Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Pr-byrån JKL:s Göteborgschef Henrik Nilsson levererat råd om hur "granskade program" ska hanteras till Fastighetskontorets direktör Christina Johnsson.

Kostsamma råd skulle försvåra granskning

GP har under två veckors tid kartlagt Göteborgs bolags och förvaltningars PR-arbete i samband med Uppdrag gransknings inslag om Mipim-mässan i Cannes.

Mejlkorrespondens och PR-planer visar att de, trots kommunens tal om öppenhet, betalt dyrt för råd som skulle försvåra granskningen. Sammanlagt har PR-konsulter kostat närmare en halv miljon för råd som strider mot Göteborgs egen öppenhetspolicy.

– Det är fullständigt orimligt att använda kommunala medel för att anlita ett företag som ger råd om hur man ska gå runt det svenska regelsystemet. Det är ju det de gör, säger Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, vilken i många år undervisat i förvaltningsrätt och kommunalrätt.

Reaktionen kommer när GP visar Jan Turvall mejl som skickats från PR-byrån JKL:s Göteborgschef Henrik Nilsson till Fastighets­kontorets direktör Christina Johnsson dagen innan hon i september skulle intervjuas i SVT:s Uppdrag Granskning.

Han ger henne fyra handfasta råd:

Distansera. ”Inga telefonsamtal ska besvaras, de ska gå in till telefonsvarare. I stället ska allt gå via e-post. Vid oanmälda och överraskande besök i tex reception, meddelas att sökt person inte finns tillgänglig ...”

Fördröj. ”Redaktionen har en deadline. Det har inte vi. Vi har all tid i världen, men det har inte journalisten”, skriver JKL och fortsätter: ”Däremot är det viktigt att vår sida håller utlovade löften, att vi svarar imorgon – men att vi gör det sent på kvällen.”

Minimalisera. ”Svara kort och hänvisa till dokument. ”Syftet med denna minimalism är att programmet ska bli så tråkigt som möjligt”.

Öppenhet. ”Var öppna på egna villkor, gentemot egna anställda och genom egen hemsida. Genom dessa åtgärder blir programmet utan egen exklusivitet, nyheten finns redan på din hemsida. Genom detta varnas andra personer om vad som är på gång”.

– Hela JKL:s resonemang är helt emot det som Göteborg säger sig stå för i dag med öppenhet och transparens, säger Jan Turvall när han läser råden.

Flera av råden upprepas i andra mejl och i ett arbetsdokument över Fastighetskontorets fortsatta PR-arbete författat av JKL. Jan Turvall menar att flera av dem bryter direkt mot vad både förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen säger. Myndigheter ska inte trixa och förhala, de ska tvärtom vara tillgängliga för allmänheten, hjälpa medborgare till information och så fort det bara går ge svar på frågor.

Uppdrag gransknings reporter bakom avslöjandet säger att hon ser en tydlig koppling till hur Fastighetskontoret faktiskt agerade, särskilt fördröjningspunkten, men Fastighetsdirektören Christina Johnsson förnekar att hon följt JKL:s råd.

– De första tre punkterna är 180 grader mot offentlighetsprincipen och vad Göteborgs stad står för. Jag har jobbat i Göteborgs stad i 35 år och jag har alltid stått för öppenhet och transparens.

Christina Johnsson säger att JKL främst anlitades för medieträning, men att hon också fick frågan om hon var intresserad av råd – som hon säger att hon inte följde.

– Nej, nej, nej – jag tror inte att man kan uppfatta att vi fördröjt någonting i detta ärendet.

Det är inte första gången JKL:s metoder ifrågasätts, Hösten 2007 anlitades JKL i en arbetsmarknadskonflikt i Göteborgs hamn. De beskylldes för att ha legat bakom spridande av ett informationsblad där den fackliga motparten anklagades för hot och våldsamma metoder.

– Det var ett missgrepp, sa Göteborgs Hamns styrelseordförande Sven Hulterström då.

Fastighetskontoret tecknade avtal med JKL, om ”strategiska konsulttjänster”, i september. Timkostnaden är 1 800 kronor exklusive moms.

De är inte ensamma. Även de helägda kommunala bolagen Bostadsbolaget, Familjebostäder och Framtiden har de senaste månaderna använt sig av samma pr-byrå.

Bostadsbolaget har i fallet Mipim i Cannes köpt tjänster för 145 000 medan Familjebostäder enbart fick hjälp med en text till hemsidan som togs fram genom moderbolaget Framtiden.

Totalt har fem kommunala bolag och en förvaltning i Göteborg betalt minst 400 000 kronor exklusive moms till PR-byråer bara i samband med granskningen av fastighetsmässan i Cannes. Trots alla dyrbara råd tvingades en tung vd avgå.

Den som anlitats är den tidigare moderate kommunpolitikern Henrik Nilsson på JKL. Han understryker att han alltid förordar öppenhet. Men när det gäller vilka råd som getts och hur arbetet gått till förblir han tyst.

– Vad Fastighetskontoret gjort visavi Uppdrag granskning och er är en sak för Fastighetskontoret. Vi är rådgivare, vi har ingen beslutande rätt, säger Henrik Nilsson.

Statsvetare menar att dina råd strider mot både tryckfrihetsförordning och förvaltningslag …

– Vi ger råd och generellt förordar vi öppenhet och transparens. När det gäller hur de valt att beakta råden, så är det en fråga för Fastighetskontoret.

Minst 420 000 kronor exklusive moms har sex bolag och förvaltningar anlitat PR-byråer för i samband med Cannes-affären. Med moms blir summan en bra bit över en halv miljon.

Fastighetskontoret skrev avtal med JKL i september. Löpande räkning 1 800 kr/timme. Förra veckan hade förvaltningen lagt ut 81 000, varav drygt hälften gäller Cannes.

Framtiden har, enligt kommunikationsdirektören, ett muntligt avtal med JKL. 45 000 uppskattar man att tjänsterna knutna till Cannes hittills kostat. Utöver det har JKL det senaste halvåret fakturerat Framtiden för 312 000 för att bland annat ta fram debattartiklar, hålla interna föredrag och moderera delar av bolagets bolagsstämma.

Bostadsbolaget har i grunden ett avtal med Solberg kommunikation, en fast årskostnad på 108 000 kronor. När Uppdrag granskning kontaktade bolaget tog man hjälp av JKL på moderbolaget Framtidens avtal har tjänster för 145 000 köpts

Higab har sedan tidigare avtal med Greylings som fakturerad bolaget 62 000 kronor för tjänster i samband med Cannes.

Business region Göteborg

Några dagar före Uppdrag gransknings reportage anlitades Solberg kommunikation för 100 000–125 000 kronor.

Älvstranden utveckling AB har sedan tidigare avtal med Welcom. Beräknar att de kommer faktureras på knappt 1 000 kronor för redigering av en hemsidetext.

Så säger förvaltningslagen:

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde .... Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.

7 § Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

Så säger tryckfrihetsförordningen:

2 kap 12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.

2 kap 13 § Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt. Lag (2002:907).

Mest läst