Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Cwejman: Då var vi tillbaka i Muteborg!

Göteborgs kommun skulle efter alla skandaler göra upp med den toxiska förvaltningskulturen. Så har inte skett.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Stadsrevisionens granskning av kommunala Intraservice, en stor kommunal förvaltning som bland annat hanterar stadens betalningslösningar och IT-tjänster, avslöjar ett fullständigt skamlöst förhållningssätt till göteborgarnas skattepengar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I nio av de 20 stickprovskontrollerade tjänsteresorna som granskats konstaterar Stadsrevisionen att syftet med resan är oklar. Det går alltså inte att se att resorna har bäring på kommunala Intraservice verksamhet. I ett fall saknas helt syfte. Med andra ord: Semester på skattebetalarnas bekostnad.

Vid flera tillfällen har leverantörer av tjänster till kommunen arrangerat resorna och fakturerat Intraservice. Problemet med detta förfarande, förutom att det kan vara olämpligt att en leverantör överhuvudtaget ordnar resor åt kommunala tjänstemän, är att fakturorna inte varit uppdelade på ”uppehälle, måltider, nöjesinslag, konsertbiljetter och annat” som Stadsrevisionen skriver i sin rapport. Det går således inte att se exakt vad det är offentliga pengar betalat för. I tio av de tjugo resorna saknas helt reseräkningar.

Det rör sig inte om några avancerade och svårtolkade redovisningsteknikaliteter. Det är grundläggande att utgifter som bekostas med skattepengar ska redovisas så att det tydligt framgår vad som görs i tjänsten och inte.

Program och underlag inför resorna är bristfälliga, vilket gör syftet med resorna ännu svårare att klarlägga. I sexton av resorna har det helt saknats program för de kommunanställda. Detta menar Stadsrevisionen är ett problem, för om inte syftet tydligt kan klargöras och leverantörer till kommunen är inblandade så finns risk att det ”uppstår misstankar om otillbörliga förmåner”. Eller mutor, som det vanligtvis kallas.

Varför har Intraservice åkt till just USA? Den frågan förblir obesvarad. Stadsrevisionen påpekar att det inte framgår av underlagen ”hur detta är motiverat ur ett kostnadsperspektiv relativt resans nytta”. I vissa fall har samma leverantörer anordnat seminarier även i Europa. Hur har man resonerat, att det är la gött att åka till USA?

Hur ser då dessa resor till USA ut? I oktober 2016 åkte presidiet i Intraservices nämnd och förvaltningschefen för att besöka Microsoft i Seattle. Syftet var att ha en ”strategisk dialog” om möjligheterna med Office 365-mjukvaran. Gruppen anlände på lördagen den 8 oktober, hemresan skedde lördagen den 15 oktober. På måndagen upptog programmet två timmar, sedan tre dagar med heldagsaktiviteter. Traktamente betalades ut för hela resan, detta trots att resenärerna var på plats under fyra dagar då inget program fanns.

Under vissa av resorna har det förekommit utflykter under dagar som helt saknar programpunkter och som enligt Skatteverkets regelverk därför räknas som rekreation. Det rör sig alltså om skattefinansierat semestrande för kommunala tjänstemän och politiker som redan i dag torde ha tillräckligt hög lön för att bekosta dylika semestermål ur egen ficka.

Detta är alltså en stickprovskontroll genomförd på tjugo resor – inte någon heltäckande sammanställning. Trots att det är slumpmässiga kontroller fann Stadsrevisionen i samtliga fall att nämnden brutit mot befintliga regler. Detta är inte fråga om olycksfall i arbetet, någon enstaka miss – även kommunala tjänstemän och politiker är människor och kan begå sådana – utan systematiska brott mot regler som borde vara uppenbara för erfarna kommuntjänstemän.

Tord Karlsson (S), ordförande för nämnden för Intraservice, har inget att säga till sitt försvar. Han ”lägger sig platt” för kritiken från Stadsrevisionen (GP 18/10). Det räcker inte. Han och samtliga som medvetet låtit detta slöseri med våra gemensamma skattemedel fortgå bör avgå omedelbart. 

Göteborgs kommun skulle efter alla skandaler göra upp med den toxiska förvaltningskulturen. Så har inte skett. Det skulle vara slut med Muteborg och det skamlösa användandet av skattepengar. Det är det tydligen inte. Kommunen är tillbaka på ruta ett. Och om detta är resultatet av en stickprovskontroll, vad skulle hända om en mer extensiv granskning utfördes?

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) har ett enormt arbete framför sig. Det räcker inte med att Intraservice, som Stadsrevisionen så försynt påpekar, bör ”stärka sin interna styrning”. Det behövs tydliga konsekvenser och straff för de som med berått mod har slösat med våra gemensamma tillgångar.  

Mest läst