Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Cwejman: Korruptionen i Göteborg har djupa rötter

Hur många fler avslöjanden behövs innan kommunstyrelsens ordförande börjar ta korruptionen i Göteborg på allvar?

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Skandalen inom kommunala Intraservice är som ett allvarligt rostangrepp på en bil. Ju mer man pillar på det, desto mer trillar ned. Det senaste avslöjandet kommer efter stadsledningskontorets utredning och visar det som många misstänkt, korruptionen har djupa förgreningar i organisationen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

En leverantör av tjänster till kommunen har haft en osund och mycket oprofessionell relation med en av kommunens tjänstemän. Tjänstemannen har ansvarat för upphandlingar värda hundratals miljoner kronor, samtidigt som denne varit ute och roat sig.

Agerandet bör inte förvåna någon. I stadsrevisionens granskning från oktober av resor som företogs av representanter från Intraservice, såväl politiker som tjänstemän, gjordes bedömningen att i samtliga resor som granskades förelåg det avsteg från gällande regelverk. Det var inga enstaka misstag och omedvetna fadäser. Det handlade om ett systematiskt åsidosättande av regler.

Redan stadsrevisionen konstaterade i sin rapport att det var ”förtroendekänsligt” att delta på resor arrangerade av leverantören, som alltså kommunen köper tjänster av för stora summor. Tillsammans med den bristande transparensen, utgör de enligt stadsrevisionen en ”oegentlighetsrisk”. Den befarade risken för oegentligheter visade sig alltså högst verklig.

Att Tord Karlsson (S), ordförande för Intraservice nämnd, som själv fattade tveksamma beslut rörande resor är chockad över tjänstemannens agerande och kallar det ”olämpligt” och ”oproffsigt” är nästan löjeväckande. 

Karlsson har ju själv bidragit till denna kultur! Det var inte han som påbörjade den, men som ordförande har han inte lyft ett finger för att göra något åt den. Dessutom är det han, även om han enbart suttit under ett år, som är ytterst ansvarig.  

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) har intygat att hon har förtroende för Tord Karlsson. Hon har tidigare hävdat att det inte har framkommit några fall av ”konkreta oegentligheter”. Hur många fler avslöjanden behövs innan kommunstyrelsens ordförande börjar ta korruptionen i Göteborg på allvar?

Mest läst