Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Özgür Tasbas
Fram till besked om eventuell kompensation kommer tas de 48 miljoner kronor det handlar om för Östra Göteborgs del ur den vanliga budgeten, säger Özgür Tasbas (MP), SDN-ordförande i Östra Göteborg.

Kostnaden steg för flyktingar

Flyktingkrisen kostar 144,2 miljoner kronor mer än vad staten skjuter till, enligt stadsdelarnas bedömning. De ökade kostnaderna finns i första hand inom utbildningssektorn.

I stadsdelarnas årsrapporter för 2015 görs en speciell uppföljning av kostnader med anledning av flyktingsituationen. Där framgår att alla stadsdelar haft kostnader som är högre än den ersättning som utgår från staten. Dels på individ- och familjesidan, som HVB-platser för ensamkommande som man tvingats betala överpris för, och dels på utbildningsområdet.

Kostnaderna landar ojämnt över staden – från 3,2 miljoner kronor i Västra Göteborg till 48,0 miljoner kronor i Östra Göteborg. Siffrorna bygger på bedömningar från respektive stadsdel, och är alltså inte helt exakt.

Peter Westlund, chefsekonom på stadsledningskontoret, säger att stadsdelarna till stor del klarat av att ta de extra kostnaderna.

– Man redovisar ju ändå totalt sett för stadsdelsnämnderna ett nollresultat.

Men även där finns det skillnader. Både Norra Hisingen och Östra Göteborg redovisar minusresultat på över 20 miljoner kronor.

– När det gäller Östra Göteborg och i viss mån Norra Hisingen ser vi att det blivit en skillnad mot vad vi räknade med, i antal personer. Det är en av orsakerna till de två nämndernas negativa resultat, säger Peter Westlund.

Tord Karlsson (S), SDN-ordförande i Norra Hisingen, säger att han räknar med att stadsdelen blir kompenserad av kommunen centralt, antingen direkt genom avskrivningar i bokslutsberedningen eller i tilläggsbudgeten som kommer i mars. För Norra Hisingens del handlar det om 21,8 miljoner kronor – ungefär lika mycket som statsdelen gick back.

– Jag förväntar mig att vi får ersättning, för det upplever jag att vi blivit lovade. Om vi inte får det måste vi fundera på om vi kan fortsätta ta ett så här stort ansvar.

En stor del av kostnaderna beror på att stadsdelen har tagit emot många ensamkommande barn. Från staten utgår en ersättning om 1 900 kronor per barn och dygn. Tanken är att den ska täcka alla kostnader, men som GP berättat tidigare, debiterar vissa privata aktörer betydligt högre belopp för en plats på ett boende.

– Tyvärr är kvalitén väldigt skiftande dessutom. Vi har fått köpa det som finns, säger Tord Karlsson.

På utbildningsområdet har stadsdelen fått bygga upp en delvis ny verksamhet för att klara av att ta emot en grupp man inte haft mycket erfarenhet av tidigare.

– Det här är ganska nytt för oss, och det har inneburit att vi har fått anställa ganska mycket folk, säger Tord Karlsson.

Peter Westlund på stadsledningskontoret säger att en anledning till att man gett stadsdelarna i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningarna är att kommunstyrelsen ska få ett underlag för beslut om eventuell kompensation. Och för kommunen centralt finns ju också en plussida, i och med att fler fått jobb ökar skatteintäkterna.

Fram till besked om eventuell kompensation kommer tas de 48 miljoner kronor det handlar om för Östra Göteborgs del ur den vanliga budgeten, säger Özgür Tasbas (MP), SDN-ordförande i Östra Göteborg.

– Vi får en summa pengar från kommunen centralt. Vi får ta det ur den klumpen, så man kan inte säga att enskilda sektorer drabbas utan vi tar det rakt över, säger Özgür Tasbas.

Men även om de extra kostnaderna gjorde att stadsdelen gick med ett minusresultat är det först om två år den riktigt stora utmaningen kommer, säger han. Kommunerna får stöd från staten för nyanlända under de två första åren. Sedan har kommunen hela ansvaret.

Då gäller det att personerna i så hög utsträckning som möjligt har egen försörjning – annars kan kostnader för försörjningsstöd och andra insatser skena iväg.

Mest läst