Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Partierna borde lämna kyrkan ifred

Partiernas medverkan i kyrkovalet gör att avståndet mellan kyrkan och staten krymper, vilket är dåligt för såväl kyrkan som för staten.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Kyrkovalet blev en framgång för de partipolitiska grupperingarna. Av de partier som ställde upp – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna – ökar samtliga i valet till Kyrkomötet. För de nomineringsgrupper som inte är partipolitiskt organiserade var trenden i stället den motsatta; alla förutom POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) ser ut att backa.

Störst blev Socialdemokraterna med drygt 30 procent. Därefter POSK med 17 procent och på tredjeplats Centerpartiet med knappt 14 procent. Sverigedemokraterna som satsat stort i detta val ser ut att bli fjärde störst med ungefär 9 procent av rösterna.

Det är beklagligt att partierna dominerar i Kyrkovalet och att valet därmed har kommit att handla mer om partipolitik än om teologi. Eller snarare; det har kommit att handla mer om Sverigedemokraterna än om teologi. 

I synnerhet Socialdemokraterna har målat upp Sverigedemokraterna som en stor motståndare och mobiliserat sina väljare att gå och rösta emot SD, snarare än för Socialdemokraterna.

Det mest anmärkningsvärda är emellertid inte att Socialdemokraterna positionerar sig gentemot Sverigedemokraterna (även om det hade varit intressant att höra mer om vad de står för och inte bara vad de är emot) utan att riksdagspartier ställer upp i ett val som handlar om – eller åtminstone borde handla om – hur kyrkans verksamhet ska bedrivas. 

Partiernas medverkan i kyrkovalet gör att avståndet mellan kyrkan och staten krymper, vilket är dåligt för såväl kyrkan som för staten. Om riksdagspartier ska ha rätt till inflytande över kyrkan och dess verksamhet blir det också svårare att motivera varför kyrkan inte ska ha rätt till inflytande över vilken politik som bedrivs. Lösningen är emellertid inte att ge kyrkan mer makt över politiken utan att minska partiernas makt över kyrkan.

Kan man dra några slutsatser om kommande riksdagsval, utifrån resultatet från kyrkovalet? Egentligen inte, då valen skiljer sig åt på flera betydande punkter. Det ligger dock i farans riktning att även riksdagsvalet till stor del kommer att handla om vem som är mest emot SD, vilket vore kontraproduktivt. Partier på båda sidor om blocken har allt för länge låtit SD:s position avgöra hur man ska navigera i olika frågor. De enda som har gynnats av det är SD själva.

Fotnot: I skrivande stund är inte alla röster räknade vilket innebär att resultaten för nämnda nomineringsgrupper kan komma att justeras upp eller ner något. 

Mest läst