Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Låt Gårda bli ett kreativt centrum i framtiden

Tyvärr har diskussionen kring Gårdas utveckling blivit polariserad, skriver bland annat Johannes Åsberg, från nätverket YimbyGBG. Det är olyckligt, menar de, eftersom det finns plats för Mässan att växa utan att Gårda och dess fria kulturliv utplånas.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Många ser i dag Göteborg som en stad i kris, utan visioner för hur staden ska utvecklas i framtiden. Med det stämmer inte. Visst står vår stad inför stora problem men vi har både resurser och visioner nog att möta utmaningarna.
Det visar den nya översiktplanen för Göteborg. Det är en utmärkt vision som lämnar 1900-talets splittrande och segregerande stadsplanering och lägger grunden för 2000-talets stadsbyggande, där stadens olika funktioner blandas och oväntade samband uppstår. Den gamla, funktionalistiska synen på staden som en maskin ersätts av en insikt om att staden är en levande och dynamisk miljö, en urban ekologi.

När vi nu lämnar industriepoken och går in i en kunskapsekonomi blir staden återigen en plats där människor möts och idéer korsbefruktas. Universitetet, Chalmers och stadens alla kunskapsföretag är exempel på sådana mötesplatser.

En särskild roll spelas av Svenska Mässan, som allt mer blivit en ny hamn för Göteborg. Här sammanförs idéer och människor från hela världen. Detta flöde ger stora inkomster till staden och dess näringsidkare. Turismen och konferenserna är en viktig del av stadens framtida utveckling, och det är glädjande att Göteborg lyckas så väl på denna punkt.

Men vi har mer än så att komma med. När New York Times gjorde sitt resereportage om Göteborg valde man att lyfta fram en annan viktig del av stadens näringsliv: vår musik- och konstscen och våra trendkänsliga entreprenörer. Evenemang i all ära, men mycket av det som gör Göteborg attraktivt och ger vår stad karaktär är den fria kulturen.
Det fria kulturlivet ger staden demokratiska och estetiska värden som inte kan mätas i pengar. Men det är också en näringsrik mylla där spännande koncept och innovationer kan slå rot och utvecklas. Det är där framtidens Volvo och SKF, och framtidens Nudie och Forsman & Bodenfors, kommer att växa fram.

Stadskvarter som lockar
När New York Times besökte Göteborg var det området kring Långgatorna man åkte till.
Det var de stadskvarteren som lockade, med sin dynamiska mix av boende, kulturinstitutioner, entreprenörskap men även turism och storskaligt näringsliv. Det är här den täta blandstaden finns, den som lyfts fram som ideal i vår nya översiktsplan.

Göteborg behöver fler sådana kreativa platser och de omdebatterade kvarteren i Gårda har en enorm potential. Stadsteoretikern Jane Jacobs hävdade att "nya idéer behöver gamla hus" och menade just sådan bebyggelse som finns i Gårda. Täta blandstadskvarter med billiga bostäder, ateljéer och lokaler är inga problem som måste åtgärdas, utan urbana resurser att vårda och ta tillvara.

Tillgångar kan mötas
Tyvärr har diskussionen kring Gårdas utveckling blivit polariserad. Ska hela området förvandlas till ett parkeringsgarage eller skall området bevaras som det är? Denna polarisering är olycklig och onödig, eftersom Mässan kan växa utan att Gårda och dess fria kulturliv utplånas.
Här kan Göteborgs två stora tillgångar mötas och samverka symbiotiskt. Framtidens Gårda kan bli ett kreativt centrum där flödet av idéer, människor och pengar från Mässan hamnar i samklang med den kulturella infrastruktur som redan finns i området. Business Region Göteborg har varit framsynta som placerat sin inkubator för innovationsföretag här.

Nätverket YimbyGBG har visat att de nya p-platser som Mässan vill ha kan byggas utan att Gårda behöver jämnas med marken. Det finns gott om tillgänglig mark för bilparkering, även om det klimatsmarta borde vara att öka andelen kollektivtrafikbesökare i stället.

Luftkvaliteten är heller inget argument för rivning. Även om landshövdingehusen inte kan användas som bostäder kan de användas som verksamhetslokaler, ateljéer etcetera tills luftkvaliteten blir bättre, vilket borde vara stadens målsättning.

Det är dessutom osäkert hur dålig luften egentligen är där folk bor. Gårdamätaren har placerats i marknivå, bara någon meter från E 6 och långt från de boende. Andra luftmätare i Göteborg sitter i taknivå där folk bor.
Länsstyrelsen har därför dömt ut Gårdamätaren som olämplig. Som Miljöförvaltningen visat förbättras också luften i Gårda kraftigt med avståndet till E 6 och där det finns bebyggelse emellan. Med YimbyGBG:s förslag skulle Gårda få ett bullerskydd som skulle förbättra luften i området avsevärt.

Vi ska följa vår nya översiktsplan och låta Gårda utvecklas som blandstad. Vi ska dra nytta av det faktum att vi - för en gångs skull - både kan ha kakan och äta den.

Karl Palmås
forskare, Chalmers tekniska högskola
Johannes Åsberg
samordnare för nätverket YimbyGBG
Malin Bellman
konstnär,har ateljé i Gårdaskolan
68155
Mest läst