Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Vi tror att det goda samhället är en produkt av trygga familjer. Glädjande nog är vi inte längre ensamma om att tala om barnperspektivet, men ingen annan talar tydligt om att det inkluderar hela familjen, skriver Carina Liljesand.

KD: Det goda Göteborg bygger på familjen

Kristdemokraterna. Det goda Göteborg byggs underifrån med fokus på människan, hennes relationer och möjligheterna till att själv få utforma sitt liv. Vi vill göra Göteborg till den barnvänliga och medmänskliga staden och göra allt för att stödja familjerna och ge dem frihet att utforma sina liv, skriver Carina Liljesand (KD).

Vilka värderingar och vilken människosyn vill du att Göteborg skall präglas av? Det talas ganska sällan om vilka värderingar som skall vara vägledande för vårt samhälle – vilken sorts stad vi vill att Göteborg skall vara. Kristdemokraterna vill därför lyfta fram sambandet mellan värderingar och handlingar, i strävan att skapa ett medmänskligare Göteborg.

Många av oss brottas med vardagliga problem som tidsbrist, längtan efter gemenskap och avsaknad av makt att kunna påverka våra liv. Dessutom upplever allt fler göteborgare att de befinner sig i ett socialt eller ekonomiskt utanförskap. Få saker är så nedbrytande för en människa, och i förlängningen ett samhälle, som känslan av att inte vara behövd, eller att inte ha makt att påverka sitt eget liv.

Det är i detta sammanhang en kristdemokratisk grundsats att det goda Göteborg byggs underifrån med fokus på människan, hennes relationer och möjligheterna till att själv få utforma sitt liv. Låt mig ge några exempel:

Familjen. Vi tror att det goda samhället är en produkt av trygga familjer. Vi menar därför att Göteborg måste göra allt för att stödja familjerna samt ge dem frihet att utforma sina liv. Det handlar om att stötta föräldrarna i deras föräldraroll, möjliggöra för föräldrar att tillbringa mer tid tillsammans med sina barn och om att ge barnen bästa möjliga förutsättningar i barnomsorg och skola.

Därför envisas vi med krav på exempelvis vårdnadsbidrag, föräldrastöd, kvalitativ elevhälsovård, familjecentraler, och mindre förskolegrupper.

Barnperspektivet centralt

Vi vill göra Göteborg till den barnvänliga staden. En stad där barnperspektivet finns med i all planering och i all verksamhet. Glädjande nog är vi inte längre ensamma om att tala om barnperspektivet, men ingen annan talar tydligt om att ett barnperspektiv inkluderar hela familjen.

Äldre. Det sägs att ett samhälle kan bedömas utefter hur de tar hand om sina gamla. Vi instämmer i detta och menar därför att Göteborg snarast måste genomföra kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen.

Vi vill införa en värdighetsgaranti med en konkret beskrivning av vad äldre göteborgare och deras anhöriga kan förvänta sig av de tjänster som Göteborg erbjuder inom äldreomsorgen.

Konkret värdighetsgaranti

Värdighetsgarantin ska vara så konkret utformad att det går att följa upp vad som utlovats. Till skillnad från Socialdemokraterna är det för oss självklart att äldre själva skall få bestämma, också när det gäller vård och omsorg. Det är viktigt att få ha inflytande över vilket äldreboende man ska bo på, eller vem som ska hjälpa till med morgonduschen. Hög ålder ska inte behöva innebära ett förlorat självbestämmande. Detta vill vi ändra på!

Ett medmänskligare Göteborg. Vi vill se ett Göteborg präglat av ett aktivt föreningsliv och gränsöverskridande gemenskap där människor kan känna sig trygga. Vi behöver därför skapa fler mötesplatser och forum där människor kan mötas över gränserna. Frivilligorganisationer, idrottsföreningar, församlingar och föräldrakooperativ är exempel på sammanslutningar som gör ovärderliga insatser på detta område.

Skolan en viktig mötesplats

Skolan är en annan viktig mötesplats för formandet av Göteborg. Vi vill se en skola där eleverna inte lämnar hemmet på morgonen med en klump i magen. En skola som fokuserar på en bildande och lärande miljö, där det är självklart att alla elever ska känna sig trygga och sedda av vuxenvärlden. Det är därför vi talar så mycket om en fungerande elevhälsovård, och om en värdegrund som lär eleverna att behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Vi tror nämligen att denna devis är vägen till ett medmänskligare Göteborg.

Kämpar för medmänsklighet

Valet 2010 kommer att bli en strid mellan oss som ser familjen som samhällets grundläggande enhet – och de som vill begränsa familjernas manöverutrymme genom att sätta stopp för vårdnadsbidrag och tvångskvotera föräldraförsäkringen. Mellan oss som tycker att enskilda personer ska anses vara myndiga nog att själva avgöra var de ska bo och vem som ska ge dem hemtjänst på ålderns höst –och de som tycker att politikerna ska bestämma min hemadress så snart jag inte klarar mig själv längre.

Därför kommer vi att fortsätta kämpa för den trygga familjen, för goda värden, och för det fria civilsamhället. Kämpa för en god äldreomsorg och en god elevhälsovård, för människovärdet oavsett ålder, och för människovärde oavsett etnisk bakgrund. Kämpa för dem som saknar starka röster. Kämpa för medmänsklighet!

Carina Liljesand (KD)

gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborg

Mest läst