Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Läs chatten med Jonas Ransgård (M)

Moderaterna i Göteborg har beslutat att säga ja till en folkomröstning om trängselskatt. Välkommen till chatten Jonas Ransgård, Moderat kommunalråd.

August: Hur ser du på att Moderaterna nu ska rösta ja till folkomröstning? Ni har ju varit med och drivit igenom trängselskatten

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Jonas Ransgård: Vi säger ja till en rådgivande folkomröstning eftersom mer än 10 % av de röstberättigade begärt det. Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

Nyfiken: Har ni beslutat om när beslutet om folkomröstning eller ej ska tas?

Jonas Ransgård: Nej, men jag tror att det beslutas i Kommunfullmäktige före sommaren.

Tim: Kommer ni välja att folkomrösta om det Västsvenska paketet eller är det för/emot trängselskatten?

Jonas Ransgård: Folkinitiativets namninsamling avser trängselskatten.

Marianne: Ni Moderater har tillsammans med fp kd mp v och s beslutat om det västsvenska paketet inklusive trängselskatt. Tycker du inte att ni beter er fegt när ni vältrar över allt på mp s och v. Det verkar vara valtaktik.

Jonas Ransgård: Vi säger ja till en rådgivande folkomröstning eftersom mer än 10 % av de röstberättigade begärt det. Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

Före 2011 gällde andra regler om folkinitiativ än nu. Om då 5 % av de röstberättigade krävde

folkomröstning var kommunfullmäktige tvungna att ta ställning till frågan, men avgjorde den med vanlig, enkel majoritet. Från 2011 har kravet höjts till 10 % av de röstberättigade. I gengäld krävs 2/3 majoritet i kommunfullmäktige för att avslå initiativet. Om en minoritet i fullmäktige beslutar ATT en rådgivande folkomröstning ska genomföras är det ändå en majoritet som avgör NÄR den ska genomföras och VAD som ska frågas.

DrGonzo: Betyder det att ni bordlagt frågan om beslut om folkomröstningen idag?

Jonas Ransgård: Ja, en vecka.

Anna: Vad är alternativet till trängselskatten tycker du?

Jonas Ransgård: Vi säger ja till en rådgivande folkomröstning eftersom mer än 10 % av de röstberättigade begärt det. Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

En höjning av kommunalskatten eller försäljning av kommunal egendom vore kanske möjliga vägar att få in de resurser som trängselskatten ska bidra med i det västsvenska infrastrukturpaketet. Bägge dessa varianter innebär dock en risk att göteborgarna får stå för kostnader som med trängselskatten betalas av företag eller invånare i andra kommuner. Trängselskattens effekter för trängsel och miljö kvarstår då också att hantera.

Mikael: Hur kommer ni agera om Göteborgarna säger nej till TS i ev. folkomröstning?

Jonas Ransgård: Då vi har ett resultat av omröstningen får Göteborgs Stad vid behov söka kontakt med övriga parter i Västsvenska paketet för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas.

Mattias Lundberg: Om det blir en folkomröstning: Kommer det att beslutas om ändring av placeringen av betalstationer FÖRE folkomröstningen i så fall? För egen del tänker jag rösta nej till trängselskatt i nuvarande form, men kan tänka mig att rösta ja om betalstationernas läge ändras. Jag bor i Backa.

Jonas Ransgård: Jag vet inte. En utredning av betalstationernas placering i Backa har inletts efter Alliansens initiativ.

Tina: Är det inte lätt för M att vara för omröstning och fiska röster, när ni samtidigt får ert paket igenom precis som ni vill och dessutom förmodligen inte ens får igenom en omröstning? På så vis får ni en win-win situation som ger röster men samtidigt inte frångår den linje ni alltid haft? Det känns inte som att ni är ärliga med varför ni vill tillåta en omröstning.

Jonas Ransgård: Vi säger ja till en rådgivande folkomröstning eftersom mer än 10 % av de röstberättigade begärt det. Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

Före 2011 gällde andra regler om folkinitiativ än nu. Om då 5 % av de röstberättigade krävde

folkomröstning var kommunfullmäktige tvungna att ta ställning till frågan, men avgjorde den med vanlig, enkel majoritet. Från 2011 har kravet höjts till 10 % av de röstberättigade. I gengäld krävs 2/3 majoritet i kommunfullmäktige för att avslå initiativet. Om en minoritet i fullmäktige beslutar ATT en rådgivande folkomröstning ska genomföras är det ändå en majoritet som avgör NÄR den ska genomföras och VAD som ska frågas.

