Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Hedersförtryck måste motarbetas

Under året ska en kartläggning göras av Göteborgs stad för att få en bättre bild av hur omfattande problemet med hedersförtryck är. Det finns dock åtgärder som kan genomföras redan nu utan att invänta kartläggningen.

I torsdags sköts en 27-årig man till döds i en bil i närheten av Lövgärdesskolan. Mannen var lärarvikarie vid skolan och flera elever i årskurs 4-9 ska ha blivit vittnen till mordet. Polisen söker nu efter tre män: De två som ska ha skjutit mannen samt den man som körde bilen som de flydde i. 

Innan gärningsmännen har gripits är det svårt att helt fastställa motivet till mordet. Det vi vet i nuläget är att den skjutne mannen inte har förekommit i några brottsutredningar under de senaste tio åren. Enligt källor till GP var mannen orolig för sin personliga säkerhet och polisens teori är att motivet bakom mordet är hedersrelaterat.

Det är för tidigt att dra några slutsatser om det specifika fallet och huruvida mer hade kunnat göras för att förhindra mordet. Men hedersförtryck och -våld är något som förekommer. Flera mord har skett i hederns namn och många unga lever hårt kontrollerade av sina familjer. I dagsläget kan det dock vara svårt att få en detaljerad bild över problemets omfattning. 

Det finns ingen egen officiell kategori för anmälda brott med hedersrelaterade motiv då dessa går in under andra brottskategorier: Ett så kallat hedersmord räknas i statistiken som ett mord. Här skulle mer detaljerad brottsstatistik kunna leda till en bättre översikt. Till exempel skulle hedersrelaterade brott kunna ses som en försvårande omständighet, något som tidigare föreslagits av Centerpartiet (Aftonbladet 11/5 2016).

Vidare finns ett stort mörkertal av brott som aldrig anmäls. Men det finns indikationer på att problematiken är omfattande i Göteborg. Föreningen Varken Hora eller Kuvad gjorde i oktober förra året en enkätundersökning om hedersförtryck som besvarats av 1200 skolelever i nordöstra Göteborg. Där svarade 78 procent av de tillfrågade flickorna och 16 procent av pojkarna att deras föräldrar kontrollerar deras privatliv mycket hårt. Det handlar bland annat om begränsningar när det kommer till att delta i sim- och sexualundervisning och att umgås med det motsatta könet.

Under året ska en kartläggning göras av Göteborgs stad för att få en bättre bild av hur omfattande problemet är. Det var kommunstyrelsen som gav uppdraget till avdelningen för mänskliga rättigheter på stadsledningskontoret i slutet av förra året. En grundlig vetenskaplig undersökning är något ledarsidan tidigare efterlyst då det är en förutsättning för att kunna veta vilken typ av insatser som behövs (14/8 2016).

Det finns dock åtgärder som kan genomföras redan nu utan att invänta kartläggningen. Stadsdelsförvaltningen Centrum utbildade under förra året all sin skolpersonal med fokus på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Det är något som de andra stadsdelsförvaltningarna också borde anordna för sin skolpersonal. En utbildningsdag är en relativt kostnadseffektiv åtgärd som, rätt genomförd, kan leda till en ökad medvetenhet hos de vuxna som kommer i kontakt med drabbade barn och ungdomar. Förhoppningsvis kan kartläggningen bidra till information om vilka ytterligare insatser som kan vara värdefulla.

Mest läst