Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Vi erbjuder våra erfarenheter och kunskaper om respekten för Moder Jord inför klimattoppmötet i Köpenhamn, skriver företrädare för ursprungsbefolkningarna.

Låt ursprungsfolken delta i klimatarbetet

Vårt levebröd och våra liv hotas av den globala uppvärmningen. Vi vill ha rätt att vara med och utforma klimatpolitiken. Våra kunskaper och respekt för Moder Jord kan bli ett viktigt bidrag i kampen för en bättre miljö, skriver Lars-Anders Braer med flera urinvånare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Européernas kolonisering av Amerika var inte bara en början på förtryck och diskriminering av oss ursprungsfolk. Det var också ett startskott för den klimatkatastrof som alla jordens folk nu står inför. Ursprungsfolkens kunskaper om och inställning till miljön är nu viktigare än någonsin.

Den 12 oktober 1492 inleddes en epok i mänsklighetens historia som skulle leda till ödesdigra konsekvenser för en stor del av världens ursprungsfolk. Dessa folk hade under lång tid utvecklat samhällsformer, produktionsformer och hållbara teknologier som gick hand i hand med en syn på naturen där alla dess element, inklusive människan, är heliga och hör ihop med varandra.

Det som påbörjades 1492 var de europeiska stormakternas invasion av kontinenten som i dag kallas Amerika. Denna händelse banade vägen för en global världsordning kännetecknad av aggressivitet och rasism mot folk som var annorlunda européerna.

Den inledde också en tid av hänsynslös rovdrift av Moder Jord, grundad på en syn på naturen som en handelsvara. Man började mäta välstånd endast i termer av ekonomisk tillväxt, oavsett konsekvenserna för både människor och miljö. På så sätt ser vi händelsen för 517 år sedan som ett startskott för den klimatkatastrof som världen nu står handfallen inför.

I dag är vi cirka 370 miljoner människor som tillhör ursprungsfolken i världen. Vi bergsbor i Anderna, regnskogsfolken i Amazonas, massajer i Afrika, renskötare i Arktis och många andra folk och människor som lever i fattigdom runt om i världen drabbas redan nu av konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Glaciärer som smälter, brist på färskvatten, översvämningar på vissa håll och svår torka på andra håll leder till att våra marker, vårt vatten, vårt levebröd och våra liv hotas.

Falska lösningar förvärrar krisen

Västvärldens mäktiga beslutsfattare är långt ifrån att hitta lösningar på denna situation. I stället förvärrar de klimatkrisen genom falska lösningar såsom agrobränslen, vars framställning bygger på skövling av regnskogen och expansion av plantager. Det hotar överlevnaden för ursprungsfolken och många fattiga bönder, som förlorar marker där de kan odla mat. Exploateringen av energi och naturresurser, i form av storskaliga infrastrukturprojekt, kräver ofta tvångsförflyttningar som ytterligare hotar våra rättigheter och möjligheter till försörjning.

I maj månad samlades 7 000 personer från olika ursprungsfolk i Puno i Peru. Vi hade kommit från hela den amerikanska kontinenten, från Afrika och från Europa för att kräva en historisk upprättelse genom att skipa klimaträttvisa. För att nå dit kräver vi:

* En FN-sanktionerad tribunal för klimaträttvisa som tvingar de rika länderna, i synnerhet de transnationella företagen, att betala sin klimatskuld för tidigare och nuvarande koldioxidutsläpp.

* Att de rika länderna och de transnationella företagen ställs till svars för att de genom den globala uppvärmningen bidragit till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, folkens rättigheter och naturens rättigheter.

* Inrättandet av Moder Jords rättigheter eftersom de olika uppsättningarna av mänskliga rättigheter (ekonomiska, kulturella, medborgerliga, politiska och sociala) inte explicit tar hänsyn till naturen och planetens framtid.

* En retroaktiv beräkning av koldioxidutsläppen och den historiska klimatskulden.

* Ursprungsfolkens rätt att vara med och utforma klimatpolitiken, eftersom vår kultur, våra levnadsformer och vår djupa kännedom om miljön skulle innebära viktiga bidrag till bekämpningen av dagens miljökriser.

Vi erbjuder dig, Fredrik Reinfeldt som ordförande för EU, våra erfarenheter och kunskaper om respekten för Moder Jord inför och under klimattoppmötet i Köpenhamn i december.

Lars-Anders Baer

same, ledamot i FN:s Permanenta forum för ursprungsfolk

Carmen Blanco Valer

quechua, vice ordförande för Latinamerikagrupperna

Domingo Hernandez

maya, ledamot i Coordinadora y Convergencia Maya Nacional

Waqib´KejMiguel Palacín

quechua, samordnare av Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

Mest läst