Johan: Anser du att där finns något alternativ till det Västsvenska paketet. Kanske någon annan version och/eller bantad version?

Jonas Ransgård: Då vi har ett resultat av omröstningen får Göteborgs Stad vid behov söka kontakt med övriga parter i Västsvenska paketet för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas.

Marianne: Vem får rösta? Även kranskommunerna? Vad skall vi få rösta om? Alt 1: Trängselskatt och Megapaket Alt 2: Ett nytt nedbantat paket som finansieras med offentliga medel.

Jonas Ransgård: Namninsamlingen avser folkomröstning i Göteborgs Stad. Hur frågan ska ställas avgörs troligen efter det att beslut om en omröstning tagits.

Simon Knutsson: Vi är ett gäng som mailat er politiker under de senaste två dagarna. Vad tycker du om den aktionen och har den någon påverkan på er?

Jonas Ransgård: Jag tycker det är utmärkt att man gör sin röst hörd.

Ulf Hedlund: Kommer omröstningen att vara beslutande eller rådgivande? Kommer ni att låta grannkommunerna vara med i en eventuell ny beslutsprocess? Ett exempel är ju Mölndal där några av kommunens innevånare inte kan komma till egna kommunhuset utan att passera Göteborg och biltullar

Jonas Ransgård: Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande. Övriga kommuner beslutar själva om de vill hålla omröstning.

Karlsson: Tack för att du tar dej tid att svara, Jonas. Jag undrar hur du ser på om de rödgröna kommer att acceptera en enkel frågeställning ja/nej till trängselskatt? Kommer Moderaterna att följa resultatet av en folkomröstning och tror du att de rödgröna kommer att göra det?

Jonas Ransgård: Jag tycker det naturliga är att ställa den fråga som namnen samlats in för. Då vi har ett resultat av omröstningen får Göteborgs Stad vid behov söka kontakt med övriga parter i Västsvenska paketet för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas.

JanB: Det är väldigt svårt för medborgarna att vara aktiva i de politiska besluten när de blir så stora som VSP. Det har tidigare talats om allt eller inget när det gäller Västlänken. Nu kan man i dagens GP läsa att man planerar att göra sträckan mellan Olskroken och centralstationen först, då denna kommer att ge stora kapacitetshöjningar för pendeltrafiken. Vad tycker (M) om att hela VSP så tydligt har presenterats som allt eller inget för medborgarna, när det uppenbarligen hade gått att dela upp det i ett antal deletapper som hade gjort det möjligt för medborgarna att ta ställning i de enskilda frågorna istället?

Jonas Ransgård: Paketet är ett avtal mellan staten, Göteborgs Stad, Västa Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och region Halland. I Göteborg är det sex partier som står bakom. Jag tror att sammanläggningen till ett paket var det som gjorde en så bred överenskommelse möjlig.

Ulf Hedlund: Kommer ni att följa utslaget av en omröstning, då den tydligen bara skall vara rådgivande

Jonas Ransgård: Då vi har ett resultat av omröstningen får Göteborgs Stad vid behov söka kontakt med övriga parter i Västsvenska paketet för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas.

Peter Berntsen: Förstår att du redan läst de kommande luftkvalitetsrapporterna på luftnet och tar konsekvenserna av att fler tar bilen igen utan att reflektera över miljökonsekvenser och andra vägval - vilket nu är fallet. En förändring ger alltid en högljudd klagan från 10% til - men innebär det denna 10% til skall få styra bort från en hållbar utveckling av staden och biltrafiken med västlänken osv?

Jonas Ransgård: Ett ja till folkomröstning är inte samma sak som ett nej till trängselskatt. . Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

Ulf Hedlund: Ni kommer väl inte att skapa röstningsalternativ som vattnar ur själva omröstningen (typ en linje 2 i kärnkraftsomröstningen, där sittande politiker kunde göra vad dom ville med resultatet)

Jonas Ransgård: Jag tycker det naturliga är att ställa den fråga som namnen samlats in för.

