Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Larm: Många småbarn i Nordost lider av undervikt

Vårdpersonal i nordöstra Göteborg upptäckte att många små barn i området är underviktiga. Föräldrars ångest över ett barn som inte äter riskerar att vända problemet till övervikt.

– Det här är oerhört känsligt, inte minst för föräldrarna, säger Lars Gelander, barnläkare och verksamhetschef på Angereds Närsjukhus.

Han talar om viktproblem och syftar inte bara på övervikt.

– När vi började arbeta med Angereds sjukhus 2008 upptäckte vi ganska snart att många barn hade en påtaglig svält.

Vårdpersonal på Barn- och Ungdomsmedicin i Gamlestaden och Specialistcentrum Barn och Unga i Angered uppskattade att 12 procent av de barn som gjorde sitt första besök på mottagningen var underviktiga. 15 procent hade problem åt andra hållet. Det gav anledning att reagera även om siffrorna byggde på ett litet urval.

När det gäller de underviktiga fanns det nästan aldrig någon kroppslig orsak till varför barnen inte ville äta. Det handlade inte heller om brist på mat eller slarvande föräldrar.

– Man kan tänka sig fall vid missbruk eller när föräldrar mår väldigt dåligt, men det är ingen vanlig orsak, säger Lars Gelander.

Det vanligaste, upptäckte man, är att föräldrar inte lyckas få i barnen mat och saknar verktyg för att hantera det.

– Att inte få i sina barn mat skapar en oerhörd ångest, som i sin tur skapar oro hos barnen. Och så har man en ond spiral.

När det gäller övervikt vet man generellt sett att det finns en koppling till socioekonomiska faktorer. Det sambandet har inte slagits fast när det gäller undervikt.

– Problemet är att vi inte vet hur det ser ut generellt eftersom det inte finns någon samlad statistik. Att fokus nu ligger på Nordost är för att vi har uppmärksammat frågan, säger Lars Gelander.

En del barn får stora problem med fortsatt undervikt, men oftast vänder kurvan. Tyvärr är det inte alltid över med det. För några är det i stället början på en överviktsproblematik. För att få barnet att äta ger vissa föräldrar barnen mer mat, oftare och kanske ibland mer lockande varianter med stora andelar socker och fett.

– Det är ganska vanligt att man först har en period där det är svårt att få i barnen mat, men att problemet därefter utvecklas till fetma.

Lars Gelander säger att barnfetma tenderar att börja någonstans vid två och ett halvt års ålder.

– Varför det är så vet man egentligen inte, men det är viktigt att agera i tid. Dels för att det är enklare att få en rund fyraåring att bli slank än en rund 14-åring. Men också för att barnet inte själv ska behöva bli medvetet om problemet.

– Sköter man det bra behöver man inte ens signalera att barnet blir runt utan bara göra förändringar så att barnet blir slankt. Om det kommer senare och barnet tvingas bli delaktigt är risken större för ätstörningar och ohälsa.

Barn har ibland svårt att riktigt ta konsekvenserna av sitt handlande och kan därför också lätt drabbas av en känsla av misslyckande.

Det tog en tid innan Lars Gelander och hans team såg helheten, men nu arbetar man aktivt för att hitta bra sätt att möta situationen. Man samarbetar med BVC och förskolor och har ett särskilt team som möter de barn och föräldrar som har problem.

Nu har Angereds sjukhus också, tillsammans med Folkhälsogruppen Jämvikt, tagit fram en helt ny kokbok – med mellanmål. Många barn som kommer hem själva efter skolan har också lätt att välja mindre nyttiga mellanmål, som energidryck eller godis.

– Mellamålet är den första måltiden man ansvarar för att laga själv. Samtidigt betyder den mycket eftersom det är något man äter dag efter dag, säger projektledaren Maria Magnusson.

Tillsammans med dietister har man tagit fram 15 recept, ”roliga med lite knorr på” och med råvaror som många har hemma eller som inte är så dyra att köpa.

Boken ska nu spridas inom stadsdelen via vården och skolor.

– Det ska också bli möjligt för vem som helst att ladda hem dem via nätet, säger Maria Magnusson.

FAKTA: Mellanmålsboken

Boken togs fram av Angereds sjukhus och Folkhälsogruppen Jämvikt, efter att vårdpersonalen i nordöstra Göteborg upptäckt stora problem med barn och ungas vikt.

Den innehåller 15 recept, framtagna med hjälp av dietister. De ska vara lättlagade, roliga, inte dyra och kunna lagas av sånt som ofta finns hemma eller lätt kan handlas.

Sidorna är hålslagna och laminerade och hänger ihop med en nyckelring, för att man själv ska kunna komplettera den.

I förlängningen finns planer på att skapa modifierade mellanmålsböcker särskilt riktade till barn med exempelvis vissa överkänsligheter eller specifika viktproblem.

Boken finns att ladda ner här.

Mest läst