Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Västsverige har potential att bli en arena där framtidens varor och tjänster kan utvecklas och testas i stor skala. Den gröna kemin i Stenungsund och den hållbara stadsutvecklingen av Centrala Älvstaden i Göteborg är redan steg i denna riktning, skriver debattörerna.

Låt Västsverige bli en framtidens testarena

Västsverige skulle kunna bli en testarena där framtidens produkter och tjänster utvecklas och testas i verkligheten. Det händer redan mycket i regionen som visar att Västsverige är på god väg i denna riktning, skriver arbetsgruppen för regionens utveckling med bland andra Gert-Inge Andersson (S).

Världen står inför en dubbel utmaning: Vi är snart sju miljarder människor med allt högre krav på välfärd samtidigt är de ekologiska, sociala och ekonomiska systemen som ska bära denna utveckling redan hårt ansträngda. Det finns därför en ökande efterfrågan på hållbara lösningar. De lösningar som visar sig fungera har en global marknad! Det är en marknad som Sverige har bäddat för sedan vi ordnade den första stora FN-konferensen 1972.

Västsverige skulle kunna bli en testarena för framtiden, det vill säga den region där framtidens produkter och tjänster utvecklas och testas i verkligheten.

Vad finns det då för skäl att göra Västsverige till en sådan testarena förutom skälet att det är precis vad världen i ökande utsträckning efterfrågar? Vi menar att med en tydlig satsning i den riktningen kan Västsverige attrahera proaktiva innovatörer, entreprenörer, företag, studenter, forskare och riskkapital/investerare.

Internationellt skulle det bli intressant att komma till vår region för att se och uppleva framtidens lösningar, vilket i sin tur skulle generera en besöksnäring året runt. Universitet och högskolorna i regionen skulle få många kopplingar till näringslivet och kommunerna samt kunna koppla tillämpad forskning till test och pilotverksamhet. Dessutom kommer vi troligen alla känna oss mer stolta som västsvenskar.

Flera av de områden/kluster där vi har en styrka i dag skulle kunna utvecklas ytterligare under denna vision. Finansiellt skulle företagen få stå för sin egen insats samtidigt som forskningen kopplas på från akademin och det offentliga inklusive myndigheter som bereder plats/utrymme för testverksamheten som en integrerad del i samhället. Gemensamt skulle vi kunna söka forskningsmedel och som grädde på moset få en hel del av framtidens frågor lösta.

Låga trösklar och tillit nyckeln

Vad krävs då för att vi ska lyckas? Värdegrunden måste baseras på tillit inom organisationerna så att man tränas i att våga tänka nytt och även misslyckas. Låga trösklar som välkomnar och bejakar engagemang och drivkraft. Samarbetsvilja mellan organisationerna så att vi rent av blir varandras ambassadörer. Öppenhet gentemot omvärlden är en värdegrund som också sitter djupt i regionen sedan lång tid tillbaks. Människors behov och hållbar utveckling utgör drivkrafter.Arbetssättet präglas av att näringsliv, det offentliga och akademin alltid försöker verka ihop och spela in varandra. Om vi väl förstår vår egen och varandras roller blir samarbetet ohotande och stärkande.

Det händer redan mycket i regionen som exemplifierar att Västsverige är på god väg att bli en testarena för framtiden. Vi ska nedan kort nämna fyra exempel av olika karaktär.

Det sociala förstaget Mitt Liv arbetar för större mångfald och integration på arbetsmarknaden. Genom mentors- och utbildningsprogram hjälper de unga invandrarkvinnor att förverkliga sina drömmar. Det startade som en idé av framsynta och modiga individer och fick hjälp av Göteborgs kommun och några företag initialt, men målet är att vara oberoende av sponsring och bidrag. Ett socialt företag innebär att de inte har några krav på vinstmaximering eller utdelning till sina ägare.

Biomassans Silicon Valley

I Stenungssund har fem företag bestämt sig för att gå före och gemensamt utveckla den gröna kemin – att göra plaster och andra produkter från biomassa i stället för fossila bränslen. I regionen sker samtidigt satsningar på att producera biogas och biodiesel i raffinaderi, i tekobranschen sker en satsning på att utveckla textiler från skogsråvara och skogsbolagen själva söker nya spännande lösningar. Vi har dessutom energi- och transportbolag som är proaktiva inom området. Kommuner, regionen och akademin är djupt involverad i utvecklingen. Spelar företag, akademin, kommunerna och regionen smart ihop kommer Västsverige att bli känd som biomassans Silicon Valley.

Testarenan ASTA i Borås är ytterligare ett exempel. För att klara miljö- och säkerhetskrav i framtidens fordonstrafik behöver den aktiva säkerheten utvecklas, det vill säga att aktivt undvika skador. Just det är syftet med den internationella test- och forskningsanläggning, ASTA, som regionen, fordonsindustrin, institut och akademi nu gemensamt planerar i Borås.

Fantastisk potential

I Älvstaden har vi en fantastisk potential att utveckla områden som är fyra gånger större än staden innanför vallgraven i dag. Samtidigt som det är synnerligen centrala stadsdelar som ligger närmare Gustav Adolfs Torg än torget från Götaplatsen. Vi talar om Gullbergsvass, Frihamnen, Ringön och Södra älvstranden. Här kan en spännande stad byggas, med direkt närhet till vattnet. En blandstad för människor, möten och kreativt tänkande. En stad som klarar framtidens klimathot och samtidigt kan vara ett föredöme i hållbart byggande. Denna utveckling stöds av den stora nationella satsningen Mistra Urban Future som har vunnits till regionen, vi ska helt enkelt bli världsberömda för framsynt hållbar stadsutveckling!

Sammanfattningsvis kan vi tillsammans inspirera och skapa attraktionskraft och internationellt efterfrågade varor och tjänster genom att dra nytta av vårt gynnsamma utgångsläge: en väl fungerande offentlig sektor, en akademi som är delaktig i det samhälle den verkar i och ett framsynt och modigt näringsliv.Vi är övertygade om att Västsverige verkligen kan få saker att hända och vågar att gå före.

Gert-Inge Andersson (S)

ordförande, Västra Götalandsregionen

Pam Fredman

rektor, Göteborgs universitet

John Holmberg

vicerektor, Chalmers tekniska högskola

Anneli Hulthén (S)

ordförande, Göteborgs kommunstyrelse

Karin Markides

rektor, Chalmers tekniska högskola

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande, Göteborgs kommunstyrelse

Johan Trouvé

vd, Västsvenska industri- och handels- kammaren

Bertil Törsäter

regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Mest läst