Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Lönebildningen börjar i hemmet

När mamma och pappa delar lika på jobb och föräldraskap under hela uppväxten, bryter vi könsmönster. Därigenom förändras de värderingar som ligger till grund för ojämställda löner, skriver Maria Fälth (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På kvinnodagen den 8:e mars i år gav jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) unga kvinnor rådet att välja en jämställd partner som vill dela på hem – och barnansvar. Lönebildningen börjar i hemmet. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet anser att detta klara samband måste beaktas för att vi ska uppnå målet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

De värderingar som ligger till grund för kvinnors sämre löner har sitt ursprung i hemmet. Samhällets syn på familjebildningens faser – graviditet, småbarnsår och föräldraskap – påverkar kvinnors löner. När dessa faser ges samma värde som arbetslivserfarenhet uppnår vi målet: jämställda löner.

Forskning visar tydligt att frånvaro från arbetsmarknaden har en negativ effekt på lönen oavsett om den beror på deltidsarbete, sjukfrånvaro eller föräldraledighet, säger Maria Arnholm i ett interpellationssvar i riksdagen den 15 mars i år. Vi anser tvärtom att föräldraledighet är utvecklande och bör värderas i paritet med yrkeslivets kompetensutveckling.

Könsstereotypa roller 2013

År 2013 präglas det svenska hemmet alltjämt av könsstereotypa roller som reproducerar värderingar som missgynnar kvinnors löner och främjar mäns. När mamma och pappa delar lika på jobb och föräldraskap, inte bara under föräldraförsäkringens tid utan femton år framåt från det att första barnet föds, bryter vi könsmönster. Därigenom förändras de värderingar som ligger till grund för ojämställda löner.

Maria Arnholm är själv lösningen på spåren. I nämnda interpellationssvar säger hon: Ett mer jämställt vardagsliv där omsorgen om nära och kära, det obetalda arbetet i hemmet och föräldraledigheten delas mera lika har betydelse för, och kan minska, lönegapet.

Svaret på en trettio år gammal olöst gåta heter jämställdhet i hemmet. Med delat jobb och föräldraansvar skapar vi jämställda värderingar. De värderingar som ligger till grund för jämställda löner.

Maria Fälth (KD)

förbundsordförande, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Bild - 2
Mest läst