Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Lågstadieläraren kommer åter

Lågstadieläraren kommer tillbaka i en ny, fyraårig lärarutbildning som regeringen föreslår nästa vecka. Det var ett stort misstag att avskaffa lågstadielärarna, säger utbildningsministern Jan Björklund (FP).

Enligt Björklund är tanken med den nya fyraåriga lärarutbildningen att det är för många elever som går ut lågstadiet i dag med bristande baskunskaper i läsning, skrivning och räkning.

-Det är framför allt matten som varit problemet. De sista 20 åren har lärarkandidater kunnat välja bort vissa ämnen. Det är det som kallas för specialisering. Men problemet är att det är väldigt många som väljer bort matten. Men de fyra räknesätten är oerhört centrala i undervisningen i lågstadiet, säger han till TT.

Björklund konstaterar att lågstadieläraren i praktiken försvann 1985, då lärare som kan undervisa i alla nio årskurserna började utbildas. Lärarnas kunskaper blir därmed för dåliga, säger han till Svenska Dagbladet (SvD).

Elevernas grundläggande undervisning i läsning, skrivning och räkning, det som alltid varit och måste vara lågstadiets huvuduppgift, är inte tillräckligt bra i dag, anser han:

-Den utbildningen har tunnats ut sedan 80-talet.

Lärarna ska ägna fyra terminer åt dessa ämnen.

Ämneskunskap och undervisning i ämnen upptar hälften av utbildningens fyra år enligt förslaget. Samtidigt ska den ett år längre utbildningen prioritera breda ämneskunskaper i stället för den specialisering som de blivande lärarna kan få i dag. Samhällsorientering, naturorientering, engelska och teknik ska få plats inom två terminers studier.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén, själv lågstadielärare i 25 år och med examen från 1975, uppskattar både att utbildningen blir ett år längre och att kraven på matematik- och svenskkunskaper blir tydligare. Däremot är hon kritisk mot att specialiseringen försvinner. Lågstadielärarna ska undervisa i elva ämnen, säger hon i SvD:

-Det blir för lite ämneskunskaper i för många ämnen.

Marie Granlund (S), vice ordförande i utbildningsutskottet, anser också att även lågstadieelever behöver lärare med specialkunskaper.

-Det är bra ha grundkunskaper i matte och svenska för det är så pass centralt, men det måste också finnas lärare som har djupa ämneskunskaper, säger hon till TT.

Mest läst