Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Lambertz får skarp kritik

Justitierådet Göran Lambertz får nu skarp kritik för sina uttalanden om fallet Quick, både av Advokatsamfundet och av landets ledande juridiska experter.

- Enligt svensk lag är man antingen skyldig eller oskyldig. Det finns inget mellanläge och Lambertz gör därför fel som antyder att Quick är skyldig till de båda mord som han friats från.

Det säger Karol Nowak, universitetslektor på Juridicum vid Lunds universitet. Han har skrivit en doktorsavhandling om just oskyldighetsprevention och är djupt kritisk till Göran Lambertz påståenden att Quick kan vara skyldig till två mord trots att en domstol kommit fram till motsatsen.

- Jag är väldigt upprörd och kan inte förstå hans syfte. Förutom att Lambertz blir jävig att handlägga Quick-fallet som justitieråd i HD, skadar hans agerande allmänhetens förtroende för hela rättsväsendet, säger Karol Nowak.

Han tycker inte det hjälper att Lambertz hävdar att han uttalar sig i egenskap av tidigare justitiekansler och inte som justitieråd, det vill säga domare i Högsta domstolen.

- Självklart går det inte att skilja sig själv från sitt eget ämbete, säger Karol Nowak.

"Helt omdömeslöst"

- Som jurist blir man häpen. Göran Lambertz uppträder helt omdömeslöst, säger Madeleine Leijonhufvud, professor emeritus i straffrätt vid Stockholms universitet.

Hon säger att det är ytterst allvarligt att Lambertz som justitieråd offentligt uttalar att han anser att en person är skyldig till brott som denne frikänts från eller där ny prövning ska ske efter beviljad resning.

- Det är ett stort bekymmer för Sverige att vi har en person med sådan brist på omdöme i vår Högsta Domstol, säger Madeleine Leijonhufvud.

"Direkt olämpligt"

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är också mycket kritisk:

- Jag tycker att det är anmärkningsvärt och olämpligt att Göran Lamberts som justitieråd går ut på det här sättet. Som ledamot av landets högsta domstol kan man inte inrätta någon privat liten domstol där man överprövar vad andra domstolar har funnit.

Ett justitieråd är det på heltid, understryker Anne Ramberg.

- Även om han inte tycker om vad som står i Hannes Råströms bok är det utomordentligt anmärkningsvärt att han i medierna vidhåller att Quick fortfarande skulle vara skyldig till mord. Det är direkt olämpligt och riskerar skada hela tilltron till rättsväsendet.

Enligt Anne Ramberg är Göran Lampertz normalt en oerhört duktigt jurist och en intelligent person.

- Möjligen visar det här prov på en omdömesbrist, säger hon.

"En friad person är oskyldig, vilket Göran Lambertz i kraft av sitt ämbete är fullt medveten om, står det i en av de två anmälningar som fanns hos JO i går.

Själv säger Göran Lambertz:

- Man kan ju tycka att man ska hålla på sig lite som justitieråd, men jag anser att jag kan gå ut och prata i min egenskap av före detta justitiekansler. Jag har ju ombetts att delta i debatten och bemöta den kritik som även jag får.

Göran Lamberts vill också, säger han, "ge en samlad bild och få debatten på rätt köl":

- Det är oerhört angeläget att säga sådant som har väldigt stor betydelse för synen på rättsväsendet, säger Göran Lambertz.

Att han skulle ha brutit mot vad som kallas "presumtionen för oskuld", förnekar han:

- Den brukar man tala om innan någon är dömd. Men när man är dömd och sedan fått resning och blivit frikänd, får man finna sig i att det kan komma att sägas att den ursprungliga domen var riktig. Man ska inte driva en kampanj mot en person som är frikänd. Men i det här fallet måste man föra den debatten om bevisningens styrka.

Göran Lambertz betonar att han anser att det finns bevis som tyder på att Quick är oskyldig, men inte att han är skyldig.

Mest läst