Peo: Hejsan. De flest är nog inte emot trängselskatten, men det är nog några synpunkter som folk retar sig mot:

•Att behöva betala när man enbart ska köra dagligen till sina arbeten t.ex. på E6 förbi Liseberg, för syftet är ju ändå att undvika bilar i innerstaden=centrum. I stockholm är ju Essingeleden inte ”bestraffade” när de kommer de kör den vägen!

•Lastbilar från andra länder! ( vet att detta kommer att ändras, Ni har lyssnat!)

•Ni borde se över där kamrer är placerade, de straffar fel människor.

•Vi som bor i Kungsbacka eller Kungälv, kanske ska ta en ”trivselskatt” när Ni passerar Kungälv eller Kungsbacka, så det blir en rättvisa.

Tror nog att många accepterar denna skatteform för att ”Västsvenska paketet” ska kunna genomföras, men då ska Ni kanske ändra dessa ovanstående punkter. Är borgerlig, men är inte helt negativ till denna skatteform, men inte om inte det ändras vid de större vägarna typ E6 etc.

Jonas Ransgård: Trängselskattezonen i Göteborg är utformad för att minska trängsel och miljöpåverkan inom ramen för att 14 miljarder ska tillföras det västsvenska infrastrukturpaketet. Det gör att zonen inte är utformad enbart för att främja miljön eller för att maximera intäkterna utan en kombination av dessa mål. Minskningen av trafiken följer i stort det mönster som väntats.

Mikael M: En folkomröstning om trängselskatten är bara rådgivande. Kommer M att följa resultatet i en folkomröstning eller kommer ni att väga in andra faktorer?

Jonas Ransgård: Då vi har ett resultat av omröstningen får Göteborgs Stad vid behov söka kontakt med övriga parter i Västsvenska paketet för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas.

Maria: Hur kunde du svika uppgörelsen? är det pinsamt att möta Kia och Anneli i korridoren nu?

Jonas Ransgård: Vi säger ja till en rådgivande folkomröstning eftersom mer än 10 % av de röstberättigade begärt det. Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

Johan: De finns de som hävdar att Moderaternas svängning i folkomröstningsfrågan bara en "PR-kupp" för att fiska sympatier i nästa val. Hur ser du på ett sådant uttalande Jonas?

Jonas Ransgård: Vi säger ja till en rådgivande folkomröstning eftersom mer än 10 % av de röstberättigade begärt det. Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

Före 2011 gällde andra regler om folkinitiativ än nu. Om då 5 % av de röstberättigade krävde folkomröstning var kommunfullmäktige tvungna att ta ställning till frågan, men avgjorde den med vanlig, enkel majoritet.

Från 2011 har kravet höjts till 10 % av de röstberättigade. I gengäld krävs 2/3 majoritet i kommunfullmäktige för att avslå initiativet. Om en minoritet i fullmäktige beslutar ATT en rådgivande folkomröstning ska genomföras är det ändå en majoritet som avgör NÄR den ska genomföras och VAD som ska frågas.

Aktivdemokrati2: Jag skulle väldigt gärna vilja att Jonas Ransgård tittar på de alternativ som vi på senare tid sett kommit fram, som alla utgår från att vi ska flytta Centralstationen, eller iaf bygga ett nytt modernt resecenter i Gårda, för att på det sättet komma ifrån att gamla centralen är en säckstation. På så sätt kan man slippa den dyra Västlänken och lösa upp problemet med finansiering av VSP om det skulle bli ett nej till TS, alternativt få mkt mer för de miljarder som nu är vikta för VL. Det förslag jag tycker är bäst just nu finns på en blogg som har adressen bedug.com Kan du be Jonas studera den, Evalis?

Jonas Ransgård: Folkinitiativets namninsamling avser trängselskatten, inte Västlänken.

Många göteborgare ogillar trängselskatten. Det bekräftas bl a av SOM-institutets undersökning (http://korta.nu/pdrh5). Samma undersökning visar dock att göteborgarna är positiva till investeringarna i paketet. Det gäller också pendeltågstunneln Västlänken, som kanske varit den mest debatterade av investeringarna.

Järnvägsutredningen (http://korta.nu/fh89f) jämförde flera alternativ och konstaterade att Västlänken i beslutat utförande bäst uppfylld de uppsatta målen.

