Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bristen på transparens är respektlös

Under den tid som har gått sedan IT-skandalen uppdagades har regeringen varit förtegen om hur den hanterade situationen.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Det finns mycket som en regering kan påverka. Beroende på politiskt inriktning brukar sådant som skattetrycket, bidragsnivåer och den offentliga sektorns storlek förändras i någon utsträckning.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Men det finns frågor där linjen måste vara konstant; oavsett om statsministern är socialdemokrat eller moderat. Det gäller sådant som synen på landets säkerhet och medborgarnas integritet. I ljuset av skandalen på Transportstyrelsen blev det i år tydligt att regeringen misslyckats i dessa för demokratin grundläggande frågor. 

Skandalen utgjordes av två beståndsdelar. Först och främst det som myndighetens generaldirektör Maria Ågren gjorde sig skyldig till när myndighetens IT-drift outsourcades till ett privat företag. Ågren beslutade att göra ”avsteg från lagen” vilket konkret innebar  att utländsk personal, som inte hade säkerhetsklassats, fick tillgång till Transportstyrelsens register bestående av känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information.

Informationen rörde bland annat sådant som medborgares fysiska och psykiska hälsa, belastningsregistret, polisens register över misstänkta, information om svensk infrastruktur och hemadresser till stridspiloter med civila flygcertifikat. Uppgifter med stor bäring på rikets säkerhet.

Dessutom skickades hemadressen till  fordonsinnehavare med skyddad identitet av misstag ut i ett öppet mail  – inte en, utan två gånger! Ett misstag vars konsekvenser för enskilda individer inte ska underskattas. Ytterst handlar det om liv och död.

Ann-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på Internetstiftelsen, sade till SVT att det är precis sådan typ av information som underrättelsetjänster i alla tider försökt komma åt (24/7). Information som Transportstyrelsen alltså gav bort på grund av inkompetens.

Den andra delen i skandalen var regeringens hantering av den. Först lades locket på och statsminister Stefan Löfven mer eller mindre gick under jorden. När det inte längre gick att hålla sig undan så hölls en presskonferens där det gavs icke-svar om vad som hade hänt och vad regeringen hade gjort för att mildra konsekvenserna. 

Än i dag fortsätter regeringen att mörka information om sin egen hantering. Efter att det framkommit att flera statsråd och högt uppsatta tjänstemän under lång tid hade känt till IT-läckan men – enligt egen utsago – inte informerat statsministern, tillsatte Löfven i slutet av sommaren en intern utredning. 

Utredningen visar att det interna informationsutbytet inte fungerade, något som redan var uppenbart (DN 16/12). Mycket mer än så vill regeringen emellertid inte vara öppen med. Att man inte kan offentliggöra en utredning där delar av materialet sannolikt är säkerhetsklassat en sak. Det förhindrar emellertid inte regeringen från att vara mer öppen om vad som faktiskt har gått fel. 

Under den tid som har gått sedan skandalen uppdagades har statsministern inte visat på någon självkritik utan tvärtom hävdat att han har fortsatt förtroende för de statsråd som undanhållit honom information. Det är skamligt. Socialdemokraternas opinionssiffror framstår som viktigare än transparens gentemot de medborgare vars intressen de har till uppgift att värna.

Mest läst