Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Hjörne: Den ljusnande framtid är vår?

Utsikterna för Göteborgsregionen är goda. Västlänkens motståndare och försvarare behöver lyfta blicken. Staden står inför många andra utmaningar som måste debatteras och hanteras.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Båtmässan har kommit till byn och med den våren. Nåja, inte för personer som låter sig fjättras av kalenderns bojor - för dem är mars årets första vårmånad. Men ljusare är det i varje fall när man går hemifrån om morgonen, en aning om bättre tider! Hur det är med Göteborgs "ljusnande framtid" beror på vem man frågar och i vilket avseende? 

Frågar man Västlänksmotståndarna så ser det allt annat än ljust ut. Kaos och lergropar väntar oss till ingen nytta. Talar man med förespråkarna öppnar Västlänken för tillväxt, stadsbyggnad och kommunikation. I förra veckan kom Mark- och miljödomstolens dom. Trafikverket sa ja till Västlänken. Men det var ett ja med många krav, bland annat på så kallat inläckage av grundvatten och på bullernivåer. Dessutom får Trafikverket inte sätta igång bygget förrän domen vunnit laga kraft. Först måste detaljplaner ändras. Dessutom kommer domen med stor sannolikhet överklagas. Det innebär i sin tur att Västlänken kan bli en valfråga. 

Reaktionerna på domen i Mark- och miljödomstolen är splittrade. 
Ann-Sofi Hermansson (S) och oppositionsledaren, moderaten Jonas Ransgård var båda nöjda med domen. 
– Det är en bra dom ur ett västlänksmotståndarperspektiv, sa Mats Lövgren från Stoppa Västlänken.
– Vi är upprörda över att de kringgått miljöbalken på det här sättet, menade Barbara Lindell i föreningen Trädplan.
– Det är en miljö- och äganderättsskandal, hävdade Martin Wannholt, som leder Demokraterna i det kommande valet. Han var dock nöjd med att domen skjuter upp Västlänkens byggstart bortom valet i höst.
Carina Bulić i Skona Göteborg är kritisk till domen men medger att den uppskjutna byggstarten är en delseger. Och la till:
– Vi kommer självklart överklaga.

"Att vara liberal är att vara kluven", sa en gång den gamle folkpartiledaren Gunnar Helén. Dock är det inte Liberalerna i Göteborg som är kluvna. Det finns inte ens en klyfta mellan de rödgröna och Alliansen i fråga om Västlänken. Det är i stället Miljöpartiet som är kluvet. Inom sig. Bara en knapp vecka innan domen i Mark- och miljödomstolen skulle fällas gick miljöpartisten Henrik Munck, ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnad i Göteborgsregionen och vice ordförande i Trafiknämnden i Göteborg, ut i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Han uppmanade politikerna att antingen be om ursäkt för att det inte blir ett komplett tågsystem som det var tänkt och "att nyttan av Västlänken därmed blir begränsad" eller att "lägga all kraft på att sy ihop ett nytt stort infrastrukturpaket för Göteborgsregionen", klart 2030. Givetvis fick han kritik från "den egna sidan" men stod i några repliker fast vid sin hållning. Han kritiserade också bristen på öppenhet, lyhördhet och respekt för olika åsikter. Munck kallade hanteringen av Västlänken "för ett demokratiskt misslyckande".

Det politiska priset tycks bli att han tvingas lämna sin post i trafiknämnden och att han ställs utanför MP:s lista till kommunalvalet. Det vore mig fjärran att ha några synpunkter på Miljöpartiets inre liv men Munckfrågan visar Västlänkens politiska sprängkraft. Och oavsett vad man tycker i sak kan man konstatera att Henrik Munck visat civilkurage, precis som Martin Wannholt en gång gjorde. Och båda betalar det partipolitiska priset.

Så vad händer nu? 
1) Byggstarten skjuts upp och kanske måste Trafikverket planera om byggandet. 
2) Med största sannolikhet innebär senareläggningen och de andra villkoren höjda kostnader för Västlänken.
3) Västlänken blir en valfråga. Ingen dröm, varken för oppositionen eller de rödgröna, som sannolikt hade hoppats att saken skulle vara avgjord före kommunvalet i september. Risken är stor att andra viktiga frågor hamnar i skuggan av den bittra fejden om Västlänken. Å andra sidan kanske det är lika bra att få ett valutslag som visar var göteborgarna står och hur vi värderar Västlänkens relativa värde.
4) Västlänken kommer att byggas. Det är svårt att se att den högre instansen Mark-och miljööverdomstolen skulle stoppa projektet. Det är ännu svårare, för att inte säga omöjligt, att se att Västlänksmotståndet skulle vinna politisk majoritet i kommunalvalet.
5) Kvar dröjer sig antagligen bitterhet, misstro och ett delvis förgiftat debattklimat allt medan Göteborg tvingas leva med stora störningar i trafik, trivsel och framkomlighet. Som jag tidigare skrivit så har vi rätt att kräva att de som har makten över projektet gör allt för att minimera störningar och att underlätta för göteborgarna att ta sig fram i staden - på göteborgarnas villkor, inte på de styrandes. Det måste bli tydligt både i ord och handling.

Men jag tycker att också att det är rimligt att begära att både motståndare till och försvarare av Västlänken sedan begraver stridsyxorna och bidrar till att vi kan lägga all kraft på debattera och arbeta med alla andra utmaningar som Göteborg står inför. Det finns rader av problem att lösa och missförhållanden att råda bot på. Det får emellertid inte skymma att utsikterna för Göteborgsregionen är goda.

Låt mig därför avsluta i den durtonart som Göteborg kan spela i. Den spännande norske och göteborgsförtjuste hotellmagnaten Petter Stordalen sa, sedan han i förra veckan investerat i lägenhetshotell i Göteborg: "Företagen växer, kulturlivet blomstrar och omlokaliseringen ökar. Städer i tillväxt behöver infrastruktur som bidrar till utvecklingen och Göteborg gör en stor insats själv. Men vi vill också hjälpa till att utveckla staden."
Vi går nog, trots allt, mot ljusare tider!

Mest läst