Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Från EU-kommissionens sida granskar vi nu medlemsländerna och föreslår åtgärder som kan hjälpa dem att komma till rätta med korruptionen. Som en del i detta arbete hålls i dag en konferens i Göteborg med korruptionsexperter från 14 länder, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Korruptionen skadar tilltron till EU

Korruptionen i de offentliga förvaltningarna i EU-länderna motsvarar nästa lika mycket som EU:s hela budget. Den är ett hot mot Europas tillväxt och måste bekämpas på alla nivåer, skriver EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Korruptionen är en seriös utmaning för EU:s medlemsstater. Hela 74 procent av EU:s medborgare uppfattar korruption som ett allvarligt problem i respektive land. Den urholkar förtroendet för både samhällets institutioner och dess representanter, och den är ett hot mot Europas ekonomiska tillväxt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Enligt försiktiga beräkningar uppgår korruptionen i EU-länderna till 120 miljarder euro per år, alltså nästan lika mycket som hela EU:s budget. Pengar som verkligen kan användas till bättre saker. Korruptionen banar dessutom väg för pengatvätt och organiserad brottslighet. Därför är det, inte minst i tider av stora budgetnedskärningar, oerhört viktigt att bekämpa korruptionen och komma åt läckaget av skattemedel.

Korruptionskonferens i Göteborg

Från EU-kommissionens sida granskar vi nu medlemsländerna och föreslår åtgärder som kan hjälpa dem att förbättra situationen. Som en del i detta arbete hålls i dag en konferens i Göteborg med korruptionsexperter från 14 länder. På dagordningen står bland annat finansiering av politiska partier, insyn i lobbyism och korruption i den privata sektorn. De inbjudna experterna får möjlighet att ge sina synpunkter på kommissionens arbete och se till att rapporten blir så korrekt och relevant som möjligt.

Mer kan göras på medlemsstatsnivå, av regeringar och myndigheter. Syftet med vår anti-korruptionsrapport är att driva på nationella åtgärder. I rapporten kommer jag att föreslå anpassade åtgärder för var och en av de 27 länderna. EU-granskningen av korruptionen kommer fortsättningsvis att rapporteras vartannat år. Vi behöver också en europeisk rapporteringsmekanism som gör jämförelser lättare än i dag.

Korruptionen är ytterst ett hot mot demokratin eftersom den eroderar tilliten inom och mellan medlemsländerna. Europasamarbetet bygger på just tillit och förtroende. Förtroende för att myndighetsutövningen är opartisk i alla länder när de inre gränserna tagits bort. Förtroendet för varandras rättssystem är väsentligt.

Inget land är befriat

Korruptionsgraden varierar kraftigt mellan EU-länderna, men inget land är befriat. Transparency International rankar medborgarnas uppfattning om korruption i sina länder. I rankningen placerar sig Danmark och Finland på en global första plats, tillsammans med Singapore. Väsentligt längre ner placerar sig Grekland på delad 94 plats tillsammans med bland andra Moldavien och Colombia. Sverige placerade sig på en fjärde plats i rankningen. Myten om att fenomenet inte existerar i Sverige lever tyvärr fortfarande, men bara de senaste åren har vi sett misstankar och åtal mot anställda i Migrationsverket, Göteborgs stad och Kriminalvården för att ge några exempel och Riksrevisionen menar att beredskap och förebyggande arbetet är bristfälligt i statens myndigheter.

Om EU-länderna hade rankats som ett land hade vi hamnat på plats 30. Det är naturligtvis mycket oroande med så stora skillnader. Kampen mot korruption i offentlig förvaltning får stor betydelse i arbetet för att komma ur den ekonomiska krisen.

Unikt europeiskt forskningsprojekt

Det finns redan gemensamma EU-regler mot korruption. Vi ser till att kampen mot korruption genomsyrar allt arbete i kommissionen, till exempel med tuffare regler om offentlig upphandling, redovisning och kontroll. Kommissionen stödjer också ett unikt europeiskt forskningsprojekt som leds av Quality of Governance-institutet vid Göteborgs Universitet, där korruption i 127 regioner jämförs, vilket blir till hjälp i det fortsatta korruptionsarbetet. EU:s medlemsstater behöver införa och tillämpa det regelsystem som redan finns och se till att anti-korruptionsarbetet löper som en röd tråd genom allt relevant arbete på alla nivåer.

Medborgarna i respektive länder förväntar sig att deras regeringar, tillsammans med rättsväsendet och polisen, ska vidta åtgärder. EU-kommissionens förväntningar är inte lägre. Dagens workshop i Göteborg för oss närmare målet om en effektiv korruptionsbekämpning.

Cecilia Malmström

EU-kommissionär