Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Det räcker inte att lindra symptomen

Gängkriminaliteten har intensifierats och det har blivit påtagligt på allt fler platser, både i de ”särskilt utsatta” områdena som har blivit fler men även i anslutning till sjukhus har bråk och hot blivit allt vanligare.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Vid begravningar i Malmö händer det att besökarna bär synliga vapen (SVT 8/10). Det är, enligt kyrkogårdschefen Sven-Erik Aspeklev, ett nytt fenomen. Nu ska Kyrkogårdsförvaltningen utbilda sina 230 anställda i hur hotfulla begravningssituationer ska hanteras.

Det är givetvis ett stort arbetsmiljöproblem. Den som har följt brottslighetens förändrade roll och synlighet kan dock knappast vara särskilt förvånad. Gängkriminaliteten har intensifierats och det har blivit påtagligt på allt fler platser, både i de ”särskilt utsatta” områdena som har blivit fler men även i anslutning till sjukhus har bråk och hot blivit allt vanligare.

Ledande moderater i Skåne föreslog för en tid sedan mer kameraövervakning samt att sjukhusområden ska hägnas in i syfte att skydda personal och patienter. På nationell nivå har regeringen tidigarelagt den pågående utredningen om straffrättsligt skydd för blåljuspersonal; utredningen ska vara klar i juni nästa år men nu ska ett delbetänkade presenteras redan vid årsskiftet. Enligt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) kommer en rad nya brottsrubriceringar att presenteras.

Att vilja hägna in sjukhusområden är inte fel, på samma sätt som att det inte är fel av Kyrkogårdsförvaltningen att vilja utbilda personalen. Det är emellertid viktigt att inte glömma att det är åtgärder som lindrar symptomen snarare än att lösa problemen.

De som begår brott och sprider skräck i bostadsområden, på sjukhus och vid begravningar måste i första hand lagföras. Fler kameror och nya brottsrubriceringar kan förvisso bidra till detta men det kommer knappast att hjälpa så länge som polisen inte klarar av att gripa de misstänkta och utreda brotten.

Polisens problem beror dels på resursbrist, dels på organisationsproblem. Nu ska mer resurser tillföras i form av pengar och fler poliser ska utbildas. När det gäller organisationen bekräftar en ny rapport från Statskontoret det som många poliser redan vittnat om; att den nya organisationen fungerar illa. Framförallt är det styrningen och ledningen som får hård kritik. Statskontoret lyfter att den interna styrningen inom Polisen brister i samordning, analys och förankring.

Att satsa pengar är enkelt, att ta tag i organisatoriska problem desto svårare. Men det måste göras för att komma tillrätta med problemen inom poliskåren. Då kan polisen få bättre förutsättningar att hantera gängkriminaliteten. 

Mest läst