Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Klorfabrik stoppas direkt

Arbetsmiljöverket beslöt på torsdagen att omedelbart stoppa tillverkningen vid Ineos fabrik i Stenungsund. Ineos har inte åtgärdat brister i den tekniska utrustningen som upptäcktes redan i april.

Arbetsmiljöverket förbjuder petrokemiföretaget Ineos i Stenungsund att använda en så kallad återvärmare, ett tryckkärl, i den tekniska utrustningen och processen där slutprodukten är PVC-plast. Om Ineos bryter mot förbudet är böterna 15 miljoner kronor.

Enligt Bjarne Jenssen, vd vid Ineos i Stenungsund med 300 anställda, har man inlett nedsläckningen av klorfabriken och en del av VCM-fabriken. Inom området finns även en PVC-fabrik.

Turerna kring den så kallade återvärmaren började i april då en inspektion/besiktning genomfördes. I inspektionsprotokollet konstateras att tryckkärlet inte uppfyller gällande krav och att "anmärkningarna ska åtgärdas och ny besiktning utföras innan objektet får tas i bruk".

Men produktionen startades och har fortsatt fram till idag, torsdag, fyra månader efter det att besiktningsprotokollet pekade på att återvärmaren inte uppfyller ställda krav.

Roger Simu, Arbetsmiljöverket i Göteborg, är mycket kritisk mot hur Ineos agerat.

- Det är synnerligen anmärkningsvärt att företaget i april valde att starta upp anläggningen när det fanns ett förbud mot att använda återvärmaren.

- Det är allvarligt framför allt med tanke på den riskbild som finns i den typen av verksamhet som Ineos driver. Man använder potenta, farliga kemikalier i sin produktion. Man har klorgas och en produkt som kallas dikloretan som är en brandfarlig och giftig gas. Det finns giftiga och cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen använder man i stora volymer.

- Om något händer med ett sådant här tryckkärl, att det går sönder, så är man inne i en situation då man kan riskera få gasutsläpp, som i sig är farligt, och en brand i anläggningen. Med tanke på de kemikalier som ingår så är man inne i en väldigt farlig situation där man kan få spridning av olyckan, inte bara inom fabriksområden utan även i samhället. Vi ser mycket allvarligt på det här, säger Roger Simu, Arbetsmiljöverket.

I skriftväxlingen mellan företaget och Arbetsmiljöverket så skrev Ineos i mitten av augusti att man gjort en "riskbedömning" och att man tagit in en offert på läcktätning av kärlet. Detta trots att återvärmaren alltså inte fick tas i bruk.

- Vi har tolkat informationen och regelverket kring detta på ett felaktigt sätt. Det är ingen tvekan att vi har gjort fel, vilket vi beklagar, säger Bjarne Jenssen.

På vilket sätt har ni tolkat regelverket fel?

- Detta är ju väldigt vanskliga, materialtekniska frågor. Vi har haft reparationsmetoder som vi önskat att vi kunde använda, och som vi använt tidigare. Men denna metod fick vi inte lov att använda lite senare, säger Bjarne Jenssen som säger att man beställt en ny återvärmare som levereras om några veckor.

Är det bara en feltolkning? Är det inte även slapphet och nonchalans?

- Nej, det är det inte.

Roger Simu, Arbetsmiljöverket, ser det som nu inträffats som en av de absolut allvarligaste säkerhetsfrågorna kring petrokemiska industrin i Stenungsund.

- Att företag kan få problem med utrustning är en sak. Vi hade ju en bild av att Ineos var seriöst och ansvarstagande och faktiskt följer de direktiv man får. Men det har visat att företaget inte gjort det överhuvud taget, säger Roger Simu som överväger fortsatta granskning av Ineos.

Arbetsmiljöverket har redan tagit beslut om en så kallad sanktionsavgift på 20 000 kronor mot Ineos.

- Dessutom har vi informerat miljöskyddsenheten på länsstyrelsen om vårt beslut och vi har informerat Räddningstjänsten i Stenungsund.

- Det här föranleder oss att ordentligt börja fundera på att närmare gå in och granska hur företaget i största allmänhet arbetar med den här typen av säkerhetsfrågor. Så som vi trodde att det fungerade börjar vi känna oss osäkra på om det gör så eller inte. Det känns inte direkt förtroendeingivande när företaget agerar på det här sättet. Det som hänt är väldigt allvarligt. Det är ju trots allt inte hallonsaft man kokar, säger Roger Simu, Arbetsmiljöverket.

Mest läst