Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Norge visar vägen i narkotikapolitiken

Ett enigt Storting har i Norge röstat igenom en reform som i praktiken avkriminaliserar narkotika. Målet är att missbrukare ska behandlas som sjuka, inte kriminella. Det är en reform som Sverige borde ta efter.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Norge har i likhet med Sverige under många år dragits med, relativt andra länder i Europa, höga dödstal bland missbrukare. Tragiska dödsfall som hade kunnat undvikas. Resonemanget att ett land med restriktiv narkotikapolitik av hävd har en bättre politik har, år efter år, visat sig vara helt felaktig.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Eftersom den repressiva politiken provats under många decennier, med mycket skrala framgångar som följd, bestämde man sig därför i Norge för att utvärdera politiken. Så har också skett och ett enigt Storting beslutade i veckan att avkriminalisera bruk av narkotika. "De som har missbruksproblem skall behandlas som sjuka, och inte som kriminella", förklarade Höyres Sveinung Stensland för Verdens Gang (13/12) .

Den stora förändringen, vilken är kärnan i hela reformen, är att gå från straff till rehabilitering för missbrukare. I bakgrunden till beslutet finns insikten att en narkotikabrotten utgör en stor belastning på rättsväsende och kriminalvården. Målet är därmed att avlasta rättsväsendet för att därigenom kunna prioritera om polis- och domstolsresurser till annat. 

I praktiken innebär förslaget att de som brukar droger möts med sjukvårdsinsatser, inte straff och böter. Personer som är missbrukare har ofta många olika psykosociala problem, det kan röra sig om en tuff uppväxt, psykisk sjukdom, svåra trauman och ett livslångt utanförskap. För dessa personer är missbruket ett sätt att självmedicinera och drogerna gör dem kemiskt beroende. Ett kemiskt beroende bryts med medicinsk behandling - inte straff.  Därför är det helt logiskt att betrakta dessa personer som sjuka, inte kriminella.

Förslaget innebär inte att narkotikan görs legal att producera och sälja. Norge väljer i stället att följa i  Portugals spår. Där har man sedan flera år tillbaka en linje där målet är att behandla missbrukare som sjuka, inte brottslingar. Logiken bakom det hela är att det inte går att lagstifta bort missbruk, lika lite som det går att rehabilitera missbrukare med hårda fängelsestraff. 

Kommer Sverige inspireras av Norge? Sannolikt inte. Alltjämt håller merparten av de svenska partierna benhårt fast vid övertygelsen att vår politik varit en rungande succé. ”Vår restriktiva drogpolitik har tjänat oss väl” skrev tre debattörer på Aftonbladet nyligen och visade att de inga slutsatser dragit av hur andra länder lyckats där Sverige misslyckats med att få ned de narkotikalrelaterade dödstalen (20/10). 

Men ljuspunkter finns även i den svenska politiken. Små steg har gjort när det kommer till sprutbytesprogram. Exempelvis tvingades Socialdemokraterna i Göteborg, trots envetet och långvarigt motstånd, att böja sig för sina partikamraterna i regeringskansliet. 

Men på det stora hela dröjer sig  fortfarande sjuttiotalspolitikens moralistiska nolltoleransmodell envist kvar. En modell som land efter land nu lämnar för att ta sig an narkotikans skador utifrån beprövad politik som räddar liv.

Mest läst