Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Hisingsbron så som den ter sig i det vinnande förslaget, Arpeggio. Den föreslagna låga brohöjden bekymrar företag längs Göta älv och kring Vänern.

Kommunalråd försvarar låga bron

Göteborg vill inte djävlas med näringslivet och vänersjöfarten. Det säger kommunalrådet Johan Nyhus (S).

– Vi vill ha en kompromiss som alla kan leva med, säger Nyhus med anledning av den kraftiga kritiken mot beslutet att bygga nya Hisingsbron med tolv meters segelfri höjd.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Ahlmarks i Karlstad och Thun-bolagen i Lidköping har med stöd av Svenska redareföreningen besvärat sig över beslutet att bygga en halvhög bro i stället för en bro med samma segelfria höjd som Göta älvbron, 18,3 meter.

Flera företag längs Göta älv och kring Vänern är också upprörda.

– Jag förstår inte de katastrofbilder som målas upp, säger Nyhus. Vi stoppar inte sjöfarten, vi stänger inga företag, vi tar inte bort några arbetstillfällen.

Enligt Nyhus fungerar en bro med tolv meters segelfri höjd bra för buss- och spårvagnstrafiken, gående och cyklister.

– En hög bro ger långa ramper på land och försvårar anslutningarna till väg och spårväg i Gullbergsvass och på Ringön. Nu kan vi skapa utrymme för flera tusen arbetsplatser i Gullbergsvass, det går inte med en högbro.

En bro med tolv meters segelfri höjd beräknas kosta 3,7 miljarder kronor inklusive nedsänkning av E45.

– En tunnel blir nästan dubbelt så dyr, säger Nyhus. Dessutom skulle den av säkerhetsskäl inte medge tät spårvagnstrafik och den skulle knappast ge en lämplig miljö för cyklister och fotgängare.

Efter långvariga diskussioner finns ett utkast till avtal som senare i vår kan undertecknas av Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Trafikverket och Sjöfartsverket.

Avtalet diskuteras i regionutvecklingsnämnden i VG-regionen i dag och i kommunstyrelsen i Göteborg nästa vecka.

Avtalet garanterar 15 broöppningar per dygn. Men broöppningar under högtrafik på morgnar och eftermiddagar skall på samma sätt som i dag endast ske i nödlägen.

– Med kolonnkörning på älven ger det utrymme för en kraftig ökning av fartygstrafiken, säger Nyhus.

1287485.jpg
Mest läst