Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

stream-binary
Mark Isitt

Efter mörker kommer ljus (kanske)

Mark Isitt listar väldigt många fiaskon, men också ett ljus i mörkret i Göteborgs stadsbyggnadsplaner.

Hav förtröstan, kära göteborgare!

I detta nådens valår ...

Då Hisingsbron är för låg för sjöfarten och för hög för fotgängare och för låg för kollektivtrafiken och för hög för cyklister ...

Då Götaleden sänks för att kanskemöjligeneventuellt överdäckas och bebyggas (efter tolv år ligger Götatunnelns tak fortfarande öde) ...

Då Västlänken framställs som livlinan, artären, projektet som ska dammsuga vårt glesbebyggda omland på talanger ...

Då Marieholmstunnelns asfaltscykloner för alltid ödelägger attraktiv tomtmark i bästa älvläge ...

Då spektakulära linbanor prioriteras framför det eftersatta spårvagnsnätet ...

Då kalkylen för Skeppsbron havererar (450 miljoner har blivit 1,5 miljarder) och en nästan 20 år lång planprocess riskerar skrotas ...

Då Kvillebäcken färdigställs och inte alls är den gediget byggda blandstad som har utlovats ...

Då platsen mellan Posthotellet och GP-huset reduceras till en uppställningsyta för bussar istället för att formas av Odinsgatans allt livligare folkliv ...

Då ”Arkitekturprogram för Göteborg” väntar vidare på publicering, ett policydokument som redan är över ett år försenat, tänkt att tydliggöra de arkitektoniska kvaliteter som ska utmärka det framtida Göteborg ...

Då Scandinaviums planerade ersättare prompt måste ligga på ungefär samma plats, som om förvuxna arenor är vad evenemangsstråket behöver ...

Då exploateringen av Frihamnen måste börja om eftersom tjänstemännen varit så uppslukade av alla skojiga bastubadsexperiment att de tydligen glömt att producera en gammal hederlig stadsplan (kommunen annonserar just nu efter en konsult som kan ”ta fram en strukturplan för hela Frihamnen”) ...

Då de närsynta facknämndernas rigida kompetensindelning har en gyllene chans att mjukas upp, en omorganisation som har utvärderats ända sedan 2015 och som definitivt skulle effektivisera stadens tröga planeringsapparat, men som politikerna nu bordlagt under åtta kommunstyrelsemöten i rad ...

Då, gott folk, är det härligt att kunna hänvisa till Bostad2021!

Bostad2021 som visar på just de positiva effekter som en omorganisation skulle kunna få. I ett rum vid Gustav Adolfs torg har representanter för stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret samlats, suttit sida vid sida, ibland tillsammans med ett urval av stadens fastighetsutvecklare. Målsättningen har varit tuff men tydlig, att trolla fram 7000 inflyttningsklara bostäder till jubileumsåret 2021. Eller snarare, att framställa planerna, att hitta tomterna – om bostäderna byggs råder ju inte stadsplanerarna över.

Att döma av projektets hemsida har man lyckats galant: ”Antal bostäder i antagna planer: 6342.”

Succé! Åtminstone för samarbetet.

Men ska samtliga 7000 bostäder stå inflyttningsklara om tre år får stadens exploatörer snabba på: ännu så länge har bara 670 av de 6342 bostäderna tilldelats bygglov.

Mest läst