Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Jobba sex timmar - få fullt betalt

Sex timmars arbete om dagen i stället för åtta – med bibehållen lön. I februari inleds ett uppmärksammat försök på ett äldreboende i Göteborg. – Jag ser fram emot det, säger undersköterskan Nimco Daauud.

Toyota Center gör det sedan mer än tio år och de politiska förslagen finns sedan gammalt. Men de praktiska försöken med att jobba sex timmar per dag är mer ovanliga.

Den 1 februari startar ett projekt på Svartedalens äldreboende på Hisingen. Tanken är både att följa personalens hälsa och att se om det blir några eventuella samhällsekonomiska effekter.

– Det ska bli skönt att få sluta lite tidigare. Och att börja lite senare, säger Nimco Daauud, en av de omkring 60 personerna som i dag jobbar på avdelningarna som ingår i försöket.

– Jobbet kan vara tungt ibland, stressigt. Jag hoppas att jag får mer tid för att umgås med vänner eller att göra saker hemma.

Kan bli ventil

Projektet har väckt stor uppmärksamhet redan innan det inletts, med förfrågningar såväl från andra kommuner som från medier och utlandet, berättar Bengt Lorentzon, som kommer att vara följeforskare både på Svartedalen och på närliggande äldreboendet på Solängsvägen som blir jämförelseobjekt i studien.

– Tidigare studier som gjorts har inte haft lika bra jämförelsematerial som vi har här, med två jämförbara boenden, med i stort sett bara kvinnor som har samma utbildning, säger han.

– Vi tittar också på allt, det är viktigt. Inte minst hur undersköterskornas livsmöjligheter påverkas. De är väldigt låsta av sina scheman och måste planera sin lediga tid väldigt väl. Det kan bli en viktig ventil.

Facket positivt

Några av de samhällsekonomiska konsekvenserna är samtidigt redan kända. För att kunna genomföra projektet utan att de äldre blir drabbade kommer Svartedalens äldreboende att projektanställa fler undersköterskor. Totalt beräknas det ettåriga försöket att kosta omkring åtta miljoner kronor.

Det största bekymret inför försöket har annars varit schemafrågorna, inte minst för att kunna lösa nattbemanningen. Från fackligt håll är man försiktigt positiv:

– Det är väldigt intressant, även om många av våra medlemmar hellre hade sett fler lediga dagar, säger Helen Ericsson, representant för Kommunal.

– För mig är det två skilda saker, att jobba sex timmar per dag eller att jobba 30 timmar per vecka.

Enligt Roland Paulsen, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, kan man se kortare arbetstid som ett sätt att ändra fördelningen mellan lönerna och de totala inkomsterna.

– Vi har haft en relativt svag reallöneutveckling som gjort att löneandelen av de totala inkomsterna är historiskt låg, på samma nivå som under första världskriget i Sverige, säger han.

– Då blir arbetstidsförkortning ett sätt att ta tillbaka från den större kakan. För givetvis måste det betalas, då skulle kapitalavkastningen minska och därför finns det starka ekonomiska intressen mot en arbetstidsförkortning.

"Sätter en norm"

Det har gjorts flera stora arbetstidsreformer de senaste hundra åren, men det är länge sedan senast. Åttatimmarsdagen infördes 1919, med 48 timmars arbetsvecka som tak.

Sedan de senaste stora förändringarna har det gått närmare 40 år.

I mitten av 1970-talet sänktes pensionsåldern från 67 till 65 år, några år dessförinnan kom lagen om 40 timmars arbetsvecka och på 1960-talet blev lördagar en ledig dag.

– Arbete innebär visserligen otroligt olika verkligheter beroende på var i arbetslivet man befinner sig. Till exempel är det för oss forskare redan nu svårt att skilja arbete från fritid, säger Roland Paulsen.

– Men det sätter ändå en norm, så jag är absolut för en förkortning av arbetstiden.

Fakta: Försöket i Göteborg

Försöket med sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, börjar den 1 februari, på Svartedalens äldreboende på Hisingen. Ett annat boende i samma stadsdel är kontrollboende. Inför, under och efter försöket får de anställda bland annat fylla i hälsoprofiler och svara på enkäter.

Försöket ska pågå ett år. Kostnaden är beräknad till cirka åtta miljoner kronor.

Bland föregångarna finns Toyota Center i Göteborg, som införde sextimmars arbetsdag för sina plåtslagare och mekaniker redan 2002. Bakom förändringen låg delvis en vilja att utnyttja lokalerna under fler timmar på dygnet. Men det har enligt företaget också lett till lägre sjukfrånvaro och låg personalomsättning.

Fakta: Arbetstidshistoria

Att ha en reglerad arbetstid är en relativt nytt fenomen.

I tjänstehjonstadgorna från 1723 och 1739 skrevs arbetstiden till mellan klockan fyra på morgonen och nio på kvällen, med tre avbrott för mat.

Från 1739 blev söndagar en ledig dag. Reglerna beräknas ha inneburit arbetsdagar på omkring 14–15 timmar och sammanlagt 80–100 timmar i veckan.

Under 1800-talet växte kraven på en arbetstidsförkortning till åtta timmar per dag. 1919 kom åttatimmarsdagen, med en veckoarbetstid på 48 timmar, främst inom industrin.

Mellan 1958 och 1973 sänktes arbetstiden successivt till 40 timmar per vecka.

Källa: Nationalencyklopedin.

Mest läst