Björn Winterfjord: Hur lång tid bör det ta att utreda och ev. ändra betalstationernas placering? Tror att många är negativa till TS just på grund av den konstiga placeringen av vissa betalstationer.

Jonas Ransgård: Jag vet inte. Trafikverket räknar inte med att vara färdiga före sommaren.

möldalsbo: Hej Jonas Tycker det är skandal att man behöver betala för att åka till ett sjukhus i extraskatt vi hade väl fungerat sjukhus i Mölndal fick ett ilsamtal igår att in finna oss på Sahlgrenska som plåster på såret fick vi betala 18 kr Din kamrat Anna Johansson sa att ni får betala som alla andra fast eran lön är ju något annan än vad jag har misstänker du har att du ha 3ggr min lön Låt oss alla säga vad vi tycker även vi som bor utanför Göteborg vi betalar ju inte trängselskatt rätta mej om jag har fel infrastrukturskatt

Jonas Ransgård: Jag håller med om att ett annat namn än trängselskatt vore bättre.

Haris: Betalstation på älvsborgsbron borde definitivt tas bort, den ligger så långt utanför centrum och det är fan ingen "trängs" där!! Vad tycker du om det?

Jonas Ransgård: Vi tycker den är först i kön om ekonomin medger det.

Erika: Hur kan frågan ställas? har du några alternativ?

Jonas Ransgård: Jag tycker det naturliga är att ställa den fråga som namnen samlats in för.

svara på den: Hur ska västsvenska paketet finansieras om det blir ett nej?

Jonas Ransgård: Då vi har ett resultat av omröstningen får Göteborgs Stad vid behov söka kontakt med övriga parter i Västsvenska paketet för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas.

En höjning av kommunalskatten eller försäljning av kommunal egendom vore kanske möjliga vägar att få in de resurser som trängselskatten ska bidra med i det västsvenska infrastrukturpaketet. Bägge dessa varianter innebär dock en risk att göteborgarna får stå för kostnader som med trängselskatten betalas av företag eller invånare i andra kommuner. Trängselskattens effekter för trängsel och miljö kvarstår då också att hantera.

Patrik: Hur tycker du man bör hantera de projekt som ingår i Västsvenska paketet i väntan på den folkomröstning (m) nu väljer att genomföra? Hur ställer ni och moderpartiet i regeringen till att riskera att försvåra/omöjliggöra den nödvändiga satsning på infrastruktur som Gbg behöver. Gbg C är som bekant överfull, redan.

Jonas Ransgård: Kommunfullmäktige väntas besluta i fråga om en rådgivande folkomröstning före sommaren. Sannolikt får Kommunstyrelsen uppdraget att besluta HUR en omröstning ska genomföras.

Fram till omröstningen bör arbetena inom Västsvenska paketet fortsätta enligt plan. Trängselskatten är en del av paketet som är ett avtal på 25 år mellan staten/Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Avtalet gäller om inte parterna är överens om någonting annat.

Då vi har ett resultat av omröstningen får Göteborgs Stad vid behov söka kontakt med övriga parter i Västsvenska paketet för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas.

JanB: Följdfråga: Mycket av hela debatten handlar ju om att besluten i princip togs över Göteborgarnas huvuden och storleken på paketet gjorde ju att möjligheten att påverka blev minimal. Är det verkligen rimligt att man gör ett så stort och brett paket om det gör att folk inte känner att de får vara delaktiga i besluten?

Jonas Ransgård: Göteborg är en del i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Man behöver nog söka gemensamma lösningar. Dialog och förankring är viktiga och borde ha arbetats mer med.

Eller?: Kommer ni (M) att ha en kampanj för trängselskatt om det blir folkomröstning?

Jonas Ransgård: Vi säger ja till en rådgivande folkomröstning eftersom mer än 10 % av de röstberättigade begärt det. Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

svara på den: Du menar på att folk i andra kommuner betalar mer än folk i Gbg nu med trängselskatten? Trängseln kommer då inte försvinna om det blir ett nej och miljön kommer inte bli bättre. Simpelt

Jonas Ransgård: En stor del av trängselskatten betalas av invånare i andra kommuner. Hur menar du med slutsatsen?

