Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Kraftiga åtgärder krävs för att rädda fiskbestånden

Debattredaktionen bad fyra debattörer att skriva om fisket i Västerhavet. Först ut är jordbruks- och fiskeriminister Eskil Erlandsson (C): Vi börjar nu se ljuset i tunneln vad det gäller utvecklingen för fiskebestånden. Vi kan se resultat av åtgärderna, men mycket återstår att göra. Utgångspunkten måste vara en förvaltning som utgår från de vetenskapliga rekommendationerna, skriver han.

Fisk är inte bara gott. Fisk är också ett nyttigt. Vi borde äta mer fisk och för att göra det måste vi känna trygghet med att vi inte köper fisk som är hotad. Som centerpartist och fiskeriminister är det självklart att förändra fiskepolitiken så att den blir långsiktigt hållbar. Det gäller först och främst hur vi får hållbara fiskbestånd, men också hur vi får en hållbar ekonomi för yrkesfiskarna. För mig går det hand i hand eftersom stora och hållbara fiskebestånd gör att vi också kan fånga mer fisk.

När alliansen tog över regeringsmakten från förra regeringen tog vi över en fiskepolitik i förfall. Riksrevisionen lämnade en tjock rapport full med brister i fiskepolitiken. Vi har nu städat upp det mesta av de problem som fanns och tagit en rad steg framåt.

En av de viktigaste åtgärderna är att åter bli ett land som kan samarbeta inom EU och med våra grannländer. Det kan låta avlägset men fisken bryr sig inte om gränser på en karta och fiskepolitiken är därför gemensam inom EU. Om man vill ändra fiskepolitiken måste man göra det i EU och därför är det samarbetet helt nödvändigt om man på allvar vill göra skillnad. Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet drev, innan vi tog över, en linje som ställde Sverige helt vid sidan av det samarbetet. Det vore allvarligt för fiskepolitiken om Sverige hamnade i den situationen igen.

Viktigt komma överens med Danmark

Situationen är allvarlig för många av våra fiskebestånd och kraftiga åtgärder behövs. Därför var det viktigt att vi lyckades komma överens med Danmark om fiskeförbud i torskens lekområden i Kattegatt. Lika viktig är den nya planen för hur torsken skall återhämta sig i Nordsjön som vi arbetat fram i EU. För mig och Sverige var det viktigt att det i planen infördes förbud mot fiske i områden med ung torsk och ett förbud att slänga tillbaka mindre fisk man fångat (och som inte överlever) i hopp om att senare kunna fånga större och ekonomiskt mer värdefull fisk.

I fisket efter räka och havskräfta har vi också tagit kraftiga steg mot ett selektivt fiske. Det innebär att hotade arter som till exempel torsk inte fångas i redskapen. Det var tidigare ett stort problem eftersom den fisken slängdes tillbaka döda i havet när kvoterna uppnåtts. Vid sidan av torsk och räkor så är sillfisket viktigt i Västerhavet för svensk del. Där har alliansen infört ett nytt system med överförbara kvoter som gör att antalet fiskefartyg minskar.

De som blir kvar får bättre lönsamhet och ett större incitament till att fiska på ett hållbart sätt. Regeringen har också satsat pengar på att skrota ut båtar för att anpassa fiskeflottan till hur mycket fisk det finns i havet.

Åtgärderna har gett resultat

Vi börjar nu se ljuset i tunneln vad det gäller utvecklingen för fiskebestånden. Vi kan se resultat av åtgärderna, (vi kan fiska torsk igen!) men mycket återstår att göra. Viktigast är den stora översyn som nu görs av EU:s fiskepolitik som kommer styra mycket av den framtida fiskeförvaltningen. Utgångspunkten måste vara en förvaltning som utgår från de vetenskapliga rekommendationerna. Vi får bara fiska på överskottet av de fiskebestånd vi vet är hållbara.

Gammalmodiga regler

Vi måste fortsätta anpassa flottan efter hur mycket fisk det finns och vi måste långsiktigt ha en fiskenäring som klarar sig utan subventioner. Vi måste också gå vidare och få ett fullständigt stopp på det så kallade utkastet som innebär att död fisk kastas tillbaka i havet på grund av gammalmodiga regler. En viktig del i det är att fortsätta utveckla bättre fiskeredskap som sorterar så att vi bara fångar den fisk vi vill ha. Vi måste också fortsätta utveckla trålar som inte skadar bottnarna och förbjuda trålning i känsliga områden.

För mig är det viktigt att även yrkesfisket blir en viktig del i detta arbete. Det finns en stor kunskap och kompetens. För att göra det möjligt måste vi i EU få en mer regionalt anpassad förvaltning. Fisket i Medelhavet eller för all del Östersjön ser väldigt olika ut jämfört med fisket i Västerhavet. Vi måste ha ett regelverk som tar hänsyn till det. Det är också en förutsättning för att ge utrymme för det småskaliga fisket som är viktigt för att hålla våra kustsamhällen levande.

Lönsam fiskenäring

Med de åtgärder vi redan gjort och de förslag som finns har vi kommit en lång bit på vägen mot att bättre förvalta fisken i våra vatten. Vi måste fortsätta det arbetet tillsammans i EU och tillsammans med forskning och näring.

Rätt hanterat är fisk ett fantastiskt livsmedel som både är nyttigt, gott och klimatsmart. För mig handlar det om att bruka resursen utan att förbruka den. På det sättet kan både vi och kommande generationer njuta av fisk och skapa förutsättning för en lönsam fiskenäring som också kan skapa jobb och arbetstillfällen.

Eskil Erlandsson (C)

jordbruks- och fiskeriminister

Bild - 2
Eskil Erlandsson (C).
Mest läst