Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Korta processen för asylsökande från säkra länder

  Det krisartade läget i omvärlden visar inga tecken på förbättring. Samtidigt håller Sveriges regering och stadsminister Stefan Löfven tyst om hur prekär situationen är för landet. Det har blivit dags att agera, skriver Andreas Carlson (KD) och Aron Modig (KD).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Kriget i Syrien har tvingat omkring fyra miljoner människor att fly från sitt hemland. Ytterligare tio miljoner befinner sig på flykt inom landets gränser. Det är nästan omöjligt att ta in. Några kommer till Sverige och ur ett svenskt perspektiv är det många som kommer hit, väldigt många. Av alla som flyr är det trots allt få som kommer ända hit. Sverige står upp för en human flyktingpolitik och vi värnar asylrätten. Vi tar ett stort ansvar och ska så även fortsättningsvis göra.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Agera snarast

  Samtidigt behöver vi se och möta problemen – både med åtgärder i migrationspolitiken och för att förbättra integrationen. Vi Kristdemokrater har därför föreslagit en rad åtgärder för att förbättra integrationen, bland annat tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Det är ett förslag som värnar Sverige som en fristad. Men förslaget kan också påverka hur många som söker asyl just i vårt land.

  Läget i omvärlden verkar inte förbättras, utan snarare kommer ständigt ny information som ytterligare aktualiserar behovet av åtgärder. Regeringen Löfven har dock inte på något sätt erkänt det prekära läge vi befinner oss i. Därför uppmanar vi nu regeringen att snarast agera. Bland annat bör regeringen skyndsamt utreda möjligheten att införa snabbspår för att hantera asylansökningar från personer som kommer från så kallade säkra länder.

  För många hinder

  Tyvärr finns det allt för många hinder i dag i det svenska asylsystemet som försvårar ett bra mottagande och möjligheten till att snabbt komma in i samhället. Ett av dessa allvarliga hinder för snabb integration är de långa väntetiderna hos Migrationsverket. I dag läggs stora resurser på att handlägga asylansökningar från människor som söker asyl i Sverige men som inte bedöms ha det skyddsbehov som krävs för att få asyl.

  Varje ansökan, oavsett från vem den kommer, ska granskas individuellt med bevarad rättssäkerhet. Men vi föreslår förändringar i denna process. Migrationsverket bör snabbare behandla ansökningarna från länder som kan betecknas som säkra. Ansökningar från dessa länder avslås redan i dag nästan konsekvent.

  I år beräknas cirka 8 000 ansökningar, framför allt ifrån västra Balkan vara uppenbart ogrundade, vilket gör att bara ett par procent beviljas. Snabbspåret för dessa asylansökningar bör leda till färre uppenbart ogrundade ansökningar, kortare köer och sänkta kostnader för mottagandet.

  Kritiserat förslag

  Förslaget har kritiserats från olika håll men faktum är att andra länder redan i dag tillämpar denna princip med goda resultat. I Norge har man denna princip sedan många år tillbaka. Norska migrationsverket UDI, bedömer i dag Albanien och Bosnien Hercegovina som säkra länder. Där har man en process i vilken en intervju genomförs med den sökande samt att polisen i vissa fall tittar på den sökandes resväg. Detta ska göras inom 48 timmar.

  Efter att tidsfristen gått ut avslås ansökan om inget ovanligt hittas eftersom inget skyddsbehov bedöms föreligga. Men om något oväntat återfinns i ansökan så lyfts den över till ordinarie asylprocess.

  Som en effekt av denna princip har ansökningarna minskat i Norge. Totalt ansökte 237 personer från de säkra länderna om asyl i Norge förra året. Under samma tid i Sverige sökte 2 195 personer asyl. Är det rätt att lägga flera månaders resurser på dessa ansökningar när de ändå kommer att avslås samtidigt som vi vet att det står väldigt många behövande i kö för att få asyl i Sverige?

  Köer längre än någonsin

  Vi Kristdemokrater tycker inte att det är rimligt. Därför föreslår vi ett system som snabbare bedömer asylansökningar från länder som bedöms som säkra. För att bevara rättssäkerheten ska möjligheten finnas att lyfta över de ansökningar man är tveksam om till ordinarie asylförfarande där de granskas i en vanlig asylprocess.

  Att lägga lika mycket energi på ansökningar som kommer från säkra länder som ansökningar som kommer från krigshärdar anser inte vi vara en rimlig fördelning av resurser. Särskilt inte nu när köerna för att få sitt ärende prövat av Migrationsverket är längre än någonsin.

  Därför uppmanar vi nu regeringen Löfven att agera och skyndsamt utreda möjligheten att införa ett snabbspår för asylansökningar från säkra länder.

  Andreas Carlson (KD)

  riksdagsledamot och gruppledare

  Aron Modig (KD)

  riksdagsledamot

  Göteborgs kommun