Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

909161.jpg

Lönerna klara för lärarna

Lärarfacken och arbetsgivarna i SKL kom på onsdagskvällen överens om lönehöjningar på 4,2 procent i år i ett fyraårigt avtal.

Drygt 200 000 lärare fick på onsdagskvällen ett nytt fyraårigt löneavtal sedan parterna i löneförhandlingarna accepterat medlarnas slutbud. Det första året ger 4,2 procent i lönehöjning. För övriga år finns inga siffror.

Utslaget per lärare ger det nya avtalet en genomsnittlig löneökning på 3 700 kronor de närmsta fyra åren.

– Vi är mycket nöjda att efter denna utdragna förhandling ha fått till ett längre avtal som ger oss lugn och ro och möjlighet att tillsammans koncentrera oss på viktiga utvecklingsfrågor i skolan. Det tjänar både elever och lärare på, säger ordföranden för SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström.

– Inslaget med sifferlösa år ger ett efterlängtat utrymme för lokal lönebildning och möjlighet att satsa särskilt på skickliga lärare. Vi hoppas att det ska leda till en ökad lönedifferentiering bland lärarna där goda insatser premieras, säger Ingela Gardner Sundström i ett pressmeddelande.

Lärarförbundet ordförande Eva-Lis Sirén är nöjd med uppgörelsen.

- Läraravtalet ger lärarna mer än andra och det är ett första steg mot att höja läraryrkets attraktivitet. Men det är långt ifrån de nivåer som behövs för att mota den nationella lärarkrisen. Nu har kommunerna drygt två år på sig att visa att de fortsätter att prioritera lärarna. Om de låter bli tvekar vi inte att säga upp avtalet i förtid, säger Eva-Lis Sirén i ett pressmeddelande.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner ser avtalet som en början på en uppvärdering av läraryrket.

- Vi hade gärna sett ännu större löneförhöjningar, men detta är ändå betydligt mer än andra grupper på arbetsmarknaden har fått i år. Nu är det upp till bevis för kommunerna: klarar de av att fullfölja uppvärderingen av lärarna även när avtalet är sifferlöst år tre och fyra? Annars kommer kritiken inte att vara nådig, säger Metta Fjelkner.

- Avtalet har inte på långa vägar löst samhällsproblemet att många unga väljer bort läraryrket och många lärare överväger att lämna yrket. Nu krävs handlingskraft av kommunerna för faktum kvarstår: Sverige står inför en nationell lärarkris. Vem ska stå i klassrummet om 10, 20 år och vem ska utveckla barnen i förskolan och fritidshemmet om inte lärarlönerna höjs rejält under de kommande åren? säger Eva-Lis Sirén en skriftlig kommentar till avtalet.

- Dagens avtal är inte slutet på en resa, utan början på nästa viktiga steg för att återupprätta statusen för läraryrket. Den kraft som denna avtalsrörelse har gett oss kommer vi att använda till att säkerställa att vi faktiskt kan göra läraryrket attraktivt igen. Det ligger i nationens intresse för ett kunskapsland som Sverige, säger Metta Fjelkner. 

Avtalet innebär bland annat följande, enligt SKL:

Avtalet löper på fyra år till och med 31 mars 2016, men är uppsägningsbart efter tre år. Lönenivåerna hamnar på 4,2 procent 2012, minst industrinormen 2013, sifferlöst 2014 och 2015.

Tre partsgemensamma arbetsgrupper tillsätts: Partsgemensamt arbete kring individuell och differentierad lön, kring lärares arbetssituation och arbetstid samt kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

I avtalet ingår också en kollektivavtalsreglering som innebär att studielediga/föräldralediga inte kan gå i tjänst över jul-, sport- och påsklov, utan att först tjänstgöra sju kalenderdagar innan i direkt anslutning till lovet.

Därutöver har parterna enats om en ny anställningsform för nyutexaminerade lärare under introduktionsperioden.

Budgivningen kring lärarlönerna inleddes i januari då de två samverkande lärarfacken lämnade över krav till Sveriges kommuner och landsting (SKL) om att det nya avtalet ska "utgöra startpunkten för en relativlöneförskjutning för lärarna". Någon precisering i kronor fanns inte men signalen och kravet för att det kommande läraravtalet måste innebära tydliga steg mot 10 000 kronor mer i månaden.

SKL kom med sitt motförslag i juni och erbjöd ett femårigt avtal med en löneökning på 4 procent i år och löneökningar utöver industrinormen nästa år. Därefter fanns inga siffersatta lönehöjningar, utan mer garantier om en god löneutveckling.

Lärarfacken sade direkt nej till arbetsgivarnas bud. Senare i juni fick lärarna ett nytt bud från SKL som låg på industrinormen 2,6 procents lönehöjning, vilket också avvisades.

På onsdagskvällen avslutades alltså förhandlingarna sedan parterna accepterat medlarnas slutbud.

Mest läst