrelsen.

I juni förra året fick Ågren strafföreläggande för brottet vårdslöshet med hemlig uppgift. Vad denna vårdslöshet bestod i är vid det här laget vida känt. Men flera viktiga frågor kvarstår: Hur kunde detta fortgå under så lång tid? Varför dröjde det så länge innan statsministern informerades? 

Just nu pågår Konstitutionsutskottets granskning och under måndagen frågades skandalens huvudperson ut. Under förhöret framkom nya, allvarliga uppgifter: Ågren säkerhetsprövades aldrig innan hon tillträdde sin tjänst som generaldirektör i mars 2015. Enligt Säkerhetspolisen ska detta göras innan en person deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet och det är berörd myndighet, i detta fall Transportstyrelsen, som är ansvarig för detta.

Under förhöret berättade Ågren att hon redan i november 2015 fick rekommendationer från Säpo om att avbryta hela, eller delar av, utläggningen av it-driften. Först när hon träffade Säpo i början av februari 2016 förstod hon situationens allvar, och det var i samband med detta som hon informerade Näringsdepartementet om att hon inte hade följt lagen. När Säpo inledde sin förundersökning i början av 2016 fick även den dåvarande inrikesministern Anders Ygeman (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) information om bristerna på myndigheten.

Med andra ord dröjde det ungefär ett år från att regeringen informerades om situationen, till att Ågren blev av med sitt arbete. Lika lång tid tog det innan statsministern fick kännedom om att en myndighetschef äventyrat rikets – och enskilda människors – säkerhet. Det är inte den enda tidsaspekten som är anmärkningsvärd. Transportstyrelsens egen utredning av händelsen visar att obehöriga hade tillgång till hemlig information under perioden maj 2015 till oktober 2017.

Från att statsministern fick kännedom om skandalen tog det alltså runt 9 månader innan situationen var under kontroll. Räknar man i stället från den tidpunkt då regeringskansliet fick den första informationen handlar det om minst 1 år och 8 månader. Under den tidsperioden hade obehöriga fortfarande tillgång till allt i Transportstyrelsens databas. Däribland uppgifter om svenska medborgares psykiska och fysiska hälsa, känslig information om svensk infrastruktur, belastningsregistret, polisens register över misstänkta och hemadresser till svenska stridspiloter med civila flygcertifikat.

Att Transportstyrelsen bröt mot lagen är illa nog, men att regeringen lät det fortgå under så lång tid är minst lika illa. Med sådana vänner behöver det svenska folket knappt några fiender.

Mest läst