Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Kunskapsklyftor i Göteborg

  Svensk skola blir allt mer ojämlik, varnar Lärarnas Riksförbund. Ett dystert bevis är SDN Majorna-Linné. Det borde besvära S, V och MP.

  Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

  Skillnaderna i svensk skola ökar kraftigt mellan de elever som klarar sig bäst och de som klarar sig sämst, konstaterade Lärarnas Riksförbund, efter en nationell undersökning som presenterades i går. Göteborg pekades ut som en av kommunerna, där misslyckandet med det kompensatoriska uppdraget är särskilt tydligt.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Detta bottenbetyg kan Göteborgs ledning knappast bortförklara. Skolinspektionen dömde nämligen ut skolverksamheten i en av Göteborgs mest kända stadsdelar, på liknande grunder.

  "Likvärdig utbildning i fara Majorna-Linné i Göteborg", lyder rubriken på ett pressmeddelande från februari. Inspektionsrapporten visar smärtsamt tydligt att alla de föräldrar, som i onsdags gick i protesttåg i stadsdelen inför nya nedskärningar, har fog för sin oro och kritik.

  Efter gårdagens larm från Lärarnas Riksförbund var Miljöpartiet snabbt att i ett pressmeddelande efterlysa en aktiv politik för ökad jämlikhet i skolan. Partiföreträdare pekade på avsaknad av behovsstyrning och otillfredsställande åtgärdsprogram som särskilda bristområden.

  Precis dessa bristområden har även Skolinspektionen pekat ut i SDN Majorna-Linné. Åtgärdsprogrammen för barn i behov av stöd uppfyller inte författningarnas krav, inte heller resultatuppföljningen av de åtgärder som sätts in.

  Pinsamt nog för Miljöpartiet är kritiken inte pinfärsk, utan påminner i hög grad om vad som uppdagades vid en motsvarande tillsyn år 2005. Därmed kan snabbt konstateras att den aktiva politik partiet efterlyser centralt, uppenbarligen uteblivit åt efter år i en stadsdel med omvittnat stora problem med måluppfyllelsen.

  Detta borde skava i samvetet inte bara för Miljöpartiet utan även för Socialdemokraterna, vars partiledare i veckan stod på Götaplatsen och talade om vikten av jämlikhet. Själva grunden för ett mer jämlikt samhälle läggs just i skolan.

  Efter sin tillsyn gav Skolinspektionen nämnden i uppdrag att återkomma med en plan om hur bristerna skall åtgärdas. Särskilt fokus lades där, precis som i Lärarnas Riksförbunds slutsatser, på de svaga eleverna.

  Det är de som drabbas värst, redan på förskolenivå, när barngrupperna blir för stora. De är de som får svårt att lära sig läsa i en klass med för många elever och för få lärare, och i en orolig fritidsverksamhet som är ännu sämre på att tillgodose elevernas behov.

  För ökad likvärdighet kräver Lärarnas Riksförbund ett större statligt ansvarstagande för skolan.

  I Göteborg, där decentraliseringen dragits ut till det yttersta, bör kommunledningen åtminstone gå facket delvis till mötes. Att stadens ledning, år efter år, frånsagt sig ansvar och lagt skulden på respektive SDN är skamligt!

  GP 4/5 -12