Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i dag alldeles för hög och ett stort problem för såväl enskilda individer som för samhället. För att åtgärda problemet föreslår Moderata Studenter att arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas, skriver riksordförande Andréa Ström.

Varje dag saknar tusentals unga människor i Sverige ett arbete att gå till. För att komma till rätta med problemet behövs en rad olika verktyg. Alliansen har halverat arbetsgivaravgiften för unga under 26 år och sänkt momsen inom restaurangbranschen där många unga får sitt första arbete. Nu är det dags att gå vidare med ytterligare en viktig reform för att få fler unga i arbete, nämligen att se över Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen fungerar inte så effektivt som den skulle kunna göra, det uppger både företagare och arbetssökande. De får stöd av bland annat Riksrevisionen som i sin senaste rapport konstaterar att det råder stora skillnader mellan arbetsförmedlingens olika kontor runt om i landet. Om alla kontor hade varit lika effektiva som de mest välfungerande hade ytterligare 17 000 jobb förmedlats under 2011. Den genomsnittliga förmedlaren lyckas bara förmedla två jobb i månaden.

Matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras

Trots att många söker jobb och att det finns många jobb att söka är det sällan Arbetsförmedlingen som lyckas matcha ihop sökande med jobb. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät för 2012 använder allt färre människor Arbetsförmedlingen för att hitta jobb och bland de som använt Arbetsförmedlingen är få nöjda.

Som förmedlare är det omöjligt att sätta sig in i alla branscher, alla utbildningar och kunna hitta på nya innovativa lösningar för arbetssökande individer med så olika förutsättningar och önskemål som de människor som besöker arbetsförmedlingen har. Om arbetsförmedlare i stället gavs större möjlighet att specialisera sig på specifika yrkesområden och hade möjlighet att pröva nya vägar för att hitta arbete till människor skulle säkerligen fler unga få sitt första arbete.

Arbetsförmedlare bör få en mer utåtriktad roll gentemot arbetsgivare, både för att kunna skapa långsiktiga relationer och veta vad den enskilda arbetsgivaren söker för personal till sitt företag men också för att skapa förtroende till arbetsgivaren i sin roll att rekommendera lämplig personal.

Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen

Som vi sett när andra offentliga verksamheter har konkurrensutsatts har nya aktörer givits möjlighet att testa nya sätt att genomföra samma verksamheter. Resultaten har överlag varit positiva och där det uppstått brister har kvalitetsuppföljning genomförts på ett mycket snabbare sätt än inom statlig eller kommunal verksamhet.

Genom att konkurrensutsätta den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingens verksamhet ökar varje arbetssökandes frihet att själv få välja förmedlare. Verksamheten blir specialiserad och matchningen blir mer effektiv. På så sätt får vi ytterligare ett verktyg för att sänka ungdomsarbetslösheten.

Andréa Ström

riksordförande Moderata Studenter

Bild - 1
Mest läst