Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

31665
Det var tydligt att Bo Svensson, kommunchef på Tjörn, gick över gränsen anser JO.

Kommunchef får JO-kritik

Tjörns kommunchef Bo Svensson kritiseras av JO för att ha lagt sig i miljöinspektörernas arbete när de ville stänga en snuskig krog i Rönnäng. Även kommunen får sig en släng av sleven.
- Jag tolkar det inte som någon svår anklagelse, men respekterar givetvis JO:s beslut, säger Bo Svensson.

Justitieombudsmannen, JO, konstaterar att Bo Svensson försökt att "ställa till rätta sådant som enligt hans mening gått snett". Men han borde ha "besinnat sig" eftersom det enligt livsmedelslagen är samhällsbyggnadsnämndens bord att ansvara för tillsynen av krogarna i kommunen.

JO anser att det är tydligt att Bo Svensson på flera sätt "gått över gränsen", bland annat genom att själv uppsöka den aktuella restaurangen och prata med ägaren. Och genom att dagen efter aktivt delta i ärendets "fortsatta beredning".
Stängningen blev aldrig av.

"Jag vet hur det ska gå till"
- Det hade gått snett. Inspektörerna agerade inte på det sätt man ska göra i en sådan situation. Jag vet hur det ska gå till som tidigare miljödirektör i Göteborg under många år.
- Jag är glad för den här kritiken i jämförelse med den jag hade fått av JO om ett beslut hade tagits att stänga krogen på tvivelaktiga grunder och utan delegation. Den ytterligare kontroll som samhällsbyggnadsnämndens ordförande beslutade om och som senare gjordes av en utomstående konsult visade ju att krogen inte hade så allvarliga brister att den behövde stängas, säger Bo Svensson.

Händelsen utspelade sig den 25 juli 2007. De båda miljöinspektörerna fick ett anonymt tips och åkte ut på inspektion. Efter denna ville de omgående stänga krogen eftersom de ansåg att den var hälsofarlig. Krogägaren saknade även tillstånd för den verksamhet som bedrevs trots anmodan från kommunen att söka nytt tillstånd redan 2003.
GP intervjuade de inblandade några dagar efter händelsen. Här följer det som sades:
"Lokalerna var smutsiga och har brister som inte kan åtgärdas på en dag. De grundläggande kraven är helt enkelt inte uppfyllda", sa Stina Fredriksson, en av de båda miljöinspektörerna.
Inspektörerna rådgjorde därefter med Livsmedelsverkets jurist, informerade samhällsbyggnadschefen och miljöchefen som båda var på semester samt informerade ställföreträdande samhällsbyggnadschef Tore Järvengren.

"När vi redogjorde för ärendet sa Tore Järvengren: Jag litar på er kompetens. Jag skriver på beslutet. Då är beslutet taget, han har godkänt vår bedömning även om beslutet ännu inte hunnit bli skriftligt. Sedan ringde vi krogägaren."

Enligt de båda inspektörerna tog alltså Tore Järvengren ett muntligt beslut. Till GP sade han så här:
"Det är fel. Jag sa att jag möjligen kunde ta ett sådant beslut men att jag först måste överlägga med den ordinarie chefen."

Miljöinspektörerna är dock säkra på sin sak: "Där skiljer sig våra uppfattningar åt. Vi sa till Tore Järvengren att om vi skriver ut ett beslut, skriver du på det då? Ja, sa han då", uppgav Stina Fredriksson till GP.
Därefter trädde Bo Svensson in i handlingen.

Snubba åt samhällsbyggnadsnämnd
JO ger även en snubba åt samhällsbyggnadsnämnden för att det saknas dokumentation av vilka överväganden och åtgärder som vidtogs i ärendet. Nämnden får heller inte överlåta myndighetsutövning mot enskild till ett utomstående bolag.

Jan Fredriksson, tidigare aktiv för s och far till en av inspektörerna, var den som JO-anmälde Bo Svensson för att ha överträtt sina befogenheter.
- Jag är nöjd att JO hörsammat det jag påpekade och jag är nöjd att de båda miljöinspektörerna får upprättelse. Sedan kan man ju bara konstatera att kommunen har en del attitydproblem att jobba vidare med.
Mest läst