Gordon: Varför ska vi i backa behöva betala trängselskatt när vi åker till kungälv ? det är inte ens mot göteborg så vi måste åka på småvägar förbi skolor och dagis platser titta bara på lillhagsvägen lerbäcksvägen gamla böneredsvägen vilken trafik det blivit där det är inte långt kvar innan det kommer att bli mycket tråkiga olyckor med små barn inblandade med den trafiken som blivit och det är inte bara jag som tar dom vägarna det är mycket trafik där från kl 8-18. ni måste se på det ni ställer till med.

Jonas Ransgård: En utredning av stationernas placering i Backa har inletts efter initiativ från Alliansen.

Jonatan: Varför har ni inte namngivit stationerna till sitt rätta jag då det helt klart är tullar och har inget med bara trängesl att göra, Sen är straffavgiften helt åt helskotta, vilket privat företag kan kräva en förseningsavgift på 500 kr ? fixa detta! Så min frågor, kan ni tänka er att döpa om skiten till sitt rätta namn/syfte? och kommer ni börja vara lite mer ödmjuka mot de som faktiskt "tvingas" resa igenom göteborg!

Jonas Ransgård: Jag håller med om att ett annat namn än trängselskatt vore att föredra. Det är dock Riksdagens fråga. Förseningsavgiften föreslås sänkas i en statlig utredning som kom nyligen.

Fanny: Vad sägs om att ge ordentliga svar istället för att klippa/klistra samma gamla goddag yxskaft-svar ad nauseam?

Jonas Ransgård: Vad saknar du svar på?

Hannibal: Vilken är din känsla? Hur går en folkomröstning?

Jonas Ransgård: Jag tycker det är svårt att bedöma. Många göteborgare ogillar trängselskatten. Det bekräftas bl a av SOM-institutets undersökning (http://korta.nu/pdrh5). Samma undersökning visar dock att göteborgarna är positiva till investeringarna i paketet. Det gäller också pendeltågstunneln Västlänken, som kanske varit den mest debatterade av investeringarna.

Lars: Varför står ni fortfarande bakom paketet? Även om jag anser att ni gör helt korrekt i att stå bakom att göteborgarna få rösta om TS, borde ni ju också se att om det leder till ett nej (högst troligt) också är att göteborgarna inte vill ha / prioriterar västlänken och dess medförda kostnader. Moderaterna borde precis som vägvalet presentera ett alternativ eller en åsikt om att lägga ner västlänken helt.

Jonas Ransgård: Folkinitiativets namninsamling avser trängselskatten, inte Västlänken.

Många göteborgare ogillar trängselskatten. Det bekräftas bl a av SOM-institutets undersökning (http://korta.nu/pdrh5). Samma undersökning visar dock att göteborgarna är positiva till investeringarna i paketet. Det gäller också pendeltågstunneln Västlänken, som kanske varit den mest debatterade av investeringarna.

Järnvägsutredningen (http://korta.nu/fh89f) jämförde flera alternativ och konstaterade att Västlänken i beslutat utförande bäst uppfylld de uppsatta målen.

Johan: Det sägs ju i debatten att investeringen är nödvändig för hela Regionen.Vore det då inte mest rättvist att höja regionalskatten för att finansiera det västsvenska paketet(om nu inte staten som borde stå för hela kalaset om det verkligen är en så nödvändig investering tar sitt ansvar ).

Jonas Ransgård: En höjning av kommunalskatten eller regionskatten eller försäljning av kommunal egendom vore kanske möjliga vägar att få in de resurser som trängselskatten ska bidra med i det västsvenska infrastrukturpaketet. Bägge dessa varianter innebär dock en risk att göteborgarna får stå för kostnader som med trängselskatten betalas av företag eller invånare i andra kommuner. Trängselskattens effekter för trängsel och miljö kvarstår då också att hantera.

Michael: Hur kommer det sig att M byter fot? Det är väl precis så här denna kommunen styrs och därför står vi still å med utvecklingen av denna stan, bedrövligt!

Jonas Ransgård: Vi säger ja till en rådgivande folkomröstning eftersom mer än 10 % av de röstberättigade begärt det. Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

Sia: Trängselskatten har bidragit till att det blir mer och mer utlandsregistrerade bilar i göteborg. Vid olycka eller annat där en bil blir misstänkt!! Hur lyckas ni hitta denna bil som är utlandsregistrerad? Eller vem den står på? Detta bidrar till att färre brott löses upp om så många har utlandsregistrerade bilar i göteborg.

