Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Kommunen måste visa hur deras plan ska fungera

Det är bra att kommunen tar frågan om att skapa ett attraktivt stadsliv på allvar i utvecklingen av Masthuggskajen. Nu gäller det att visa konkret hur gatorna skall fungera skriver Patrik Höstmad, Annette Vejen Tellevi och Fredrik Rosenhall i sin slutreplik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Norra Masthugget, 26/11

Kommunen skriver i sitt svar på vår debattartikel att "området behöver handel, restauranger och kultur på gatunivå för att skapa såväl informella som formella mötesplatser". Det är bra att kommunen tar frågan om ett attraktivt stadsliv på allvar i utvecklingen av Masthuggskajen.

Vi ser dock en risk att krångliga gatudragningar och trafikseparering skapar onödigt dålig överblickbarhet och baksidor där det inte kommer röra sig folk. Med de höga ambitioner kommunen har gäller det nu att konkret visa hur gatorna och stadsrummen är tänkta att fungera. Hur skall människor lockas ut till området de delar av året när solen inte skiner? Hur skall man undvika att trafiksepareringen i kombination med de oregelbundna kvartersformerna skapar otrygga stadsrum nattetid där fotgängare inte ser vad som händer runt hörnen?

Många utmaningar

Vi är fullt medvetna om att det finns utmaningar. Folkets Hus barriäreffekt, trafiken som skall ledas från Allén till Götaleden, nivåskillnaderna kring tunnelmynningen och frågetecknen kring vad man kan bygga ovanpå Götatunnelns västra del försvårar på olika sätt en naturlig koppling mellan Järntorget och Älven. Just därför är det så viktigt att strukturen i övrigt gör allt för att underlätta skapandet av naturliga stråk och målpunkter. 

Ett exempel som ställer upp frågetecken är gångvägen bakom Folkets Hus. Från Första Långgatan mot Skeppsbron skulle detta stråk utgöra den kortaste vägen, men här planeras för ett smalt stadsrum utan genomfartstrafik eller lokaler där målpunkterna skyms av framskjutande hushörn. På ena sidan ligger Folkets hus baksida där det förmodligen blir varuinlastning för det kommande storhotellet. På andra sidan planeras en mur med trappor upp mot parken ovanpå Götatunnelns mynning.  

Måste fungera ihop med Linné

Målsättningarna för utvecklingen av Masthuggskajen är utmärkta, men för att uppnå dem krävs att strukturen utformas så att synergier skapas med Linnéstadens stadsliv. Här kännetecknas strukturen av raka gator och slutna kvarter utan baksidor. Variationen skapas av husen och verksamheterna i deras bottenvåningar, och människorna som rör sig skapar underlag för service och kultur.

Fredrik Rosenhall

Arkitekt SAR/MSA, inobi ab

Annette Vejen Tellevi

Arkitekt MAA, samordnare för Yimby Göteborg

Patrik Höstmad

Docent, Chalmers Bygg- och miljöteknik, samordnare för Yimby Göteborg

Mest läst