Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Lång väntan på överklagad sjukpeng

Försäkringskassans beslut överklagas allt oftare, vilket gör att besked från de överhopade förvaltningsrätterna dröjer. Cancersjuke krögarprofilen Erik Videgård kan få vänta ett år på besked om ersättning.

Förra året ökade antalet överklaganden som rörde Försäkringskassans beslut med 35 procent. Försäkringskassan kopplar ihop ökningen med regeländringarna i sjukförsäkringen. Sjukpenning och sjukersättning är de områden som har ökat kraftigast.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) anser att det är bra om människor överklagar felaktiga beslut. Men han oroas samtidigt över att många inte verkar lita på att Försäkringskassans beslut är rättssäkra.

– Jag ser på det här med lite dubbla känslor. Det jag bekymrar mig mest över är den låga tilltron till hela kedjan i socialförsäkringen, säger Kristersson.

Växande högar

Hos förvaltningsrätterna har medianväntetiden för att få ett beslut ökat från 6,5 månader 2009 till 9 månader 2010, enligt Domstolsverket.

En av de som väntar på besked från en förvaltningsdomstol är stjärnkrögaren Erik Videgård. Han drabbades förra våren av cancer i halsen. Men när han sökte sjukpenning fick han ingen ersättning, eftersom han enligt Försäkringskassan hade varit arbetslös en månad för länge för att ha rätt till sjukpenning.

Och när Videgård överklagade beslutet sade rätten att handläggningen kunde ta upp till ett år.

– Det verkar som att de är lite underbemannade, minst sagt.

Nu försörjer han sig genom att jobba halvtid, och väntar samtidigt på besked om han kan få sjukpenning på halvtid.

Specialdomstolar övervägs

– Då kanske jag kan betala tillbaka lite av de skulder jag har skaffat mig under den här tiden, säger han.

– Det är väldigt länge att vänta ett helt år när man väntar på besked om ersättning, konstaterar Ulf Kristersson, som i övrigt inte vill kommentera ett enskilt ärende.

För att göra processerna snabbare vill Ulf Kristersson se över om det går att inrätta mer specialiserade domstolar för socialförsäkringsärenden. Men det blir först efter att översynen av sjukförsäkringen är klar, säger han.

Antalet överklaganden av Försäkringskassans beslut ökade med 35 procent under 2010 jämfört med 2009.

19 385 överklaganden inkom till landets förvaltningsrätter 2010, jämfört med 14 371 under 2009.

Innan ett beslut kan överklagas ska det först omprövas av Försäkringskassan. Nästa steg är att överklaga till en förvaltningsdomstol.

Andelen beslut som ändrades av förvaltningsrätterna minskade något under 2010. 20 procent av besluten ändrades, en minskning med en procentenhet jämfört med året innan.

Besluten kan sedan överklagas vidare till kammarrätten. Där ökade ändringsfrekvensen från 14 procent 2009 till 16 procent 2010.

Källa: Försäkringskassans årsredovisning (TT)

Mest läst