Jonas Ransgård: Beskattning av utländska fordon är på gång.

Sven: Det gnälls i GP idag om att cyklisterna underkänner Göteborg, men jag tycker att ni gjort ett bra jobb. I 10 år har jag cyklat från Linné via vattnet bort mot Operan och den vägen har blivit fantastisk för oss cyklister.

Jonas Ransgård: Vad bra! Stora satsningar har gjorts de senaste åren, men mätningar visar inte ökat cyklande. Kom gärna med tips!

svara på den: Ja om det blir ett nej så får vi ju inte bort trängsel som det var tänkt bl a. Hur gör vi med miljöproblemen och utsläppen om det blir ett nej? Hur gör vi med trängseln?

Jonas Ransgård: Bra frågor.

andreas: bara göteborgarna som får rösta om TS när det är våra grannar utanför stan med låååånga pendlartider som drabbas hårdast då ända allternativet är bil till jobben i göteborg

Jonas Ransgård: Varje kommun beslutar själv om man vill hålla omröstning.

Lars: Varför välja trängselskatt, när det är ett ytterst ineffektivt sätt att ta in pengar, 20-30% försvinner ju i administration och underhåll? Borde det inte vara bättre att medfinansieringen skedde via försäljning av tillgångar, och/eller höjd kommunal- och/eller regionalskatt?

Jonas Ransgård: Trängselskattezonen i Göteborg är utformad för att minska trängsel och miljöpåverkan inom ramen för att 14 miljarder ska tillföras det västsvenska infrastrukturpaketet. Det gör att zonen inte är utformad enbart för att främja miljön eller för att maximera intäkterna utan en kombination av dessa mål. Minskningen av trafiken följer i stort det mönster som väntats.

Fredra: När trängselskatten / paketet skall försvaras så sägs det hela tiden finnas en enighet mellan Göteborg och alla kranskommuner inklusive de i Halland om finasiering och utförande. Men så fort det talas om finansiering vi skattsedel så är det plötsligt bara göteborgare som skall få skattehöjning. Eller har jag fått detta om bakfoten?

Jonas Ransgård: Fram till omröstningen bör arbetena inom Västsvenska paketet fortsätta enligt plan. Trängselskatten är en del av paketet som är ett avtal på 25 år mellan staten/Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Avtalet gäller om inte parterna är överens om någonting annat.

Johan: Men Jonas, som svar till " Varje kommun beslutar själv om man vill hålla omröstning." Menar du alltså att andra kommuner kan folkomrösta bort Göteborgs trängselskatt?

Jonas Ransgård: Nej, men Göteborgs Stad kan inte besluta om folkomröstning i andra kommuner. Trängselskatten är en del av paketet som är ett avtal på 25 år mellan staten/Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Avtalet gäller om inte parterna är överens om någonting annat.

Jonas Ransgård: @Fanny: Var det något du saknade svar på?

andreas: så även tex, borås, Alingsås med flera kan dra igång namninsamlingar för att visa sitt missnöje o kräva folkomröstning i sin komun ang TS i Göteborg?

Jonas Ransgård: Ja.

svara på den: Bra frågor? Ja det var ett trevligt svar. Västsvenska paketet och trängselskatten är att slå en massa flugor i en och samma smäll. Bättre alternativ på hela grejen finns inte.

Jonas Ransgård: Vi står fortsatt bakom Västsvenska paketet (http://korta.nu/2st3b) som vi tycker är viktigt för Göteborg och Västsverige. Vi hoppas att göteborgarna röstar ja i omröstningen.

Gunnar: Hej Jonas! Det är väl tydligt att (M) är ett splittrat parti i frågan. Jag tycker personligen att hela M-gruppen i KF behöver gå på en kunskapskurs om VSP och delarna i det och vad innebär regeringens krav om medfinansieng. Har du som gruppledare för Moderaterna i Göteborg och ordförande i GR förklarat för dina medlemmar som röstade för folkomröstningen vad paketet innebär för Göteborg och regionen?

Jonas Ransgård: Vi hade en omfattande debatt bl a om detta på stämman, ja.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.