Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Låt Kinesiska muren få vara kvar!

  Det finns många anledningar att behålla historiska byggnader som Kinesiska muren. Den är ett viktigt verktyg att upprätta en verklig blandstad, skriver Hannes Johansson, medlem i Yimby.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  När förslaget till detaljplanen för Skeppsbron presenterades var det nog många med mig som kände sig lättade. Äntligen planerades för att bygga tät, blandad stadsbebyggelse i Göteborg, för första gången på många decennier.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Det finns mycket glädjande i förslaget, trots att det finns vissa saker kvar att önska för oss som förespråkar ett utökat byggande av tät blandstad – såsom bullerhål i kvartersstrukturen, en nedbantad exploatering och mindre hög p-norm. På det stora hela är förslaget trots allt ett fall framåt. Men ändå känns det som man har gjort vissa svårbegripliga prioriteringar – till exempel beslutet att riva Kinesiska muren.

  Vi känner till Göteborgs tråkiga historia av att skövla gamla områden i totalsaneringens namn. Man känner lätt sorg när man ser den gamla bebyggelse som försvunnit och vad som ersatt den. Därför är det bra att man tar hänsyn till kulturhistorisk bebyggelse när man exploaterar i staden. Då blir det svårt att förstå varför Älvstranden Utveckling väljer att riva den gamla, historiska byggnad som är Kinesiska muren.

  Man säger att byggnaden har sättningsskador och att det skulle bli dyrt att göra renoveringar. Dessutom, nämner man i förbifarten, skulle det bli svårare att få in parkeringsplatser under huset, och lägenheterna i kvarteret bakom skulle bli lite mörkare. Men är det verkligen rimligt att solvinklar och parkeringsplatser – i en stadsdel som ändå skulle få långt fler p-platser än normalt för innerstaden – skall få prioriteras högre än att få en levande, blandad stadsdel med historiskt intressant bebyggelse?

  Viktigt verktyg

  Kinesiska muren skulle kunna vara ett viktigt verktyg för att uppnå verklig blandstad – äldre byggnader och verksamheter är nämligen ett utmärkt verktyg för det ändamålet! Om hela områden saneras kommer endast en köpstark målgrupp kunna etablera sig – invånare med lägre inkomst och mindre eller nya verksamheter behöver äldre, billigare byggnader.

  Det finns en uttalad målsättning i översiktsplanen för Göteborg om att förtäta staden, och att ”blandstad” är målsättningen. På Yimby delar man samma målsättning. Fördelarna med att förtäta med blandstad är många: minskat bilberoende, ökad integrering, rikare folkliv och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Men vad är innebörden av uttrycket ”blandstad”? Hittills har det i allt för många detaljplaner missbrukats. Den blandstad som vi bör sträva efter är inte en fortsatt utbredd förortsbebyggelse med blandade upplåtelseformer. Det krävs mer än så.

  Den blandstad man bör eftesträva innehåller så mycket mer än bara blandade upplåtelseformer på lägenheterna. Blandningen bör bestå av blandade verksamheter, blandad invånardemografi, blandad arkitektur. Därför fungerar modellen med helsanering eller totalplanering mycket dåligt.

  Hannes Johansson

  medlem Yimby