Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Krånglig byråkrati avskräcker investerare

Det måste bli lättare för utomeuropeiska investerare och entreprenörer att etablera sig i Sverige. Med dagens komplicerade byråkrati och migrationsregler är risken stor att vi missar både tillväxt och arbetstillfällen, skriver bland andra Hans Rothenberg (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige är en liten, öppen ekonomi som är beroende av goda internationella relationer och av vår handel med omvärlden. Vår ekonomiska utveckling är beroende av vår förmåga att ta fram nya innovationer och använda dem för att bygga vår konkurrenskraft.

I tider av världsekonomisk oro är det särskilt viktigt att skapa nya möjligheter till tillväxt och arbetstillfällen och då spelar riskvilliga entreprenörer och investerare från Sverige och andra länder en nyckelroll. För den senare gruppen innebär det första mötet med Sverige dock ett möte med en onödigt komplicerad byråkrati.

Dagens migrationsprocess för personer från utomeuropeiska länder som vill investera eller starta företag är krånglig och onödigt tidsödande. Affärsplanerna bedöms av Migrationsverket och det saknas konkreta riktlinjer för vad som krävs för att få den tilltänkta investeringen godkänd. Det är inte heller ovanligt att en person som ansöker om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd för att investera eller starta företag i Sverige får vänta i upp till ett år på beslut.

Sammantaget gör detta att Sverige riskerar att bli mindre attraktivt att investera i, att drivna entreprenörer väljer andra platser att etablera sig på, att nya innovationer i Sverige inte understöds med tillräckligt riskvilligt kapital och att viktiga arbetstillfällen därmed hamnar i andra länder.

Viktigt med enkla regler

Migrationsregler är ingen försumbar del i valet av etableringsland för en investerare eller entreprenör. Möjligheten att få en snabb och förutsägbar handläggningstid och att enkelt kunna bedöma etableringskriterier är viktig. I jämförelse med länder som England, Irland och Kanada är det uppenbart att det finns betydande brister i den svenska ansökandeprocessen. I dessa länder finns det tydliga och enkla riktlinjer för vad som krävs för att få visum och att etablera sin verksamhet, vanligen krav på en minsta summa pengar som måste investeras. England och Irland garanterar dessutom att en ansökan är behandlad inom fyra veckor.

För att Sverige ska bli ett förstahandsval för fler krävs ett antal åtgärder. För det första måste vi se till att behandlingen av en ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd inte tar längre tid i Sverige än i andra europeiska länder. För det andra måste kraven på investerare och entreprenörer som vill etablera sig bli tydligare så att det framgår vad som förväntas för att få en positiv bedömning. Slutligen är det relevant att överväga vilka aktörer som mest effektivt skulle kunna engageras i att göra goda bedömningar av de affärsplaner, de investeringsidéer och profilen på de entreprenörer som vill etablera sig i Sverige.

De internationella kraven på ett attraktivt företagsklimat hårdnar. Sverige konkurrerar ofta med flera länder om samma investeringar och förenklade migrationsregler skulle reducera onödiga trösklar och attrahera både riskvilliga investerare och entreprenörer– viktiga ytterligare pusselbitar i vårt innovationssystem.

Hans Rothenberg (M)

riksdagsledamot, ledamot i näringsutskottet

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot, ledamot i EU-nämnden

Niclas Adler

professor i företagsekonomi, Jönköping International Business School

Mest läst