Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Po Tidholm lyfter fram politikens roll

Po Tidholms nya bok är en personlig och stringent exposé över den svenska landsbygdens utarmning och politiken som ledde fram till den.

Bok

Sakprosa
Po Tidholm
Läget i landet
Teg publishing

Det är i berättelsen om klyftan mellan de personer som har missgynnats av det liberala globaliseringsprojektet och etablissemanget som Po Tidholm tar spjärn för att skapa opinion för landsbygdsfrågorna. I sin nya bok, “Läget i landet: 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror”. krokar han fast i den samtida fascinationen för Donald Trumps valseger eller Brexit. Vad var det som hände? undrar den priviligierade stadsbon.

Beskrivningen är dyster och bekant, speciellt för läsaren som också har tagit del av Po Tidholms andra reportage, essäboken ”Norrland” och SVT-serien “Resten av Sverige”.

På dryga hundra sidor tecknas de materiella grundorsaker till vad Tidholm beskriver som en kulturell klyfta mellan stad och land. Symptomen, som att den offentliga servicen är kass i avfolkningskommunerna, där skattebasen är liten och där jobben som finns kvar snart tas över av robotar, spåras till konkreta politiska beslut under 1900-talet. Samtidigt döljs problematiken och den rådande politiken med spexig kommunal marknadsföring och med allt mer krampaktiga försök att locka människor till bygden med positiva exempel. Medierna sviker och politiken med.

Men trots sin mediala krok blir boken blir inte enbart en förklaring till hur människor utanför storstäderna väljer att rösta eller ett svar på den nyvakna stadsbons frågor om läget i landet.

En av de största behållningarna med Tidholms argumentation är skildringarna av den svenska krishanteringen under nittiotalet och ambitionen om att vara ledande i den nya kunskapsekonomin. Den nationella självbilden har sammankopplats med en mängd olika värden (urbanisering som den enda naturliga utvecklingen, marknaden som den enda opartiska bedömaren, och så vidare). Det är värden som också kräver en ny typ av medborgare, det vill säga konsumenten. Och vem kan vara en duktig konsument på en utarmad landsbygd?

Här finns en systemkritisk kärna i Tidholms argumentation som både mynnar ut i ett slags rättvisepatos och konkreta lösningar, till exempel ett reformerat skattesystem. Det lösningsorienterande drivet i boken är uppfriskande medan det varar, även om det tappar kraft mot slutet och blir något uddlöst och överslätande. Men att skriva en manual har aldrig varit Po Tidholms intention och att han driver frågan på det sätt som han gör, genom att lyfta fram ideologin, strukturerna och politikens roll, öppnar förhoppningsvis för fler nya idéer.

 

Mest läst