Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Låt folket vara med och påverka

Kommunstyrelsen talar om ett öppet Göteborg men väljer att utesluta vissa funktioner som behövs för att lyckas med ett folkinitiativ, skriver Theo Papaioannou, partiledare Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En av de första sakerna Vägvalet gjorde när vi kom in i fullmäktige var att lämna in motionen Lyft fram det förstärkta folkinitiativet. Den 1 januari 2011 ändrades grundlagen som ger medborgaren i kommuner och landsting ett redskap för att driva nya idéer till initiativ och frågor i en folkomröstning. Tanken är att förstärka demokratin mellan medborgare och politiker.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vägvalet är i grund och botten sprunget ur flera medborgare som var missnöjda med trängselskatten och partiet kompletterade sitt intåg i fullmäktige med en namninsamling med krav på folkomröstning som röstades ned av Göteborgs kommunfullmäktige.

Vägvalets motion föreslår Stadsledningskontoret:

1. att utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i

Göteborgs kommun

2. att utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna

3. att utreda förslag på forum där politiker, kommunal tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut

Vill inte låta medborgarna påverka

Vägvalets begäran kunde inte ha kommit lägligare då mutskandalerna rullades upp i Göteborg och staden var och är i behov av öppenhet och transparens. Vid behandling av motionen i kommunstyrelsen och remissinstanserna väljer nu de etablerade partierna att bifalla punkt 1 men att avstyrka punkt 2 och 3. De anser att det är viktigt att man informerar medborgaren om sin lagliga rätt till att påverka politiken. Men att ge medborgarna några som helst verktyg är inte att tänka på.

De etablerade partierna anser nämligen att folkinitiativet kan hanteras inom Stadsledningskontorets nuvarande organisation och därför är en parallell organisation för folkinitiativ inte önskvärd. Tvärtom bör folkinitiativ hanteras på ett likvärdigt sätt som andra förslag i den demokratiska beredningsprocessen. Vad är det? Är det stadsdelsnämnderna? Innan Vägvalet blev ett parti försökte vi göra vår röst hörd via e-post, telefon, brev etc. till politikerna. Vi kan ju säga att den processen inte fungerade så bra.

Vad är man rädd för?

Vidare anser man i sitt yrkande att ett forum inte behövs utan ska hanteras inom ramen av partiarbete. Vad är man rädd för? Och varför förespråkas det öppna Göteborg om man stänger det? Ord som delaktighet, öppenhet och transparens förefaller sig vara tomma ord i den etablerade politikens värld i Göteborg. Man vill ha ett öppnare samhälle fast helst med villkor istället för att låta medborgaren ta steget in i dialogen fullt ut. Återkommande diskussioner finns om ointresset hos t.ex. våra unga för politiken men nu när tillfället ges så rycker man istället undan mattan.

Miljöpartiets hjärtefråga är direktdemokrati och folkomröstning. Peter Eriksson, före detta språkrör för MP, är initiativtagare, förespråkare och har medverkat i arbetet med den nya grundlagen för det förstärkta folkinitiativet. Men i Göteborg har MP en helt annan syn på hur man ska leda medborgaren. Utan delaktighet!

I Falun har man dock tagit lagen på allvar och bereder vägen till en deltagardemokratisk infrastruktur. Där har kommunfullmäktige satt upp som mål att göra Falun bäst på medborgardialog. Där gör man även allvar av Vägvalets två punkter om organisation och forum.

Vägvalet hade gärna sett att Göteborgs kommunfullmäktige gjorde likadant. Det vi begär är en utredning om hur vi kan förbättra medborgardeltagandet men inte ens det beviljas i det öppna Göteborg.

Theo Papaioannou, Vägvalet

partiledare