Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Inför totalförbud av barnäktenskap även i Sverige

Sverige, som sitter i FN:s säkerhetsråd, måste likt Nederländerna införa nolltolerans mot barnäktenskap utan kryphål för att bidra i den globala kampen mot barnäktenskap. Om Nederländerna kan låta barns mänskliga rättigheter trumfa Europakonventionen borde Sverige kunna följa efter.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Ofattbara 14 miljoner flickor per år beräknas ingå barnäktenskap enligt FN:s befolkningsfond. De senaste åren har det kommit fler gifta asylsökande barn till Sverige än tidigare, de är nästan uteslutande flickor. 

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Regeringens utredare Mari Heidenborg vill emellertid inte föreslå ett totalförbud av barnäktenskap. Anledningen är att flera EU-länder tillåter 16-åringar att gifta sig. Heidenborg motiverar sitt ställningstagande med att ett totalförbud skulle riskera att hamna i konflikt med Europakonventionen om rätt till liv och privatliv (SVT 5/12).

Känner regeringens egen utredare inte till att EU-landet Nederländerna har ett totalförbud mot barnäktenskap som ingåtts utomlands, utan möjlighet till undantag? Lagstiftning antogs i Nederländerna under 2015, benämnd Forced Marriage Prevention Act i engelsk översättning. Barnäktenskap ingångna utomlands erkänns endast när båda parter har uppnått 18 års ålder.

Om Nederländerna kan låta barns mänskliga rättigheter trumfa Europakonventionen borde Sverige kunna följa efter. Utgångspunkten i FN:s Barnkonvention är nämligen att alla personer under 18 år är barn.

Det existerar ingen enhetlig internationell reglering av minimiålder för äktenskap. Däremot rekommenderar Europarådets parlamentariska församling 18 år som lägsta ålder för ingående av äktenskap. Både FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor och FN:s kommitté för barnets rättigheter anser att åldersgränsen för äktenskap bör vara 18 år. 

En av de värsta formerna av kvinnoförtryck är när flickor, likt handelsvaror, tvingas in i äktenskap. I skuggan av krig frodas fenomenet. Meervat, fjorton år, intervjuades i ett skakande reportage om syriska barnbrudar i Jordanien och berättade att: ”Min pappa fick 36 000 kronor för mig. Jag var tretton år, min man var 22. På bröllopsnatten var jag så rädd att jag skakade" (Aftonbladet 2016). 

Att avskaffa barnäktenskap ingår i FN:s globala mål för hållbar utveckling som världens stats- och regeringschefer antog för två år sedan. Målen ska uppnås 2030. 
Vi får inte blunda för att flickor som Meervat har kommit till vårt land. Flickor är barn även om de är flyktingar. Sverige, som dessutom sitter i FN:s säkerhetsråd, måste likt Nederländerna införa nolltolerans mot barnäktenskap utan kryphål för att bidra i den globala kampen mot barnäktenskap.

Mest läst