Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Lån ska rädda Hällesåkers anläggningar

  HÄLLESÅKER: Eftersatt underhåll under flera år äventyrar Hällesåkers IF:s anläggningar. Nu vänder sig föreningen till Mölndals stad med en begäran om ett ränte- och amorteringsfritt lån på 1,2 miljoner kronor för att rusta upp Hällesåkersgården, dansbanan och den löpande skötseln av fotbollsplaner och lokaler.
  - Vi förstår att beloppen kan se stora ut men vår ansökan är baserad på tre år och vi kommer även att hjälpa till med egna arbetsinsatser med cirka tusen timmar per år, förklarar Roger Svensson, ordförande i Hälles-åkers IF.
  Föreningen är unik i Mölndals stad genom att den är den enda som äger sina anläggningar. Men ekonomiskt sett är detta inte till föreningens fördel.
  - I dagsläget får vi hjälp med cirka 30 gräsklippningar per år på A- och B-planen till ett värde av 50 000 kronor. Resterande skötsel görs av Göran 63 år, Stellan 67 och Uno 74, veteraner i föreningen. Men de kan inte hålla på och jobba i all evighet och vi ser inte några naturliga arvtagare till detta gubbdagis, fortsätter Roger Svensson och nämner i förbifarten att den äldste i denna trio är hans egen far.
  Hällesåkers IF är den stora samlingspunkten för bygden.
  - Vi hoppas att det så skall förbli. Föreningen är i dag mycket välskött men vi ser med oro på framtiden. Det blir allt svårare att få ledare, styrelsemedlemmar samt frivilliga att engagera sig, konstaterar Svensson.
  Det eftersatta underhållet på Hällesåkersgården och byte av värmesystem till ett pelletseldat beräknas gå på 950 000 kronor.
  Rotundan, det vill säga dansbanan, är i akut behov av upprustning för att överhuvudtaget kunna nyttjas.
  - Eftersom dansbanan inte underhållits på flera år har den förfallit. Vi behöver lägga de största kostnaderna på el och snickerier, förklarar Roger Svensson.
  I ansökan till staden påpekar han att det inte finns någon annan utedansbana i staden och att det borde ligga i kommunstyrelsens intresse att få till en väl fungerande sommarattraktion för Mölndals invånare. Det finns sedan flera år ett intresse för gammeldans som inte gått att tillgodose. Roger Svensson påminner om att Hällesåkers IF alltid haft en mycket god ungdomsverksamhet.
  - Det har inneburit att ungdomarna haft, och har, en meningsfull fritid och en naturlig träffpunkt. Det kan också avläsas i skadegörelsen i skolorna. Hälles-åkersskolan har inte varit utsatt överhuvudtaget jämfört med skolorna i Lindome.
  Men Hällesåkersgården har också i alla tider varit en naturlig träffpunkt för något äldre genom aktiviteter på dansbanan, men detta är inte längre möjligt på grund av det eftersatta underhållet. Roger Svensson har ytterligare argument för att föreningen skall få det öns-kade bidraget från staden.
  - Troligtvis skulle det kosta staden lågt räknat 400 000 kronor per år att driva anläggningarna i Hälles-åker. Därifrån dras 100 000 kronor vilket är den summa övriga fotbollsföreningar betalar i hyra till staden. Besparingen blir då cirka tre miljoner kronor på tio år vilket får vår ansökan som blygsam.