Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Kartlägg varför våldtäktsåtal läggs ner

Regeringens handlingsplan mot våld och förtryck av kvinnor är bra men inkluderar förvånansvärt få åtgärder mot våldtäkt. Kartlägg hanteringen av våldtäktsärenden och varför så många åtal och domar läggs ner, uppmanar Nalin Pekgul och Carina Hägg i en slutreplik.

Den 15 april skrev vi på debatt i GP om hur våldtäktsoffer oftast blir illa bemötta av rättväsendet och att majoriteten av alla våldtäktsanmälningar läggs ned innan de ens har behandlats i domstol. Vi ställde oss bakom Amnestys förslag att inrätta en oberoende granskningskommission som kan ge underlag för en särskild handlingsplan mot våldtäkt.

Nyamko Sabunis replik på vår artikel är ett försvarstal för regeringen och rättväsendet. Dessutom påstår Sabuni att vår debattartikel bara är ett försök att plocka billiga politiska poäng genom att hävda att Sabunis engagemang är oäkta.

I stället för att stödja eller överhuvudtaget kommentera kravet om granskningskommission väljer jämställdhetsministern att förflytta fokus från de problem vi belyser genom att bara svara på de sista raderna i vår artikel där vi uppmanar regeringen att ta till konkreta åtgärder.

Vill uppmärksamma problem

Meningen med vår artikel var inte att den skulle mynna ut i någon politisk pajkastning, syftet var att uppmärksamma de problem i rättväsendet som förekommer i hantering av våldtäktsärenden och att detta skulle leda till åtgärder. Som Sabuni lyfter fram har regeringen tagit fram en handlingsplan mot våld och förtryck mot kvinnor. Denna handlingsplan inkluderar dock förvånansvärt få åtgärder mot våldtäkt och S-kvinnor kräver därför att det inrättas en särskild handlingsplan mot våldtäkt. Handlingsplanen skulle omfatta konkreta förstärkningar och förbättringar inom rättväsendet samt förebyggande och attitydförändrande arbete.

En granskningskommission, som får i uppdrag att utreda rättväsendets hantering av våldtäktsärenden samt kartlägga orsakerna till att åtal och domar läggs ned, skulle utgöra en bra grund för en sådan handlingsplan.

Inrätta en granskningskommission

Därför uppmanar vi än en gång jämställdhetsministern och regeringen Reinfeldt: inrätta en granskningskommission!

Oavsett de åtgärder regeringen hittills vidtagit så kvarstår tyvärr de problem som Amnesty pekar på i sin rapport. Uppemot 90 procent av alla anmälningar om våldtäkt tas inte ens upp för behandling i domstol. 2006 blev sex personer fällda för våldtäkt trots att nästan 4 000 personer blev anmälda. Vad sänder detta för signaler utåt? Jo, att våldta en kvinna inte är värre än att snatta ett paket tuggummi på en Ica butik.

Att våld mot kvinnor fortlever är ett bevis på de ojämlika maktrelationer som finns mellan kvinnor och män i Sverige.

Nalin Pekgul

ordförande S-kvinnorna

Carina Hägg

riksdagsledamot (S)

Mest läst