Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Låt inte barnen komma i kläm

Utan rätt förutsättningar kommer Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen inte att kunna ge en adekvat vård för de 1 200 barn med AST som Bup nu får ansvaret för, skriver bland andra Annika Lindström, Autism- och Aspergerförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I juni 2014 togs ett beslut om en ny regional medicinsk riktlinje inom VG-regionen som medför att alla barn över fem år som har AST det vill säga Autismspektrumtillstånd (ett samlingsnamn för alla med autism inklusive Aspergers syndrom) och som inte har någon utvecklingsstörning eller annan diagnos som faller inom habiliteringens område omgående skall överflyttas från Barn- och ungdomshabiliteringen (HAB) till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (Bup).

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Detta beslut berör över 1 200 barn inom VG-regionen och togs utan att Bup hade fått ökade resurser och kompetens men även utan att de hade fått möjlighet att omstrukturera sig och utöka sina personalgrupper för att möta dessa barn och ungdomar.

En god tanke

Tanken bakom förändringen är att utredning och fortsatt stöd och behandling skall ske på samma ställe, vilken är en god tanke i sig. Men i den nya förändringen är det långt ifrån säkert att barn med AST får några habiliterande insatser, precis som barn med ADHD i dag inte heller har fått det på Bup.

Till er beslutande chefer och politiker: Ta nu tillfället i akt att utveckla en välfungerande och mer välutvecklad verksamhet för barn med AST och/eller ADHD där de får utredning, behandling och habilitering utförda av kompetent personal som är välutbildade och kunniga inom området.

Vi organisationer delar gärna med oss av vår kunskap samt erfarenhet och samverkar gärna tillsammans med er för att skapa ett samhälle som ger barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möjlighet att kunna utvecklas utifrån sin fulla potential.

Annika Lindström

Gertie Odelberg

Mario Imhof

Stefan Trollheden

för Autism- och Aspergerförbundet i Västra Götalandsregionen

Anita Larsson

Camilla Larsson

Madeleine Larsson Wollnik

Billy Lindblom

Ulrika Melander

Henrik D Ragnevi

Jimmy Sundbom

för Riksförbundet Attention i Västra Götalandsregionen