Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Kommunen: Inte acceptabelt med niqab på förskola

Tillsynspersonal från Gbg stad tycker inte att det är acceptabelt att personal på en fristående förskola bär niqab. Men nu anmäls kommunen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, för sina synpunkter.

- Det är oroväckande att kommunen kan lägga ett föreläggande mot en förskola, helt baserat på personalens klädsel, säger Mimmi von Troil, vd på FSO, som är en paraplyorganisation för fristående förskolor.

- Det har inget med läroplan, eller skollagen att göra, fortsätter hon.

Göteborgs stads tillsynsenhet för fristående verksamheter har lagt ett föreläggande mot en förskola i Västra Hisingen i Göteborg, delvis på grund av att personal på förskolan burit niqab på jobbet.

Motiveringen till föreläggandet är att niqab, som är en heltäckande slöja som endast visar ögonpartiet, skulle vara skadlig för kommunikationen mellan barn och personal. Man hävdar också att det kan leda till otrygghet bland barnen.

Ett föreläggande från tillsynsenheten ska ses som en tvingande åtgärd och är det tyngre av enhetens verktyg. Det lättare är att rikta kritik.

Endast utomhus

Att Göteborgs stad hanterat situationen på det här sättet är både orimligt och oroväckande menar Mimmi von Troil.

- Den här kvinnan bär alltså endast sin niqab utomhus eller om hon vet att hon kommer möta män, som när en pappa ska hämta eller lämna, säger hon.

Tillsynsenhetens påpekade först i augusti det olämpliga i att personal bar niqab. I och med detta inledde förskolan samtal med föräldrarna till barnen om hur man såg på situationen. Enligt Mimmi von Troil ska ingen förälder ha haft någon som helst synpunkt på att personal bar niqab.

- Därför blev det extra konstigt när tillsynsenheten kom tillbaka och konstaterade att det inte skulle var acceptabelt att personal bar huvudduk, säger Mimmi von Troil.

Just formuleringen att det inte skulle vara acceptabelt återfinns i en tjänsteanteckning från tillsynsenheten. Formuleringen specifikt och hela föreläggandet i sig menar nu Mimmi von Troil och FSO är grund för diskriminering och har därför skickat in en anmälan till DO.

- Det är en mycket märkligt formulering, säger Mimmi von Troil.

Har sagt upp sig

I nuläget är det endast en anställd på förskolan i Västra Hisingen som bär niqab. Vid tidpunkten för tillsynsenheten besök var det två personer som bar niqab.

- Den ena kvinnan har sagt upp sig. Hon kände sig så pass kränkt att hon inte vill vara kvar. Dessutom ville hon inte att förskolan skulle råka illa ut på grund av henne.

Inget förbud enligt Göteborgs stad

Staffan Lekenstam är områdeschef inom Göteborgs stad med ansvar för bland annat tillsynsenheten för fristående verksamheter. Han är tydlig med att det inte finns något förbud mot niqab i förskolan eller i andra offentliga verksamheter inom Göteborgs stad.

Hur kunde då personalens huvudduk på förskolan i Västra Hisingen resultera i ett föreläggande?

- Föreläggandet mot den här förskolan handlar om mycket mer än bara personalens slöjor, säger Staffan Lekenstam.

Vad handlar det om mer då?

- Det kan jag inte gå in på. Vi tolkar sekretesslagen på det viset att vi inte kan redogöra för de övriga brister vi ser på förskolan, säger Staffan Lekenstam.

Att det i en tjänsteanteckning går att läsa att "niqab på förskola inte är acceptabelt" menar Staffan Lekenstam ska ses i ett större sammanhang, vars omfattning han menar att han inte kan gå in på.

- Sen ska man komma ihåg att varje ord i en tjänsteanteckning inte är vägt på guldvåg, säger han.

Mest läst